Scenariusze: Recykling w szkole

Zajęcia dla klasy V  mające na celu zachęcanie do przynoszenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania lub oddawania go w sklepie  podczas zakupu nowego sprzętu. Uczniowie opracowują tematyczne rymowanki o ... [więcej]

Zajęcia dla klasy II i III kształcenia zintegrowanego , wdrażające dzieci do prowadzenia segregacji śmieci. Uczniowie  indywidualnie układają rymowanki zachęcające innych do segregowania śmieci, biorąc w ten sposób udział w ogóln... [więcej]

Wszyscy uczniowie przynoszą zebraną w domu makulaturę, po odwiezieniu której do papierni otrzymujemy zapas makulaturowego papieru toaletowego dla wszystkich uczniów w szkole.... [więcej]

Uczniowie klasy V przygotowują torby wykonane ze starych gazet. Wszystkie torby powstaną ze starych ,kolorowych i czarno-białych gazet i zostaną zamieszczone na szkolnej gazetce jako przykład ponownego wykorzystania makulatury .... [więcej]

Inscenizacja : Śmieciowy problemCele:-         dziecko wie, że należy segregować śmieci,-         dziecko zna wady i zalety wysypiska śmieci,-         dziecko segreguje śmieci,-         dziecko dba o przyro... [więcej]

Celem zajęć jest przygotowanie modnych i ciekawych strojów z różnego rodzaju odpadów, które można znaleźć w każdym domu.   ( torebki foliowe, papierki , gazety, worki na śmieci, reklamówki, kapsle, pazłotka i wiele innych.)    ... [więcej]

Uczniowie wykonują w maju zakładki do książek z różnorodnych śmieci i odpadów, wykorzystują papierki po cukierkach, pazłotka z czekolady, ścinki gazet i kolorowych kartek, a nawet foliowe torebki iwiele innych śmieci. Z okazji dni ksi... [więcej]

Scenariusz zajęć   I Temat „Recykling złomu aluminiowego” II Cele operacyjne 1)      Uczeń zna: podstawowe pojęcia związane z recyklingiem puszek 2)      Uczeń rozumie: ideę recyklingu puszek 3)      Uczeń potrafi: w... [więcej]

Zajęcia dla klasy III mające  na celu wdrażanie wśród uczniów nawyku segregacji śmieci w szkole i w domu oraz przