Scenariusze: Przyroda

Zajęcia dla klasy II i III .Nauczyciel zapoznaje uczniów z pozycją Mika Dilgera pt Zwierzęce dzieciaki.  Uczniowie na podstawie książki poznają wygląd i wzrost zwierzęcych noworodków np. ,że dziecko kangura szarego rodzi się wielko... [więcej]

Zajęcia dla klasy II. Nauczyciel czyta uczniom wiersz pt. Smutna opowieść o szpaku autorstwa A. Knapika. Po przeczytaniu wspolnie wszyscy zastanawiaja się nad zachowaniem szpaka, oceniają je, zastanawiaja się co zrobił szpak aby p... [więcej]

Zajęcia dla klasy II i III . Uczniowie przypominają sobie wszystkie bajki i baśnie, w których bohaterami są zwierzęta, ptaki , rośliny . Wybierają z nich  swoją ulubioną postać i malują ją farbami plakatowymi.... [więcej]

Uczniowie wyjeżdżają do kina trójwymiarowego na film pt. Życie oceanu " przedstawiający cały podwodny świat wraz z roślinnością, zwierzętami, rybami i wszystkimi innymi stworzeniami, które żyją na dnie oceanów . Dzieci mogą ... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI. Nauczyciel omawia wpływ poszczególnych czynników na ekosystemy leśne, wyjaśnia pojęcia  : czynniki biotyczne, czynniki abiotyczne, antropopresja, wymienia przykłady zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania c... [więcej]

Zajęcia dla klasy III. Nauczyciel przedstawia na ilustracjach wszystkie większe i mniejsze zwierzęta, owady, które żyją w trawie i warstwie gleby i giną podczas wypalanian traw .Nauczyciel objaśnia jakie są skutki wypalania trawy... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI. Nauczyciel objaśnia znaczenie pojęć : transpiracja , zamieranie drzewostanów, kwaśne deszcze, następnie omawia poszczegolne ekologiczne funkcje lasu, wyjaśnia wpływ ekosystemów leśnych na stabilizację klima... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie : gospodarcze funkcje lasu, omawia poszczególne z funkcji, wyjaśnia jakie są korzyści płynące z zastosowania drewna w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Uczniowie zastan... [więcej]

Zajęcia dla klasy I gimnazjum i VI szkoły podstawowej. Nauczyciel objaśnia znaczenie pojęć : producent, konsument, destruent, następnie omawia proces krążenia węgla w przyrodzie i w ekosystemie leśnym.Uczniowie na podstawie przed... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI, po których uczeń będzie potrafił wyjaśnić definicję  ekosystemu, omówić jego poszczególne składniki oraz wyjaśnić pojęcie biotopu i biocenozy.Nauczyciel objeśnia uczniom znaczenie poszczególnych definicji... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJĘCIANIEZAPOMINAJKA  NIEZAPOMINAJKA NIECH PRZYPOMINA O ZACHOWANIU :czystości wody,powietrzanieskażonej glebyróżnorodności biologicznejdziedzictwa kulturalnegowłasnej tożsamości.  1.     Powitanie piosenką „Niezapo... [więcej]

Uczniowie wyjeżdżają na wycieczkę do Serpelic nad Bugiem. Tam mają okazję poznać nadbużańską przyrodę, przepłynąć ststkiem przez Bug, zaobserwować zwierzęta, rośliny i ptaki zamieszkujące nadbużańskie lasy.... [więcej]

Zajęcia przyrodnicze dla klasy O - I.Nauczyciel wraz z dziećmi wychodzi na plac szkolny, zbierają piekny, puszysty , biały śnieg do słoików, mają ze sobą 5 słoiczków i do każdego wkładają śnieg z innego miejsca np. z drogi, z o... [więcej]

Z okazji Światowego Dnia Rybołówstwa, przypadającego 27 czerwca uczniowie klasy V i VI poznawali ryby żyjące w Polsce. Wymieniano gatunki słodkowodne i te żyjące w morzu. Uczniowie oglądali ilustracje wszystkich ryb, utrwalali nazwy,... [więcej]

Uczniowie klasy V wychodzą wraz z nauczycielem do lasu na lekcję przyrody  w terenie. Zabierają ze sobą atlas roślin leśnych w celu indentyfikacja i rozpoznania poszczególnych gatunków rosnących w pobliskim lesie.... [więcej]

Zajęcia dla klacy III i IV  kształtujące świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży.Uczniowie pracują na lekcji z czasopismem Puszczyk z którego dowiadują się min. odczytywania i oznaczania tropów zwierząt , czym różnia się ro... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV i V mające na celu przybliżenie uczniom postaci Archimedesa.Nauczyciel przedstawia prezentację na temat życia Archimedesa oraz przybliża dzieciom jego odkrycia . ... [więcej]

Zajecia dla kl.IV Nauczyciel objaśnia dzieciom  w jaki sposób powstaje deszcz, wspolnie numerują wskazane na tablicy procesy warunkujące powstawanie chmury. Następnie na ilustracjach oglądają rodzaje chmur i dobierają do nich nazwy... [więcej]

Zajęcia przyrodnicze dla klasy IV.Uczniowie otrzymują kartki, na których muszą wypisać przykłady wykorzystywania energii słonecznej przez człowieka oraz odpowiadają na pytanie, czy ludzie mogliby żyć bez słońca. Każdy preaentuje ... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI, mające na celu zapoznanie młodzieży z nowym gatunkiem roślin ozdobnych : dąbrówka rozłogowa,  krwawica pospolita, mydlnica lekarska, groszek leśny. Uczniowie poznają rośliny z gatunku ozdobnych, sposoby uprawia... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI mające na celu zapoznanie uczniów z gatunkiem roślin przyprawowych, często spotykanych w środowisku naturalnym i sposobach ich wykorzystywania.                                                 ... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI mające na celu przybliżenie uczniom roślin leczniczych popularnie zwanych ziołami. Uczniowie wypowiadają się na temat znaczenia słowa zioła, następnie nauczyciel pokazuje ilustracje roslin należących do gatunku ... [więcej]

Zajęcia na koło ekologiczne dla grupy uczniów z klasy VI.Uczniowie poznają roślin należące do gatunku roślin smakowych, oglądają rośliny przyniesione przez nauczyciela, wąchają, próbują, (ślaz zaniedbany, szczaw zwyczajny,tasznik... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI.Nauczyciel omawia rośliny należące do gatunku roślin zapachowych,  uczniowie oglądają ilustracje tych roślin, zastanawiają się dlaczego są to rośliny zapachowe ?(mięta polna,wiązówka błotna, wrotycz pospoli... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI. Uczniowie poznają  rośliny należące do gatunku dotykowego. Nauczyciel tłumaczy uczniom pojęcie - gatunki dotykowe, a następnie przedstawia nazwy oraz karty przedstawiające wymieniane rośliny min :Lopian pajęczyno... [więcej]

Zajęcia dla klasy III. Nauczyciel przedstawia dzieciom sylwetkę św. Franciszka, opowiada o jego życiu , uczniowie dowiadują się że jest on patronem wszystkich lesników, opiekunem przyrody, ponieważ za życia bardzo dbał o przyrodę... [więcej]

Zajęcia dla klasy I kształcenia zintegrowanego , mająca na celu ukazanie piękna przyrody ,która otacza nas dokoła.Dzieci opowiadają o miejscu w którym mieszkają , jak ono wygląda, czy jest tam dużo zieleni, drzew, kwiatów ? Zastana... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV i V przygotowujące uczniów do prowadzenia w ustalonym dniu w swoim domu kontroli kosza na śmieci. Zadaniem uczniów jest wykonanie dokładnego spisu Rodzaju śmieci i liczby sztuk np Torebki foliowe - szt ...Kapsle,... [więcej]

Zajęcia dla klasy II i III kształcenia zintegrowanego.Nauczyciel opowiada o tradycjach świątecznych naszego regionu, nakrwaniu  stołu na wigilię i święta bożego Narodzenia. Uczniowie poznają przygotowywane potrawy, składniki z jakich... [więcej]

Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanego, mające na celu zapobieganie wypalaniu traw.nauczyciel pokazuje dzieciom wielką, kolorową ilustrację łąki wraz z różnorodnymi owadami i innymi stworzeniami ukrytymi w trawie.      ... [więcej]

Zajęcia dla klasy II kształcenia zintegrowanego.                                               Uczniowie wraz  z nauczycielem wychodza na spacer, oglądaja drzewa rosnące tuż przy drodze prowadz... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI mające na celu zapoznanie uczniów z zagrożeniami zwierząt.   Uczniowie wymieniaja wszystkie znane im zagrożenia szkodzące sakom np. wyrąb lasów, monokultury, wandalizm, kłusownictwo..zagrożenia szkodzące pta... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI.  Uczniowie na zajęciach poznają gatunki zwierząt wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie, poznają ich nazwy, wygląd, miejsce występowania, sposób polowania itp.Do tych gatunków należą : sowa błotna, rak rze... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI, mające na celu przybliżenie uczniom gatunków zwierząt bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożonych.nauczyciel informuje uczniów , na czym polega bardzo wysokie ryzyko, wymienia gatunki silnie zagrożone np. zając bie... [więcej]

Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanego.                                                  Uczniowie wychodzą na szkolne boisko i obserwują słońce, zastanawiają się czym jest ... [więcej]

Zajęcia dla klasy III , mające na celu zapoznanie uczniów z planetami znajdującymi się w układzie słonecznym.Nauczyciel zapoznaje uczniów z treścia utworu "Dzieci Pana Astronoma", rozmawia z dziećmi na temat treści tego utwor... [więcej]

Zajęcia dla klasy III zapoznające dzieci z pracami jesiennymi związanymi ze zbiórką warzyw z przydomowych ogrodów.                                                                ... [więcej]

Zajęcia dla klasy III mające na celu zapoznanie uczniów z wyglądem kłosów zbóż rosnących na pobliskich polach.                                                               ... [więcej]

Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanego. Uczniowie wraz z nauczycielem wychodzą na spacer ulicami miejscowości, oglądają kwiaty w ogrodach przydomowych. Dochodza do umówionego miejsca w pięknym ogrodzie, gdzie rosnie wiele gatu... [więcej]

zajęcia dla klasy V mające na celu zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami buraków. Nauczyciel wymienia gatunki buraków uprawianych na naszych polach, uczniowie określają co z nich można  otrzymać, do czego się je wykorzystuje np cukr... [więcej]

Uczniowie klasy IV wychodzą na wycieczkę , na pole uprawne, gdzie rolnicy zbierają wykopane kopaczką traktorową ziemniaki, pomagają w zbieraniu i segregowaniu tych ziemniaków ,dowiadują się do czego są wykorzystywane ziemniaki, jakie m... [więcej]

Zajęcia dla klasy II i III kształcenia zintegrowanego zachęcające dzieci do picia niegazowanej wody mineralnej.Nauczyciel opowiada o tym czym jest woda  dla roślin, zwierzat, dla człowieka . Uczniowie zastanawiają sie kto może wytrzyma... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV mające na celu zapoznanie uczniów z rybami żyjącymi w naszym polskim morzu.Uczniowie oglądają ilustracje na których przedstawiono ryby morskie żyjące w Bałtyku, dzieci poznają ich nazwy, wygląd . Nauczyciel zac... [więcej]

Zajęcia dla klasy III mające na celu zachęcanie dzieci do spożywania owoców rosnących w polskich sadach.Nauczyciel pokazuje ilustracje owoców rosnących w polskich sadach, mówi o ich zaletach , walorach smakowych. Zachęca dzieci do... [więcej]

Uczniowie klasy III wychodzą na krótką wycieczke do pobliskiego ogrodu, oglądają  i nazywają warzywa rosnące w tym ogrodzie, zastanawiają się ,które z nich są najsmaczniejsze, które często jedzą, a których nie znają .   ... [więcej]

Uczniowie klasy VI podczas zajęć na kloe ekologicznym wykonują plakat z okazji dnia ziemi. Do wykonania dużego formatu pracy, używają pasteli i materiałów ekologicznych , które wcześniej przygotowały. Plakat zostanie zaprezentowany na ... [więcej]

Zajęcia dla klasy III i IV. Uczniowie przypominają warstwy leśne oraz ich mieszkanców. Wspólnie z nauczycielem wyjeżdżają rowerami do pobliskiego lasu, na miejscu wskazują warstwy jakie są widoczne w lesie, skupiają się na ru... [więcej]

Uczniowie klasy IV i V wychodzą na wycieczkę do pobliskiego lasu, zabierają ze sobą lornetki, atlas tropów zwierząt. Na miejsce odszukują pozostawione przez zwierzęta mieszkające w lesie tropy, w atlasie sprawdzają do kogo nale... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV . mające na celu zapoznanie dzieci z pospolitymi krzewami rosnącymi w naszych lasach np. jałowiec, leszczyna.                                             Uczniowie odszukują... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV. Uczniowie dowiadują się jakie grzyby trujące występują w naszych okolicach, oglądają te grzyby na ilustracjach. Odpowiadają na pytanie dlaczego nie należy niszczyć grzybów trujących rosnących w lesie . Nas... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV mające na celu zapoznanie uczniów z grzybami jadalnymi znajdującymi się w polskich lasach.Nauczyciel przedstawia zdjęcia najpopularniejszych grzybów jadalnych, uczniowie starają się je rozpoznać i nazwać. Nast... [więcej]

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie zapraszają seniorów do szkoły, śpiewają piosenki i mówia wiersze o tematyce ekologicznej. uczniowie wręczają babciom i dziadkom własnoręcznie uszyte za starych bluzek, sukienek itp torby na z... [więcej]

zajęcia dla klasy VI, mające na celu obserwacje dzikich gołębi. Uczniowie zabieraja ze sobą lornetki i wychodzą na szkolny plac, tam dokonują podglądu grzywacza i sierpówki. Dokładnie określają wygląd zewnętrzny tych gołębi. Po p... [więcej]

Zajęcia dla klasy III. Uczniowie podczas zajęć dowiadują się szczegółowych informacji na temat pięknych ptaków jakimi są gile. Dzieci rozwiązuję rebusy z tymi ptakami, krzyżówkę, układają rymowanki o życiu i wyglądzie tych pt... [więcej]

Podczas zajęć z przyrody uczniowie klasy IV wychodzą nad pobliski wiejski staw, gdzie codziennie o stałych porach mozna obserwować czaplę siwą, która przylatuje do stawu, aby upolować coś do jedzenia. Uczniowie przez lornetki prowa... [więcej]

Zajęcia dla klasy V i VI .Uczniowie wymieniaja znane im owady, opisują ich wygląd, miejsce występowania .   Nauczyciel czyta krótka scenkę przedstawiającą młodą dziewczynę, obok której kręciła się osa. Uczniowie oceniaja jej ... [więcej]

Uczniowie klasy IV wychodzą na wycieczkę do pobliskiej pasieki. Tam oglądają domy pszczół oraz pracę tych owadów. Nastepnie spotykają się z pszczelarzem - wujkiem Edkiem, który opowiada mnóstwo ciekawostek z życia pszczół or... [więcej]

Zajęcia dla klasy III.Nauczyciel przedstawia na slajdach opowiadanie pt. Jak to z lnem bylo, na podstawie którego uczniowie poznaja cykl obróbki lnu,oraz jego drogę od nasiona do ubrania. ... [więcej]

Zajęcia dla klasy II . Dzieci dowiadują się, że lisy to mieszkańcy lasów, pani opowiada dzieciom o życiu lisów, sposobie polowania oraz wykonania nory. Wspólnie oglądają ilustracje przedstawiające lisa i małe liski. Uczniowi... [więcej]

Uczniowie klasy VI wyjeżdżają do lasu aby asystować pracownikom nadleśnictwa przy sadzeniu młodego lasu. Uczniowie obserwują prace przy sadzeniu, przynoszą sadzonki i tp, uczą się w jaki sposób należy sadzić drzewa i jakie ... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV.                                                                                             Uczniowie na zajęcia przynosza swoje ulubione kaktusy, pokazują je swoim kolegom i... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV i V, mające na celu uświadomienie dzieciom różnic między tymi dwoma gatunkami. Nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje przedstawiające różne gatunki żab i ropuch, przedstawia uczniom miejsce zamieszkania i przebywa... [więcej]

Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanego. Podczas zajęć uczniowie z nauczycielką wychodzą na wycieczkę nad staw. Tam dzieci obserwują życie w wodzie słodkiej, zwierzęta, rośliny, ryby. Przypominaja ich nazwy. Uczą się chr... [więcej]

Zajęcia dla klasy V.Zajęcia rozpoczynają się rozłożeniem mapy Polski, odszukaniem na mapie najdłuższej rzeki  Polski - Wisły. Uczniowie odszukują źródło rzeki, jej ujście i całą trasę jaka przepływa rzeka wraz z miastami ... [więcej]

Podczas zajęć z przyrody uczniowie klasy II i III z pomocą nauczyciela i rodziców zawieszają wcześniej wykonane budki lęgowe dla ptaków, sprzątają i oczyszczaja karmniki po  zimowym dokarmianiu ptaków, aby mogły służyć w nastę... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI.   Uczniowie wychodzą na jesienną wycieczkę, na pole. Mają okazję zaobserwować prace , które w tym czasie trwają na polu np , kopanie ziemniaków, zbiór kalafiora, kapusty, sianie ozimych zbóż.        ... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV, mające na celu zapoznanie uczniów z mieszkańcami łąk.      Uczniowie wraz z nauczycielem wychodzą na pobliską łąkę, mieniącą się różnymi barwami, dzięki roślinom rosnącym na łące.Zabierają ze sob... [więcej]

Uczniowie klasy IV wychodzą na wycieczkę , na pobliskie pola uprawne. oglądają , rozpoznają i nazywają główne zboża znajdujące się na polach( żyto, pszenica, owies, jęczmień),porównują wygląd zbóż z pól do tych oglądanych na... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV.Uczniowie na zajęcia przynoszą zdjęcia swoich zwierzątek, które maja w domu, jedna z uczennic (wcześniej umówiona), przynosi na zajęcia śwoją świnkę morską. Dzieci oglądają zwierzątko, głaskają. Nastepni... [więcej]

POWIETRZE (klasa 6) 1. Wymień składniki powietrza i podaj nazwy tych pierwiastków …….….………………..………….. …………………………….………………………………………………………………….…... [więcej]

POWIETRZE (klasa 5) 1. Jakie gazy szlachetne wchodzą w skład powietrza? A _ _ _ _                     N _ _ _                       K _ _ _ _ _                 K _ _ _ _ _ _ 2. ATOM …... [więcej]

POWIETRZE (klasa 4) Powietrze to ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... [więcej]

KARTA PRACY                   Temat: Ciała stałe   Doświadczenie I   Jakie przedmioty otrzymałaś/eś? ……………………………………………………………….…..... Spróbuj zmienić ich kształt wyginaj... [więcej]

Zajęcia dla klasy IVUczniowie wychodzą na krótki spacer do pobliskiego domu, w którym mieszka zaprzyjaźniony dziadek , trzymający w domu chomika. Pan opowiada dzieciom o tym w jaki sposób należy zajmować się chomikiem, czym trzeba go... [więcej]

Zajęcia dla klasy II i III mające na celu zainteresowanie dzieci samodzielnym wykonaniem masy solnej. Nauczyciel wyjaśnia w jaki sposób można wykonać masę solną, a uczniowie zastanawiają się z czego lepiej ulepić doniczki z taki... [więcej]

Jakie funkcje pełnią następujące elementy komórki zwierzęcej:                                               błona komórkowa ......................................................................... [więcej]

Ciało niebieskie krąży po orbicie, świeci światłem odbitym   gwiazda   1. Obserwując niebo w różnych porach dnia i nocy możesz zobaczyć ciała niebieskie: gwiazdy, planety, Księżyc, sztuczne satelity. Połącz za pomocą linii ... [więcej]

Teorię ...................................... opracował Mikołaj ...................................... Nazwa tej teorii pochodzi od greckiego słowa helios oznaczającego .................................... Mówi ona o tym, że w środku Ukła... [więcej]

1. Gdzie leży Antarktyda ? .......................................................................................................................................................................... ..................................................... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV. Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z nietoperzem, który na naszym terenie jest rzadkością. Uczniowie oglądają zdjęcia Nocka - jednego z największych polskich nietoperzy. Dowiadują się, że chociaż... [więcej]

Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanego.Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z Obszarem specjalnej ochrony ptaków na Warmii.Uczniowie dowiadują się, że powstał on w celu ochrony bociana białego z powodu bardzo dobrych warunkó... [więcej]

Zajecia dla klasy IV i V , zapoznające uczniów z gatunkami ptaków lęgowych i wędrownych , dla których powinny w Polsce powstać obszary specjalnie chronione Natura 2000. Nauczyciel objaśnia skrót OSO - obszar specjalnej ochrony oraz m... [więcej]

Zajęcia dla klasy III i IV , mające na celu zapoznanie uczniów z dudkiem - ptakiem wymagającym ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.Nauczyciel rozdaje kartki z zadaniem do wykonania dla każdego ucznia, po połączeniu wszystkic... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV i V.                                                                                   Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagro... [więcej]

Zajęcia dla klasy V.                                                                                           Celem tych zajęć jest zapoznanie uczniów z ... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV.                                                                                    Nauczyciel wyjaśnia uczniom  w jaki sposób wyznacza się obszary w Polsce do sieci Natura 2... [więcej]

Podczas wyjazdu dzieci na zieloną szkołę do Załęcza Wielkiego , uczniowie uczestniczyli w badaniu czystości wody z rzeki Warty, nad którą położony był ośrodek.Uczniowie sami pod opieka instruktora czerpali wodę  z Warty i prowadzi... [więcej]

lfKX85 fgwatudzrjcx, [url=http://dhcmwpoiuyhi.com/]dhcmwpoiuyhi[/url], [link=http://dfhwhjckaxno.com/]dfhwhjckaxno[/link], http://gnltgfkxjlxs.com/... [więcej]

Uczniowie klasy II kształcenia zintegrowanego wychodzą na wycieczkę do pobliskiego lasu, aby zaobserwować różnorodność przyrodniczą w najbliższym środowisku leśnym, wychodząc zabierają lornetki  i aparat fotograficzny aby móc u... [więcej]

Zajęcia dla klasy I  i V zapoznające uczniów z różnymi ciekawostkami na temat najstarszych i największych drzew w Polsce i na świecie.  Nauczyciel przedstawia uczniom liczbowe ciekawostki o drzewach np. W Polsce, najwyższym drzewe... [więcej]

Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanego, podczas których uczniowie poznają ptaka powszechnie uważanego za zwiastuna wiosny , nauczyciel w skrócie opowiada o pliszcze: PLISZKA SIWA (Motacilla alba) Pliszkowate Charakterystycz... [więcej]

Zajęcia dla klasy VI zapoznające uczniów z priorytetami w programie Natura 2000.Nauczyciel informuje uczniów o koniecznym, wspólnym działaniu na rzecz środowiska naturalnego. Zapoznaje dzieci z e sposobami umiejętnego współistnienia ... [więcej]

Uczniowie klasy V i VI wspólnie z nauczycielem wyjeżdżają do pobliskiego lasu, na wycieczę rowerową. Ich zadaniem jest sprzątanie lasu, wyzbieranie wszystkich śmieci, znajdujących się w obrębie kilku hektarów młodego i starego... [więcej]

Uczniowie klasy Vi na lekcji przyrody wychodzą na spacer, zabierają ze sobą cyfrowe aparaty fotograficzne i uczą sie robić zdjęcia o tematyce przyrodniczej. Najlepsze zdjęcia publikowane są na szkolnej gazetce.... [więcej]

Zajęcia dla klasy I kształcenia zintegrowanego mające na celu zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania, przenoszenia i odbierania dźwięków.Nauczycielka gromadzi na biurku wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne min :   szklane naczyn... [więcej]

Uczniowie przygotowują opis , rysunki i zdjęcia najbardziej ciekawego, niesamowitego,najdziwniejszego drzewa rosnącego w najbliższej okolicy. Uzasadniają swój wybór innym uczestnikom zajęć, w miarę możliwości odwiedzają miejsca... [więcej]

Zajęcia dla klasy II kształcenia zintegrowanego mające na celu utrwalenie nazw drzew oraz rozpoznawanie liści z poszczególnych drzew liściastych i iglastych.Uczniowie słuchają tresci wiersz czytanego przez nauczyciela pt.Tomcio Palu... [więcej]

Zajecia dla klasy III kształcenia zintegrowanego mające na celu poznanie przez dzieci wybranych gatunków ptaków przylatujących do nas na wiosnę. Do tych ptaków należy też :  Oknówka  (Delichon urbica)  z rodziny Jaskółkowatych Ba... [więcej]

 Zajęcia dla klasy IV mające na celu zapoznanie z ptakiem niegdyś bardzo popularnym na naszym terenie, a teraz będącym pod ochroną z powodu bardzo małej populacji, która tu pozostała. Uczniowie poznaja podstawowe informacje o kuropatwa... [więcej]

 Uczniowie klasy IV słuchają wiersza recytowanego przez nauczyciela pt. Przyszła wiosna. Dziś przyszła wiosna, cudowna Pani, ubrana w zieloną sukienkę, Zapukała do szarych, smutnych drzwi słonecznym palcem, Powitała Mnie promien... [więcej]

Zajęcia dla klasy V i VI . Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z ekosystemem rolnym, jego powstaniem i rozwojem.nauczyciel opowiada uczniom w jaki sposób powstały pola, kto je uprawia, czy się zmienia. Uczniowie dowiadują się na cz... [więcej]

Wszyscy uczniowie uczęszczający na koło ekologiczne przygotowują piosenki o tematyce leśnej, piosenki mogą być znane lub napisane przez ucznia do wybranej wersji instrumentalnej piosenki. Wszystkie utwory posiadające podkład muzy... [więcej]

Uczniowie klas II- III i IV-V przygotowują wiersze o tematyce leśnej na szkolny konkurs leśnej poezji. Wiersze przygotowują uczniowie w szkole, drobne poprawki wykonują w domu. Wszystkie wiersze prezentowane są przez uczniów podczas... [więcej]

Zestaw pytań dla uczniów klas IV-VI zawiera 25 pytań zamkniętych, 5 pytań otwartych i 1 pytanie opisowe. Wszystkie pytania związane są z lasem jego funkcjami, warstwami, florą i fauną. Pytanie opisowe brzmi : Co może zrobić człow... [więcej]

KONSPEKT ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH WDN-uDzieci 6-letnie TEMATYKA: Zdrowiej i  świadomiej żyć! 1. PODSTAWA PROGRAMOWA:Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1.1.    - obdarza uwagą dzieci ... [więcej]

  ZABAWY EKOLOGICZNE1. Zabawa ekologiczna pt. ,,Mieszkańcy różnych środowisk''Pomoce( ilustracje różnych środowisk przyrodniczych: las, łąka,     ogródek, park), obrazki różnych zwierząt i roślin. Cel zabawy: Przyporz... [więcej]

  TEMAT: Smocze rady na odpadyPoziom: dzieci 5 - letnie Cel ogólny: kształtowanie zachowań proekologicznychCele operacyjne:  dziecko dostrzega zależność między postępowaniem człowieka a stanem czystości w otoczeniu   potrafi podać ... [więcej]

  POSPIESZMY NA RATUNEK /inscenizacja/ Występują:Ziemia, słońce, woda, powietrze oraz czworo dzieci.Scenografia:W sali - dekoracja na tle nieba: morze, las lub różne elementy np. drzewa, łodzie, zwierzęta, kwiaty itp.Kostiumy:Wed... [więcej]

  KONSPEKT ZAJĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ W GRUPIE DZIECI 6-LETNICH   Temat: „CZY MOŻNA ŻYĆ BEZ POWIETRZA?"Cele:Zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka,Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i tro... [więcej]

  Temat: Nie zaśmiecajmy naszej planety KONSPEKT DLA GRUPY 6-LATKÓWCELE: - aktywizowanie myślenia, analizowanie zdarzeń, wyciąganie wniosków- kształtowanie właściwych, aktywnych postaw wobec ochrony środowiska- wyrabianie umiejętnoś... [więcej]

  SCENARIUSZ ZAJĘĆ O TEMATYCE EKOLOGICZNEJTemat kompleksowy: Czy woda jest czysta - doświadczenia.Cele ogólne:-zapoznanie dzieci z wpływem zanieczyszczonej wody na życie zwierząt,-wzbudzanie aktywności badawczej i dociekliwości przedsz... [więcej]

    WIERSZE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „Mali strażnicy przyrody", J. KasperkowiakDziś ekologia modne słowo, przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. Jej strażnikami się ogłaszamy, od dziś przyrodzie my pomagamy. Gdy ktoś bezmy... [więcej]

  Inscenizacja: Dla Ciebie ZiemioCel:-         dziecko wie jak należy dbać o środowisko,-         dziecko rozumie potrzebę ochrony środowiska,-         dziecko dba o środowisko i go nie zanieczyszcza,-      ... [więcej]

  Temat: Dzieci - przyjaciele drzew Grupa wiekowa: 5 - latkiCele ogólne:-   rozumienie konieczności dbania o środowisko, -   rozwijanie szacunku do otaczającej nas przyrody.Cele szczegółowe:-  dziecko zna sposoby ochrony środowisk... [więcej]

  Temat zajęć: Dbajmy o nasze środowiskoCel ogólny: - kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska - uczenie ochrony przyrody Cele operacyjne: - dziecko dostrzega różnicę między dwiema ilustracjami przedstawiającymi środowi... [więcej]

Zajęcia dla klasy V mające na celu przybliżenie uczniom ekosystemów leśnych.Uczniowie rozwiązują wspólnie na tablicy rebus. którego rozwiązaniem  jest pojęcie "ekosystem leśny ". wypowiadają się na temat : Co tworzy ... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV, mające na celu wyjaśnienie pojęcia "gatunek pionierski" w przyrodzie .Uczniowie wypowiadają się na temat znaczenia pojęcia "gatunek pionierski" oraz z czym im się on kojarzy. Następnie nauczyci... [więcej]

 Pani czyta dzieciom wiersz Lucyny Krzemienieckiej pt :  Kłopoty Burka z podwórka”.Siadł Burek pod murek i myśli  „Oto przyszła Zima           a ja budki nie mam           Nic nie watra budka stara,          ... [więcej]

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów ze składnikami krajobrazu w swoim miejscu zamieszkania.                                                                           ... [więcej]

Zajęcia kształcenia zintegrowanego dla klasy II, przeprowadzone po wcześniejszej wycieczce do lasu i oglądanie warstw leśnych. Każde dziecko otrzymuje ilustrację przedstawiającą las i małe kartki z nazwami roślin i zwierząt leśny... [więcej]

Zajęcia dla klasy I,II,III kształcenia zintegrowanego, których głównym celem jest pokazanie dzieciom, że wszystkie zwierzęta starają zapewnić sobie odpowiednie warunki na zimę. Dzieci rozwiązują zagadki tematyczne zadawane przez n... [więcej]

 Zajęcia dla klasy II kształcenia zintegrowanegoNauczyciel mówi wiersz pt.Tomcio Paluszek i Leśny Dziadek J. Porazińskiej.               Po krótkiej rozmowie na temat treści wiersza, uczniowie otrzymują zadanie do wykonania w 3-... [więcej]

Zajęcia dla klasy II i III kształcenia zintegrowanego, realizowany jesienią.Wszystkie dzieci wspólnie z nauczycielem wychodzą do ogrodu przyszkolnego, oglądają przyrodę wokoło siebie, rozmawiają na temat pogody.          ... [więcej]

Lekcja przyrody w terenie dla klasy V.Uczniowie wraz z nauczycielem wyjeżdżają do lasu na wycieczkę rowerową, w lesie odszukują różne gatunki mchów i paproci, za pomocą atlasu oznaczają nazwy i gatunki, fotografują występujące w d... [więcej]

Uczniowie współpracując z organizacją OTOP, zajmują się liczeniem ptaków i ich ochroną  : bociana białego, kukułki, jerzyka, jaskółki dymówki.Poznają wygląd ptaków, przyzwyczajenia, czas przylotu i odlotu, prowadzą dzienniczek i... [więcej]

Dla uczczenia obchodów światowego dnia tytoniu, obchodzonego 31 maja uczniowie biorą udział w lekcji poświęconej omówieniu  szkodliwości palenia tytoniu oraz uwolnieniu swojego otoczenia od dymu tytoniowego. Uczniowie dowiadują się też... [więcej]

Celem zajęć dla klas I - III kształcenia zintegrowanego jest rozwijanie wyobraźni dziecka oraz kształtowanie postawy ochroniarskiej  w stosunku do przyrody leśnej.Dzieci mają za zadanie ulepienie wróżki leśnej z plasteliny i mater... [więcej]

Uczniowie klasy V i VI biorą udział w lekcji przyrody na którą zostaje zaproszony leśnik. Opowiada on o polskich drzewach i cechach jakien wyróżniają te drzewa,         odpowiada na pytanie dlaczego drzewa są ważne dla przyrody... [więcej]

Zajęcia poświęcone tematyce zwierząt hodowanych przez dzieci w domach.Nauczyciel opowiada o swoim przyjacielu, mówi o nim ciepło i miło, dopiero na koniec dzieci dowiadują się, że tym przyjacielem jest mały piesek. Uczniowie zastanawi... [więcej]

Uczniowie podczas zajęć dowiadują się wielu cennych informacji na temat obszarów Natura 2000, co to za nazwa, na czym polega ochrona, jakie są jej rodzaje.Poznają zakres i formy jej działania. W internecie odszukują informacje i odpowi... [więcej]

Celem zajęć edukacji przyrodniczej dla klasy IV jest zapoznaniemuczniów z różnymi formami ochrony środowiska przyrodniczego .Nauczyciel przedstawia uczniom różne sposoby  ochrony przyrody np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki k... [więcej]

Temat: Dwa pstryki techniki- urządzenia domowe.Grupy metod wykorzystywane w lekcji :·   odgrywanie ról, inscenizacje, symulacje ·   grupowe myślenie twórcze ('burza mózgów”, „deszcz pomysłów” itp.)Zajęcia w świetlicy... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV.Celem zajęć jest wyjaśnienie uczniom pojęcia komórka oraz zapoznanie z elementami budowy wszystkich organizmów jedno i wielokomórkowych.Pomoce : mikroskop, preparatyUczniowie przypominają nazwy przyrządów, które ... [więcej]

„JESIEŃ W PARKU” SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II             1.      Cykl zajęć:  Pokonujemy tory przeszkód w terenie.  2.      Temat:  Jesień w parku.  3.      Miejsce ćwiczeń: Teren n... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH  TEMAT CYKLU: ZACZAROWANY ŚWIAT TECHNIKI. TEMAT:                 URZĄDZENIA DOMOWE.   CELE OGÓLNE:-          zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi; -          ... [więcej]

tworzą gry planszowe zwiazane z różną tematyką. Pobudza je to do myślenia, stosowania wiedzy w sytuacji praktycznej oraz jest okazją do wspaniałej zabawy w grupie.Niżej przedstawiam zasady tworzenia gier, także o tematyce przyrodnic... [więcej]

ŹLTELESKOPBPKĘPMKGLŻŚERYDKĆPĄKŹOŹŚEBWIIJGALAKTYKARSKSRPISPGURANNĄKDBŚMŚŁKĄAARONMJTMBŹYPĆOŻOUĄZTUSKSIĘŻYCILSSKŃRCDUWTJIIZDKŚBUKPPCYSYRYPLANETYRYTPZIEMIANDATOMYKIYRORBITAUKTMARSŹŻNDRINEPTUNŹRE           Znajdź i ot... [więcej]

KRAJOBRAZY ŚWIATA    Uzupełnij tabelę: KRAJOBRAZ KLIMAT (temperatura, opady) ROŚLINNOŚĆ I ZWIERZĘTA PUSTYNIA …………………………… pora deszczowa i sucha LAS RÓWNIKOWY Co to jest step? ………………………………... [więcej]

„Ziemia w Układzie Słonecznym”   1. Przeczytaj uważnie tekst i dokończ zamieszczone pod nim zdania.   Był astronomem, matematykiem, lekarzem i duchownym. Najbardziej związany był z Toruniem i Fromborkiem. Jego dzieło „O obrotach ... [więcej]

Zadanie 4 Elementy przyrody ożywionej Elementy przyrody nieożywionej Elementy nie należące do przyrody    ... [więcej]

Zadanie 2 i 3                                                 KARTA PRACY     Imię i nazwisko ..............................................................................             ... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERENOWYCH Ścieżka dydaktyczna „Procesy przyrodnicze” w Wolińskim Parku Narodowym (do wykorzystania na lekcjach przyrody w klasach IV – VI) Cele: Opracowane zajęcia do ścieżki dydaktycznej mają tematykę przyrodni... [więcej]

KARTA PRACY   Imię i nazwisko ..............................................................................                        data ................................   OPISUJEMY KRAJOBRAZ   1. Widok z Kredowni w Wicku ... [więcej]

Wizyta w oceanarium karta pracy dla uczniów 1.     Uzupełnij: Rekiny żyją w małych grupach i razem …………………. . Ich zabójczą bronią są ……………………………………………… . Mureny dorastają do ………... [więcej]

Praca z mapą „ Wyspa Wolin” 1:50 000 1. Mapa, z której korzystam nosi tytuł....................................................................................... Wykonano ją w skali ................................... co oznacza, że 1 ... [więcej]

Karta pracy: - wyszukiwanie informacji w słownikach, leksykonach, mapach i w internecie Znajdź największe pustynie: Australii ………………………….                      Afryki…………………………. Ame... [więcej]

Wizyta w oceanarium karta pracy dla uczniów 1.     Uzupełnij: Rekiny żyją w małych grupach i razem …………………. . Ich zabójczą bronią są ……………………………………………… . Mureny dorastają do ………... [więcej]

Zajęcia dla klasy IVCelem zajęć jest wyjaśnienie pojęcia wypadek oraz najczęstsztch przyczyn wypadków w domu i najbliższym otoczeniu, a także określenie zasad bezpiecznego postępowania  podczas zabaw i na podwórku.Uczniowie wykon... [więcej]

Karta pracy nr 3 Imię i nazwisko ............................................................                    Klasa ................... „Jak długo rosło drzewo?" Moje drzewo nazywa się .............................. [więcej]

Karta pracy nr 2 Imię i nazwisko ............................................................                    Klasa ................... „Jak grube jest wybrane drzewo?" 1)       Wpiszcie swoje imiona do tabel... [więcej]

Karta pracy 1 Imię i nazwisko ............................................................                    Klasa ................... „Jaką wysokość ma nasze drzewo?" Zmierzenie wysokości drzewa wcale nie jest ... [więcej]

Wstęp Nasze zwyczaje i tradycje to dobry pretekst, aby poruszyć z dziećmi tematy związane z ochroną środowiska. W ten sposób dzieci uświadamiają sobie, że styl życia i wybory jakich dokonujemy bezpośrednio wpływają na stan ś... [więcej]

Wstęp Poznając drzewa zawsze zwracamy uwagę na ich wielkość. Duże i stare drzewa budzą nasz podziw a nawet cześć. Przy pomocy prostych narzędzi badawczych dzieci mogą określić wysokość drzewa i na podstawie tych określeń stw... [więcej]

Wstęp Zajęcia stwarzają możliwość poznania pospolitych gatunków drzew w ich naturalnym środowisku. Uczą dokumentowania zaobserwowanych różnic w postaci słownych i rysunkowych opisów. Kształtują zainteresowanie światem przy... [więcej]

Kredownia w Wicku jest zabytkiem ..................... Jest przykładem interesującego .................... geomorfologicznego związanego z działalnością lądolodu. Olbrzymia bryła kredy zwana przez .................... „porwakiem kredowy... [więcej]

... [więcej]

... [więcej]

Znajdź i zapisz nazwy zwierząt. ... [więcej]

Rozwiąż zaszyfrowaną krzyżówkę a dowiesz się jak nazywali się wynalazcy, przedmiotów, urządzeń itp., które spotykamy w naszym życiu codziennym. Poszukaj w Internecie co wynaleźli ci wynalazcy. ... [więcej]

Rozwiąż zaszyfrowaną krzyżówkę a dowiesz się jak nazywali się wynalazcy, przedmiotów, urządzeń itp., które spotykamy w naszym życiu codziennym. Poszukaj w Internecie co wynaleźli ci wynalazcy. Na jaka literkę zaczynają się w... [więcej]

Rozszyfruj i połącz w pary:  pojazdy z nazwami. Wytnij kostki po linii przerywanej. Ułóż domino. Kostka z literką X jest pierwszą lub ostatnią kostką domina. Powodzenia. ... [więcej]

Znajdź wyrazy związane z wodą i zapisz je poniżej krzyżówki. ... [więcej]

Połącz w pary:  pojazdy z nazwami. Wytnij kostki po linii przerywanej. Ułóż domino. Kostka z literką X jest pierwszą lub ostatnią kostką domina. Powodzenia. ... [więcej]

Następnie przeczytaj hasło z pozostałych literek. ... [więcej]

Znajdź ukryte  nazwy: warzyw i owoców Tu wpisz nazwy:................................................................................................................................................................................................... [więcej]

Znajdź i zapisz słowa związane z  lekami, medycyną, apteczką. ... [więcej]

Tematyka dotyczy: leków, medycyny, apteki. ... [więcej]

Zasady organizowania gry sportowej:1. Każda szkoła wyłania drużynę:a) SP klasy IV- VI (3 dziewczęta, 3 chłopców)b) gimnazjum klasy I- III (3 dziewczęta, 3 chłopców)2. Konkurencje:a. ze skakanką- Przeskoki przez skakankę (2 skaka... [więcej]

... [więcej]

... [więcej]

1. Znajdź i wyjaśnij słowa, które powstaną po skreśleniu nazw drzew w poniższych zapisach. Napisz kilka przykładów nazw do rozpoznanych wyrazów.a) osikarysosnabytopola __ __ __ __ ..................................................... [więcej]

1. Znajdź i wyjaśnij słowa, które powstaną po skreśleniu nazw roślin w poniższych zapisach. Napisz kilka przykładów nazw do rozpoznanych wyrazów.a) makzwiesłonecznikrzęta __ __ __ __ __ __ __ __ __................................... [więcej]

... [więcej]

Jakie słowa ryb ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

ĆWICZENIE  1 Narysuj schemat elektryczny latarki. ... [więcej]

Znajdź i wykreśl z diagramu wszystkie litery: G, L, S, M.Pozostałe literki czytane poziomymi rzędami utworzą rozwiązanie.Zapisz pod diagramem to zdanie.Czasownik podkreśl linią prostą a rzeczownik falistą. ... [więcej]

... [więcej]

Jakie nazwy związane z przyrodą ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. Napisz kilka zdań o tej recyklingu .................................................... [więcej]

... [więcej]

 Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

... [więcej]

Jakie słowa ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pozimo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

  Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Wpisz do pustych kratek krzyżówki literki po rozszyfrowaniu. ... [więcej]

1. Wpisz do pustych kratek krzyżówki literki po rozszyfrowaniu.2. Napisz z jakich materiałów wykonane są te przedmioty. ........................................................................................................................... [więcej]

Rozszyfruj nazwy urządzeń znajdujących się w domu i przeczytaj hasło zapisane w pionie.    ... [więcej]

Jakie słowa ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Przeczytaj pytania i wpisz odpowiedzi w puste kratki krzyżówk   1.  Oddychamy nim. Jest świeże. 2.  Rośnie na łące, jest zielona. 3.  Żyją na łące w lesie i w gospodarstwie domowym. Są naszymi domowymi przyjaciółmi. 4.... [więcej]

Rozwiąż zaszyfrowaną krzyżówkę z zakresu  lasu i łowiectwa. Słowa, których nie znasz poszukaj w encyklopedii lub Internecie. ... [więcej]

Odpowiedz na pytania: ·                                            Trąbę ze sobą nosi, a nie jest trębaczem. ……………………. ·                              ... [więcej]

Połącz w pary  nazwy związane z łowiectwem. Wytnij kostki po linii przerywanej. Ułóż domino. Kostka z literką X jest pierwszą lub ostatnią kostką domina. Powodzenia. - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... [więcej]

Połącz  zdania z nazwą zwierzątka a dowiesz się więcej o ich życiu i wyglądzie. ... [więcej]

  Znajdź ukryte  nazwy: warzyw i owoców ... [więcej]

Połącz w pary  nazwy związane z łowiectwem. Wytnij kostki po linii przerywanej. Ułóż domino. Kostka z literką X jest pierwszą lub ostatnią kostką domina. Powodzenia. - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... [więcej]

Jakie słowa związane z przyrodą ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Połącz w pary  nazwy związane z łowiectwem. Wytnij kostki po linii przerywanej. Ułóż domino. Kostka z literką X jest pierwszą lub ostatnią kostką domina. Powodzenia. - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... [więcej]

1. Rozszyfruj i połącz w pary  sprzęt elektryczno- elektroniczny lub jego elementy z nazwami. Wytnij kostki po linii przerywanej. Ułóż domino. Kostka z literką X jest pierwszą lub ostatnią kostką domina. Powodzenia. - - - - - - - ... [więcej]

Połącz w pary: skojarzenia związane z medycyną i zdrowiem, tak jak podano w przykładzie. ... [więcej]

Dla poszczególnych klas zaplanowano do wykonania zadania przed  Dniem Ziemi. 1 – Wykonanie plakatu pięknego i zniszczonego, zanieczyszczonego lasu oraz podanie przyczyn takiego stanu. Podziała kartki „Bristolu” na dwie części. 2 ... [więcej]

Pod choinką chochlik zamienił prezenty.   Rozpakuj je i wpisz brakujące wyrazy w luki. Nie ........................................ trawników.   ..................…........................ rośliny.  …............................. zwie... [więcej]

Jakie słowa ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ……………………………………………………………… ... [więcej]

Wybierz brakujące słowa z tabelki i w miejsce kropek … wpisz numer rozpoznając tytuł książki lub bajki. ·         Rogaś z  ...  ·         O psie, który ...    ·         Koziołek ….. ·       ... [więcej]

1. Rozwiąż działania matematyczne a następnie uporządkuj wyrazy (hasło ekologiczne)  zgodnie z wynikami uzyskanymi w obliczeniach- od najmniejszej liczby do największej. ... [więcej]

1. Rozwiąż działania matematyczne a następnie uporządkuj wyrazy (hasło ekologiczne)  zgodnie z wynikami uzyskanymi w obliczeniach- od najmniejszej liczby do największej. ... [więcej]

Uczniowie wychodzą na wycieczkę , na pole aby poznać różne gatunki roślin rosnących na polach, w przydrożnych rowach, Poznają nazwy tych roślin, sposoby, którymi rośliny się bronią przed zniszczeniem. Uczniowie zwracają uwagę na ... [więcej]

Wytnij napisy i wklej w odpowiednie miejsce. ... [więcej]

Połącz w pary, kolorowymi kredkami zagadkę z jej rozwiązanie. ... [więcej]

1. W brakujące miejsca … wstaw znaki  >,  < lub  = . Policz pojazdy i wpisz w luki brakujące słowa: więcej, mniej lub tyle samo. ... [więcej]

Prawdziwą odpowiedź zamaluj na zielono, fałszywą na czerwono. Policz ile masz czerwonych kół a ile zielonych. ... [więcej]

Poniżej został zamieszczony alfabet. Policz literki w alfabecie i ponumeruj je. Wiedząc jakiej liczbie przypisana jest litera wpisz w ponumerowane kratki rebusu literki z alfabetu, a otrzymasz hasło. W razie trudności poproś o pomoc ko... [więcej]

Wybierz z tabeli znak i wpisz literkę w odpowiedniej kratce z pustą krzyżówką. Przeczytaj hasło główne. Wymyśl opowiadanie wykorzystując odgadnięte słowa. ... [więcej]

Wybierz z tabeli znak i wpisz literkę w odpowiedniej kratce z pustą krzyżówką. Przeczytaj hasło główne. Wymyśl opowiadanie związane z morzem  wykorzystując odgadnięte słowa. ... [więcej]

1. Jakie nazwy środków transportu skojarzysz z sylabami zawartymi w balonie. Wpisz je w puste miejsca. ... [więcej]

Zajęcia dla klasy I kształcenia zintegrowanegoCelem zajęć jest zapoznanie dzieci z melodią i słowami piosenki : "Na marchewki urodziny" oraz wdrażanie do zjadania warzyw - źrodła witamin.Nauczyciel włącza płytę z piosenk... [więcej]

1. W miejsce tego znaku ( ___) wpisz cyfrę pasującą do nazwy pojazdu z tabeli poniżej tekstu. Moja mama jest lekarzem. Jeździ do pracy trzy przystanki t ( ____ ) a dalej idzie na przystanek v( ____ ). Po pracy nie jedzie tą samą tras... [więcej]

Wpisz poziomo nazwy urządzeń znajdujących się w domu i przeczytaj hasło zapisane w pionie. ... [więcej]

zajęcia dla klasy IVGłównym celem lekcji jest poznanie przez uczniów cech poszczególnych pór roku,    poznanie dokładnych dat rozpoczęcia poszczególnych pór roku,                         wyjaśnienie przyczyn ... [więcej]

    W jakiej kolejności wagoniki zostaną zaczepione do lokomotywy? Wykonaj działania zapisane w kołach i napisz rozwiązanie obok lokomotywy. ... [więcej]

Zajęcia dla klasy III i IV mają na c elu poznanie przez uczniów przyrządów do obserwacji przyrody, poznanie cech jakie powinien posiadać człowiek aby być dobrym obserwatorem przyrody, wyjaśnieni pojęcia obserwacja.Pomoce : lornetka, mi... [więcej]

... [więcej]

... [więcej]

Zaszyfrowane zagadki o zwierzętach.   Rozwiąż krzyżówkę z zagadkami wpisując w odpowiednią kratkę literkę, która jest zaszyfrowana. Podpowiedź do szyfru znajdziesz tabelce 1. Pytania do krzyżówki znajdziesz poniżej. Utrudnieni... [więcej]

1. Wpisz jak najwięcej przymiotników np. ... [więcej]

Na podstawie szyfru rozwiąż krzyżówkę. Gdzie możesz spotkać zwierzęta występujące w krzyżówce. ... [więcej]

Dzieci poznają życie mrówek od momentu wylęgnięcia się poprzez wszystkie czynności, które muszą wykonywać w swoim życiu.  Dowiadują się wielu ciekawostek z życia mrówek, poznają ich gatunki. Nauczyciel organizuje wyprawę do l... [więcej]

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ     Hasło  programowe : Niektóre właściwości fizyczne gazów. Znaczenie tlenu w procesie spalania i oddychania. Temat  lekcji : Właściwości powietrza i tlenu jako jego składnika. Metody  pracy : Pogadanka ,doś... [więcej]

                                 RODZAJE  WYBRZEŻY     WYBRZEŻE  ,pas  po  obu  stronach  linii  brzegowej  do  takiej  odległości  ,do  jakiej  zachodzą  procesy  brzegowe ,tj. bezpośrednie... [więcej]

23 kwietnia 2004 roku przeprowadziłam zajęcia na temat  „Nie przyjaźnię się z pasożytami” i „Choroby zakaźne – różyczka” z udziałem p. Barbary Bulskiej.   Cele: Uczeń: -         zna choroby pasożytnicze; -    ... [więcej]

Konspekt T: Uwaga : niebezpieczeństwo. Cel lekcji: ·      zapoznanie uczniów z szkodliwym wpływem papierosów, narkotyków i alkoholu na organizm człowieka; ·      kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia nał... [więcej]

Uczniowie klasy I i II wykonują wiele prostych i złożonych doświadczeń związanych z powietrzem, aby dowiedzieć się komu i do czego potrzebne jest powietrze oraz skąd ono się bierze.pomoce : balony, świeca, woreczki foliowe, płótno,... [więcej]

Zajecia dla klasy II kształcenia zintegrowanegoCele :-dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody - poznanie części składowych roślinyUczniowie wychodzą na krótki spacer do pobliskiego ogrodu, gdzie kwitnie mnóstwo jesiennych kwia... [więcej]

Imię i nazwisko: ..................................Klasa: ..................................................Ilość punktów: ...................................."Ponieważ Ziemia opiekuje się nami,zaopiekujmy się Ziemią.Odwzajemniajmy miło... [więcej]

Wycieczka- uczniowie szkoły podstawowej.Uczniowie wyjeżdżają na jednodniową wycieczkę edukacyjną do ogrodu botanicznego  w Powsinie. Tam zwiedzają cały ogród, poznają wiele przeróżnych gatunków roślin, wiele z tych roślin są ucz... [więcej]

Lekcja w terenie dla klas kształcenia zintegrowanego,  której celem jest poznanie przez uczniów dwóch gatunków ptaków : szczygła i grubodzioba - które bardzo często można obserwować na szkolnym podwórku.Pomoce  : lornetki Nauczyc... [więcej]

Temat: „ Czy ktoś widział powietrze ?” Cele operacyjne:Dziecko:• Potrafi uważnie obserwować,• Przeprowadza proste doświadczenia,• Umie formułować spostrzeżenia po przeprowadzonych doświadczeniach,• Poszerza swoje wiadomoś... [więcej]

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z gatunkiem zwierząt wpisanych do czerwonej księgi , na razie nie zagrożonych wymarciem jakim jest morświn. Uczniowie siadają do komputerów i w internecie wyszukują ilustracje morświna oraz wszy... [więcej]

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z gatunkami zwierząt wpisanymi  do czerwonej księgi , na razie nie zagrożonych wymarciem.Uczniowie zapoznają się z wyglądem Traszki karpackiej - wpisanej do czerwonej księgi . Określają jej wiel... [więcej]

Zajęcia świetlicowe dla klas młodszych.Uczniowie rozwiązują krzyżówki o tematyce ekologiczno - przyrodniczej .   Aby rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło związane z ochroną przyrody, uczniowie muszą wypełnić wszystkie pust... [więcej]

zajęcia dla klasy I kszt. zintegrowanegoCele :- zapoznanie zróżnymi wpływami promieni słonecznych na środowisko przyrodnicze,-kształtowanie umiejętności dostrzegania skutków negatywnych i pozytywnych działania słońca oraz umieję... [więcej]

Wpisz skojarzenia według wzoru, które mają pozytywny wpływ na środowisko ... [więcej]

  Jakie nazwy ukryły się w kratkach? Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Jakie nazwy związane z przyrodą ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj pionowo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie zwierzęta ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

Jakie nazwy związane z przyrodą ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. Napisz kilka zdań o tej planecie ... [więcej]

Jakie nazwy związane z przyrodą ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie zwierzęta ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie drzewa ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie słowa związane z ekologią i przyrodą ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

  1. Jakie zwierzęta ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

1. Jakie zwierzęta ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu. ... [więcej]

  1. Jakie zwierzęta ukryły się w kratkach? Rozszyfruj i przeczytaj poziomo ich nazwy. Wyjaśnij hasło główne wyszczególnione w tym zadaniu.  ... [więcej]

Zajęcia dla klasy IVCele : zapoznanie uczniów z możliwościami wykorzystania wiatru przez człowieka,    poznanie odnawialnych źródeł energii, poznanie mocnych i słabych stron elektrowni wiatrowych .Pomoce : zdjęcia, rysunki, piasekUc... [więcej]

Zajęcia dla klasy III, IV Cele:  zapoznanie uczniów  ze zjawiskiem burzy, wyjaśnienie przyczyn powstawania tego zjawiska, zasady których należy przestrzegać podczas burzy.Uczniowie na otrzymanych kartkach opisują swoje odczucia, jak... [więcej]

Zajęcia dla klasy II kształcenia zintegrowanegoZajęcia w terenie Głównym celem zajęć terenowych jest możliwośc bezpośredniego kontaktu i  poznanie przez dzieci zwierząt domowych, o których uczyły się i poznawały  z książki. U... [więcej]

Zajęcia dla klasy I,II,III kształcenia zintegrowanego Zajęcia mają  na celu przybliżenie i wyjaśnienie powstawanie niektórych zjawisk atmosferycznych , których przykładem jest tęcza.Pomoce: plakat z tęczą, treść wiersza, kartki ... [więcej]

1. Rozszyfruj i znajdź środki transportu korzystając z tabeli kodowania. ... [więcej]

1. Rozwiąż krzyżówkę. Każda literka ma swój odpowiednik, który znajdziesz w tabeli poniżej. ... [więcej]

Pomaluj co drugiego grzybka na dowolny kolor i przeczytaj hasło główne. ... [więcej]

Pomaluj co trzeciego grzybka na dowolny kolor i przeczytaj hasło główne. ... [więcej]

1.Znajdź ukryte nazwy zwierząt w zaszyfrowanych zagadkach. Wykorzystaj szyfr przedstawiony poniżej. ... [więcej]

Wykonaj działania a następnie odczytaj rozwiązanie rozpoczynając od najmniejszego do największego wyniku. ... [więcej]

Wykonaj działania a następnie odczytaj rozwiązanie rozpoczynając od najmniejszego do największego wyniku. ... [więcej]

Wykonaj działania a następnie odczytaj rozwiązanie rozpoczynając od najmniejszego do największego wyniku.... [więcej]

Znajdź ukryte nazwy kwiatów. Wykorzystaj szyfr przedstawiony poniżej.   ... [więcej]

Znajdź ukryte nazwy kwiatów. Wykorzystaj szyfr przedstawiony poniżej. Połącz w pary szyfr i wpisaną kwiatów. ... [więcej]

Znajdź ukryte nazwy kwiatów. Wykorzystaj szyfr przedstawiony poniżej. Połącz w pary szyfr i nazwę kwiatów. ... [więcej]

1.                  Rozwiąż krzyżówkę z wykorzystaniem tabeli kodowania. ... [więcej]

1.                  Rozwiąż krzyżówkę z wykorzystaniem tabeli kodowania. ... [więcej]

1.                  Rozwiąż krzyżówkę z wykorzystaniem tabeli kodowania. ... [więcej]

SCENARIUSZ  TELETURNIEJU„Dzień Ziemi”    22.04.2010 dzieci w wieku 4-6 lat  Temat: Ziemia –  zielona  planeta.Cele:uświadomienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”,rozumienie zjawiska, że dzień następuje po... [więcej]

Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanegoLekcja w terenie Cele :- cechy charakterystyczne zimy- zachęcanie do zabaw na śniegu Nauczyciel wychodzi z uczniami na spacer po zaśnieżonej drodze, zabierają ze sobą jedne sanki na parę ... [więcej]

  Scenariusz zajęć o tematyce ekologicznej dla dzieci 5-letnich    Temat: KTO WIDZIAŁ POWIETRZE?CELE:uświadomienie faktu istnienia wokół nas powietrza jako składnik życia dla świata ludzi, roślin i zwierzątrozwijanie zainteresowa... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EKOLOGII DLA DZIECI 5-LETNICHTemat: NIE ZRYWAMY ROŚLIN CHRONIONYCHCele:wyrabianie właściwości na wartości estetyczne w przyrodzieprzestrzeganie zasad dotyczących niezrywania roślin, będących pod ochronąrozwij... [więcej]

  SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EKOLOGII DLA DZIECI 5-LETNICH Temat: WIOSNA W PARKUCele:rozwijanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów cz... [więcej]

  SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EKOLOGII DLA DZIECI 5-LETNICHTemat: DLACZEGO NALEŻY CHRONIĆ PRZYRODĘCele:zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami jakie zagrażają środowisku ze strony człowiekadostrzeganie problemów z zakresu ochrony śro... [więcej]

  Scenariusz zajęć z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnichTemat: „ZMIENIAMY ŚRODOWISKO W JAKIM ŻYJEMY" CELE:Rozumienie znaczenia pojęć: ekologia, myślenie ekologiczne, działanie ekologiczneDoskonalenie sprawności umysłowyc... [więcej]

  Scenariusz zajęć z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnich„Z ekologią za pan brat"CELE: uświadomienie dzieciom roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego; kształtowanie więzi emocjonalnych z przyrodą -... [więcej]

 Zajęcia dla klasy IICele :- zapoznanie dzieci z legendą O Orle  Białym- zapoznanie z wyglądem orła bielika pomoce : treść legendy, godło polski, ilustracja bielikaNauczyciel czyta uczniom treść legendy o założeniu państwa polski... [więcej]

  Scenariusz zajęć z zakresu ekologii dla dzieci 6-letnichTemat: „Lekarze ziemi"- rozmowa kierowana z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego.Cele:ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu z wyniku niew... [więcej]

Cel zajęć prezentacja problemu śmieci oraz nadmiernej produkcji odpadów,                                                                                       ... [więcej]

1. Wykonaj zadania opisane w nagłówku tabeli. Wyniki zapisz w odpowiednim miejscu w tabeli, a następnie wpisz rozwiązanie- zdanie.  ... [więcej]

Zadanie 1. Rozszyfruj  nazwy instrumentów muzycznych zawartych w krzyżówce na podstawie poniżeszego kodu. ... [więcej]

1. Połącz w pary  sprzęt elektryczno- elektroniczny lub jego elementy z nazwami. Wytnij kostki po linii przerywanej. Ułóż domino. Kostka z literką X jest pierwszą lub ostatnią kostką domina. Powodzenia. ... [więcej]

Cd. Lekcji „Czym jest biomasa?” 1. Uczniowie układają i przyczepiają za pomocą magnesów na tablicy szkolnej kostki domina wytworzone podczas poprzedniej lekcji (zespoły pracują z pracą przygotowana przez inną grupę). Uczniowie p... [więcej]

Ž  Nauczyciel proponuje zadanie z wykorzystaniem komputera. Zadaniem uczniów będzie przyporządkowanie nazw  związanych z ekologią do regułek. Nauczyciel objaśnia sposób wykonania zadania przy stanowiskach komputerowych. Uczniowie pra... [więcej]

1. Rozwiąż krzyżówkę na podstawie ilustracji zawartych w tabeli. ... [więcej]

1.Wykreśl co jedną literę i odczytaj hasło. ... [więcej]

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ     Hasło  programowe : Podstawowe wiadomości na temat elektryczności i magnetyzmu. Temat  lekcji : Dlaczego płynie prąd elektryczny? Metody  pracy : Pogadanka , pokaz, obserwacja bezpośrednia, . Typ  lekcji : Wpr... [więcej]

Lekcja w terenie dla klasyI i II kształcenia zintegrowanegocele :- cechy charakterystyczne lata ,- kształtowanie postaw ochroniarskich w stosunku do środowiska przyrodniczego-bezpieczeństwo dzieci podczas letnich zabawDzieci wychodzą ... [więcej]

Zajęcia terenowe dla klasy I-II kształcenia zintegrowanego.Cele:-  kształcenie umiejętności wyszukiwania  cech charakterystycznych dla nowej pory roku,-wdrażanie do poszanowania  odradzającej się przyrody Uczniowie wychodzą w teren... [więcej]

Zajęcia przyrodnicze dla klasy I-II kształcenia zintegrowanegoZajęcia w terenie Cele :- kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie wynikających ze zmieniających się pór roku,- ukazanie piękna  jesiennego krajobrazu,-... [więcej]

Karta pracy Wyrazy z lukami- kwiaty     1. Wpisz w luki brakujące literki. Przeczytaj i zapisz poniżej wyrazy, które powstały po połączeniu kolejnych liter.   a) storczy__, pi__onia, tul__pan, n__sturcja, chryzan__emy, astr__, nar__yz... [więcej]

Wpisz odpowiednie nazwy do krzyżówki.  ... [więcej]

1.      Połącz w pary używając kolorowych kredek  ... [więcej]

1. Znajdź i wyjaśnij słowa, które powstaną po skreśleniu nazw zwierząt w poniższych zapisach: ... [więcej]

Rozwiąż krzyżówkę na podstawie rysunków.  ... [więcej]

1.                  Rozwiąż krzyżówkę z wykorzystaniem tabeli kodowania. ... [więcej]

1.                  Połącz w pary: nazwę zwierzątka z ilustracją tak jak podano w przykładzie. ... [więcej]

Cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia podczas realizacji ścieżki edukacyjnej – ekologicznej - na lekcji chemii Temat: Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii  Cele edukacyjne:Uświadomienie zagrożeń środ... [więcej]

Cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia podczas realizacji ścieżki edukacyjnej – ekologicznej - na lekcji chemii  Temat: Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w biosferze, hydrosferze i litosferze   Cele edukacyjne:Tworzenie warunków d... [więcej]

Cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia podczas realizacji ścieżki edukacyjnej – ekologicznej - na lekcji chemii  Temat lekcji: Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze  Cele edukacyjne:Uświadomienie zagrożeń środowiska prz... [więcej]

  ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW  W GRUPIE DZIECI PIĘCIOLETNICH TEMAT: „Dbamy o swoje środowisko".CELE OGÓLNE:wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczymbudzenie wrażliwości na piękno- dobra i brzydotę- zła w postępowaniu ... [więcej]

  SCENARIUSZ DO ZAJĘCIA ZINTEGROWANEGODLA DZIECI 6-LETNICHTEMAT ZAJĘCIA: „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA".CELE EDUKACYJNE:- dziecko rozumie, w jaki sposób krąży woda w przyrodzie,- zna sposoby oczyszczania wody, jej wykorzystania i oszcz... [więcej]

  ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓWW GRUPIE   4 - LATKÓWTEMAT : Rozmowa o czystości wody i powietrza w oparciu o historyjkę obrazkową      „Historia pewnego miasta" wg K. Nowackiej.CELE :- dowiadywanie się o niebezpieczeństwa... [więcej]

Przyroda odgrywała ,odgrywa i będzie odgrywać znaczącą rolę w życiu człowieka. Wiedzą już o tym przedszkolaki ,ucząc się odpowiedzialności za najbliższe środowisko i przygotowując się do aktywnego i twórczego uczestniczenia w ... [więcej]

zajęcia dla klasy I kształcenia zintegrowanegoCelem głównym  jest uświadomienie uczniom negatywnego wpływu różnego rodzaju hałasu na zdrowie człowieka.Pomoce : kolorowe ilustracje, radioodtwarzaczNauczyciel pokazuje dzieciom ilustrac... [więcej]

Zajęcia dla klasy I-II  kształcenia zintegrowanegoCele :-zapoznanie uczniów z rolą dżdżownicy w środowisku przyrodniczym-uświadamianie mozliwości podnoszenia jakości gleby dzięki mikroorganizmom w niej żyjącym-kształtowanie umiej... [więcej]

Zajęcia dla klas młodszych kształcenia zintegrowanego.Lekcja terenowa Celem zajęć jest : -poznanie różnych gatunków motyli, -uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody- zapoznanie ze środowiskiem życia owadów oraz funkcją jaką pe... [więcej]

Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanegoCele :poznanie rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnegowyjaśnienie pojęcia recyklingumiejętność segregowania śmiecikonieczność uświadamiania ludziom zagrożenia środowiska ze ... [więcej]

 Temat lekcji 1. Czym jest biomasa? 1. Cele lekcji wspólne dla dwóch lekcji: a) Wiadomości uczeń zna: P  pojęcie biomasa, pelety, brykiet na podstawie materiałów pozyskanych na stronach www, P  surowce, z których pozyskiwana jest... [więcej]

Scenariusz lekcji - gimnazjum TEMAT LEKCJI: Bezpieczne, ekologiczne i racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej CELE LEKCJI:  Szczegółowe: §  uczeń zna: Ø  pojęcia: bezpiecznie, ekologicznie, racjonalnie, Ø  pojęcia związane z ene... [więcej]

Temat zajęć: Hałas szkodzi zdrowiuCELE ZAJĘĆ:·       Poszerzenie czynnego słownika dzieci, rozwijanie rozumienia znaczenia pojęcia „hałas”·       Doskonalenie umiejętności porównywania zjawisk dźwiękowych (źród... [więcej]

Temat zajęć: „Dlaczego należy chronić przyrodę?”Cele zajęć:·        Ukazanie niebezpieczeństw jakie zagrażają środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka: wycinanie lasów, zatruwanie wody, powietrza·        Podk... [więcej]

zajecia dla klasy IV-V szkoły podstawowejGłownym celem zajęć jest poznanie przez uczniów zwierząt skrajne zagrożonych, żyjących w Polsce oraz przyczyn zagrożenia oraz sposobów ochrony przed wymarciem.pomoce : ilustracje zwierząt ... [więcej]

Zajęcia dla klas II-IV szkoły podstawowejCele :-zapoznanie ze zwierzętami uznanymi za wymarł- szukanie przyczyn wymierania różnych gatunków zwierzątpomoce: kolorowe ilustracje zwierząt wymarłych (tur,tarpan), karta pracyNauczyciel prze... [więcej]

zajęcia dla klasy II i III kształcenia zintegrowanego. cele:- zapoznanie uczniów ze znaczeniem słowa Ziemia - poznanie osiągnięć  polskiego astronoma  Mikołaja Kopernika-poznanie kolorów używanych na mapie i globusie i ich znaczen... [więcej]

zajęcia terenowe dla kl IV z przyrodyCele- zapoznanie się z warunkami życia organizmów w lesie- poznanie elementów klimatu leśnego- określanie badanego środowiskaPomoce: termometr, łopata,karta pracy.Uczniowie wychodzą do lasu :- mierz... [więcej]

Karta pracy Jakie kwiaty są w …     1. Wpisz w płatki kwiatków literki przypisane w tabelce. Jesienne do kwiatka oznaczonego literką J a wiosenne z  literką W. Połącz cyferki od 1 do 10; po ich połączeniu napisz co powstało. ... [więcej]

Karta pracy Wady i zalety tworzyw sztucznych 1.                  Napisz: Jakie są zalety i wady tworzyw sztucznych? Propozycje: - są lekkie,       - można je barwić na dowolne kolory,          - zaśmiecają ... [więcej]

Karta pracy Sylaby o zwierzętach   Ułóż z sylab nazwy zwierząt. Rozwiązania wpisz w te miejsca  ………………  ... [więcej]

Karta pracy Sprzęt elektryczno- elektroniczny w domu, biurze, szkole i nie tylko   1. Wpisz literki w brakujące miejsce, a dowiesz się jaki sprzęt elektryczno- elektroniczny możesz spotkać w domu, biurze, szkole i nie tylko. Podkreś... [więcej]

1. Napisz: Co można  odzyskać w Twoim gospodarstwie domowym? Poniższe przykładowe propozycje wpisz do tabeli jeśli odzyskuje się je w Twoim domu: puszki po napojach, gazety, słoiki, obierki warzyw, inne…….. ... [więcej]

1. Rozwiąż zaszyfrowaną krzyżówkę na podstawie kodu zapisanego w TABELI. Pod zaszyfrowaną krzyżówką znajduje się pusta krzyżówka, do której należy wpisać rozwiązanie. W pionie zawsze ukryte jest hasło główne. ... [więcej]

Połącz w pary  zwierzęta i ich nazwy. Wytnij kostki po linii przerywanej. Ułóż domino. Kostka z literką X jest pierwszą lub ostatnią kostką domina. Powodzenia. ... [więcej]

Scenariusz uroczystości zaplanowanej w szkole z okazji  DNIA ZDROWIA - 07 IV (TY)- DZIEŃ ZDROWIA W SZKOLE   Natura dała człowiekowi bezinteresownie bezcenne bogactwo -zdrowie. Jedynie, czego zażądała w zamian od niego to życie według ... [więcej]

1. Wpisz literki przyporządkowane wytworom wykonanym z papieru do kontenera (pojemnika) oznaczonego: TU WRZUCAĆ lub TU NIE WOLNO WRZUCAĆ. ... [więcej]

Rozpoznaj i wpisz odpowiednie literki do tabeli rozpoznając: ptaki, saki i owady spotykane w lesie. Wpisz także swoje propozycje.  ... [więcej]

W jaki sposób możemy przyczynić się do ochrony lasu? Wymień prace, które można wykonać samodzielnie, a które z pomocą leśnika? ... [więcej]

... [więcej]

Uroczystość szkolna z okazji Dnia Zdrowia Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Jan Kochanowski ... [więcej]

W ramach „III ogólnopolskiego konkurs CZYSTY LAS”  w roku szkolnym 2006/07 podejmowano następujące zadania i  realizowano zagadnienia związane z edukacja leśną. ... [więcej]

w roku szkolnym 2006/07 podejmowano następujące zadania: W ramach „III ogólnopolskiego konkurs CZYSTY LAS”    Przeprowadzono zajęcia w:  klasie lekcyjnej, na wycieczce i in.:   Lekcje techniki w klasie IV:    ... [więcej]

Scenariusz   Propozycja zadań do przeprowadzenia podczas wspólnej zabawy W Pierwszym Dniu Wiosny ... [więcej]

1. Wpisz literki przyporządkowane wytworom wykonanym z metalu do kontenera (pojemnika) oznaczonego: TU WRZUCAĆ lub TU NIE WOLNO WRZUCAĆ. ... [więcej]

Które, zachowania człowieka mówią, że jest on przyjacielem lasu lub wrogiem lasu? Przyporządkuj te działania do podanych nazw (wpisz literki do odpowiedniej części tabeli). Możesz wpisać też swoje propozycje. ... [więcej]

1. Wpisz cyfry przyporządkowane wytworom wykonanym ze szkła do kontenera oznaczonego: WRZUCAĆ lub NIE WOLNO WRZUCAĆ. ... [więcej]

1. Wpisz w tabelce nazwy organizmów żywych rozpoznanych w poszczególnych warstwach lasu. Np. mrówka, huba, leszczyna, świerk, zając ………………….. ... [więcej]

Zajęcia z przyrody dla klasy IVCele zajęć :- poznanie znaczenia słowa fotosynteza i schematu fotosyntezy,-zapoznanie ze znaczeniem określeń: producent, , konsument, reducent oraz rolą jaką pełnią w środowisku przyrodniczym,-zrozumie... [więcej]

 Zajęcia przeznaczone dla klasy II kształcenia zintegrowanegoCelem zajęć jest :-zapoznanie dzieci ze znaczeniem słów "nocny marek"-poznanie zwierząt aktywnych nocąi ich charakterystyki-rozwijanie sprawności manualnychPomoce ... [więcej]

1. Dostajesz duży kosz z różnorodnymi opakowaniami wykonanymi z materiałów, które spotykasz w życiu codziennym. Twoje zadanie polega na odpowiedniej segregacji „śmieci” zgromadzonych w koszu. Wpisz wyrazy przedstawione poniżęj... [więcej]

1.     Rozwiąż krzyżówkę na podstawie opisów w formie zagadek. W krzyżówce ukryte zostały nazwy zwierząt. ... [więcej]

ZADANIE 1. Rozwiąż zaszyfrowaną krzyżówkę. Wybierz odpowiedni znak z krzyżówki i znajdź jego odpowiednik z liter. ... [więcej]

1. W ramce obrazka ukryte jest hasło ważne dla ekologa. Znajdź je i zapisz poniżej. Narysuj znak zakazu związany z ekologią..  HASŁO BRZMI: ……………………………………………………………………………… ......... [więcej]

1. Pomaluj co drugiego grzybka na dowolny kolor i przeczytaj hasło główne. ... [więcej]

1. Rozwiąż krzyżówkę. Każda literka ma swój odpowiednik, który znajdziesz w tabeli poniżej. Podpowiedzi dla nauczyciela do KRZYŻÓWKI:   Hasło główne: EKOLOGIA   śmieci, kosz, szkło, metal, wysypisko, segregacja, recykling, ... [więcej]

1. Wpisz w puste miejsca literki, które są przypisane cyferkom w tabeli1, a następnie przeczytaj rozwiązania. Rozwiązania dla nauczyciela.   Śmieci mniej ziemi lżej   Segreguj z nami   Recykling    ... [więcej]

... [więcej]

       20 października 2009r. uczniowie klasy 6b z opiekunem panią M. Turowską-Moskalik uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Nadleśnictwo w Złotym Potoku  na ścieżce dydaktycznej „Dziadówki”. Leśnik pani Aleksand... [więcej]

30 września 2009 r. uczniowie klas IV  Szkoły Podstawowej w Janowie uczestniczyli w zajęciach terenowych "Rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew".    Lekcję przyrody w praktyce przeprowadził leśnik  - pracownik Zespołu Park... [więcej]

Zajęcia łączone dla kl III-IVGłownym celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na piekno leśnego krajobrazu, ochrona lasów przed niszczeniem, stworzenie 10 głównych przykazań leśnych, których wszyscy powinni przestrzegać.Pomoce : zd... [więcej]

Zajęcia z przyrody dla klasy IVCele :- poznanie znaczenia słowa EKOSYSTEM- zapoznanie z różnorodnością  ekosystemów na ziemi, rodzaje ekosystemów- sposoby przepływu energii do ekosystemów oraz jej wykorzystanie- znaczenie najwa... [więcej]

 Zajęcia dla klasy III kształcenia zintegrowanegoCele :- zapoznanie z ttreścią baśni pt "Rybak i sosna" E. Szelburg-Zarębiny-poznanie miejsc występowania poszczególnych gatunków drzew liściastych i iglastych-warunki decy... [więcej]

Zajęcia przeznaczone dla uczniów kształcenia zintegrowanego.Główny cel : ochrona płazów, a przede wszystkim żab przed zagładą,- poznanie najpopularniejszych gatunków płazów żyjących w Polsce ,- poznanie  cyklu rozwojowego żaby o... [więcej]

Zajęcia przeznaczone dla klas I-III kształcenia zintegrowanego, mają na celu -zapoznanie uczniów z modnym słowem ekologia, którego znaczenia dzieci nie znają,- poznanie przez uczniów patrona ekologii, jego postaci i życia,- podział przy... [więcej]

Scenariusz lekcji przyrody dla kl. IV Temat: Co to jest skala? ·         W ramach treści programowych: - Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa. ·         W ramach edukacji regionalnej: - Najbliższe otoczenie domu rodzinneg... [więcej]

Przybliżony czas trwania: 2godz Grupa wiekowa: klasa 5 Materiały niezbędne do realizacji: kartki papieru, mazaki i kredki , metrówka,  sznurek, kompas   SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH – „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE-ZIELONY Z... [więcej]

Zajęcia dla klasy II kształcenia zintegrowanegoCelem zajęć jest zapoznanie uczniów z rodzajami krajobrazów występujących na terenie Polski.Na początku zajęć uczniowie opowiadają o miejscach, które zwiedzały podczas różnych wyja... [więcej]

II SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY „DBAM O PIĘKNO ZIEMI - 2009” Cel konkursu - wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez: kontynuowanie idei międzynarodowej kampanii "Dzień Ziemi", kształtowanie proekologicznych ... [więcej]

Temat: Mam wpływ na klimat  Materiały: laptop, rzutnik multimedialny, ekran, 3 filmy z programu edukacyjnego dla szkół Ekologia, TESCO, REBA, Tetra Pak:                   - „Zagrożenia Ziemi” (6 min.)           ... [więcej]

CELE:• inspirowanie zainteresowań poznawczych dziecka• rozwijanie myślenia dzieci• doskonalenie umiejętności formułowania wniosków po przeprowadzeniu doświadczenia• wdrażanie do współdziałania w zespoleCELE OPERACYJNE:• prz... [więcej]

forma : wycieczkadla klasy I,II kształcenia zintegrowanegoCele : -utrwalenie i poszerzenie wiadomości z przyrody podczas bezpośredniego kontaktu dziecka z ożywionymi  składnikami przyrody ,- umiejętne obserwowanie przyrody, zjawisk przy... [więcej]

Cele zajęć :- zapoznanie uczniów ze sposobami oszczędnego i racjonalnego korzystania z zasobów wody,- kształtowanie poczucia własnej odpowiedzialności za ilość i stan czystości wód  oraz obowiązek zachowania jej zasobów dla p... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 5-6 LETNICH TEMAT: “Dzień Marchewki” Cele:doskonalenie umiejętności rozpoznawania i poprawnego nazywania warzyw i owoców;kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;promowanie warzyw i owoców... [więcej]

SCENARIUSZ DLA DZIECI 5-6 LETNICH (zajęcia przeprowadzone były z udziałem rodziców).CELE: doskonalenie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek tematycznych;doskonalenie analizy i syntezy wyrazów;doskonalenie umiej... [więcej]

scenariusz zajęć przyrody w kształceniu zintegrowanym dla klasy III Cele :- poznawanie różnych form ochrony przyrody - rozumienie znaczenia słów "ochrona przyrody" i jej znaczenia dla ludzi i środowiska naturalnego-różnice ... [więcej]

Temat kompleksowy: Zwierze nie jest rzecząTemat zajęć:  Mój przyjaciel piesCele główne:· Rozwijanie postaw prospołecznych.· Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt.Cele szczegółowe:-         dziecko rozumie poj... [więcej]

Grupa wiekowa: klasa trzecia Cel główny: -          Rozwijanie spostrzegawczości, kształtowanie umiejętności opisywania przyrody i umiejętności praktycznego posługiwania się atlasami zwierząt. Cele ogólne: ·     ... [więcej]

 Autor: Joanna BuniowskaGrupa wiekowa: klasa trzecia Cel główny: -          Rozwijanie spostrzegawczości,  bogacenia słownika uczniów o nowe zwroty, kształtowanie umiejętności opisywania przyrody i umiejętności praktyczne... [więcej]

            Scenariusz    ZAADOPTUJ RZEKĘ Data:   23 marzec 2010Cel główny:Kształcenie poczucie odpowiedzialności za stan czystości wód i obowiązku zachowania ich dla przyszłych pokoleńCele operacyjne: Dziecko·   ... [więcej]

Konspekt   Temat: Parki narodowe pojezierzy. Lekcja 1   Cele: - Poznanie walorów krajobrazowych i kulturowych regionu. - Rozbudzanie zamiłowania do przyrody. - Dostrzeganie walorów estetycznych w krajobrazie. - Zainteresowanie uczniów dobr... [więcej]

Konspekt   Temat: Utrwalenie  wiadomości z działu  „Woda”. Lekcja 1 / 2 Cele: Wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej „ Dział woda” w praktyce.Praktyczne korzystanie z różnych źródeł informacji.Rozbudzanie świadomości ekologiczn... [więcej]

Scenariusz zabaw badawczychz zakresu wiedzy przyrodniczo - ekologicznej WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIAData:   22 marzec 2010Cel główny:Kształcenie poczucie odpowiedzialności za stan czystości wód i obowiązku zachowania ich dla przyszłych pok... [więcej]

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 5-6 LETNICH"ZIELONY DZIEŃ"CELE:- przedstawienie koloru zielonego jako koloru przyjaznego środowisku;- utrwalanie umiejętności rozpoznawania i poprawnego nazywania kolorów; - utrwalanie umiejętności log... [więcej]

SCENARIUSZ AKCJI EDUKACYJNEJ TEMAT: Czy śmieci to problem? Recykling, to się nam opłaca! CELE LEKCJI: W wyniku udziału w zajęciach uczniowie: · rozumieją pojęcia: wysypisko i odpady, surowce wtórne, recykling, · umiej... [więcej]

„Przyroda bez nas może istnieć, ale my bez przyrody nie” jest myślą przewodnią działań w zakresie edukacji ekologicznej w naszej szkole. Biorąc pod uwagę treści ścieżki ekologicznej jak również fakt, iż najważ... [więcej]

„Woda jest podstawą wszelkiej rzeczy; z wody jest wszystko i wszystko do wody wróci” Tales z Miletu Odkręcamy kran i oczekujemy, że popłynie z niego zawsze dużo dobrej wody. Czerpiąc tę wodę nie zastanawiamy si... [więcej]

Zestaw pytań testowych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych sprawdzający wiedzę ekologiczną Klasa IV. 1.Symbolem Ligi Ochrony Przyrody jest: a)kozica b)batalion c)żubr 2.Co to jest atmosfera ? a)strefa zamieszkała przez ... [więcej]

JURATEST-ZADANIA DO KONKURSU „Jurajski Bieg po wiedzę” 1.Wyżyna Częstochowska zajmuje powierzchnię 1299 km2. Ile to m2: a) 1299000 b) 1299000000 c) 1,299 d) 12990000 2. „Czarny szlak” na Jurze to szlak: a) najtrudniejszy b) łączn... [więcej]

Obserwacja roślinności i rzeźby terenu w najbliższej okolicy Hasło programowe: Krajobraz najbliższej okolicy Temat lekcji: Obserwacja roślinności i rzeźby terenu w najbliższej okolicy Cel zajęć: wiadomości – uczeń: - rozpo... [więcej]

Copyright © 2009 PTH Technika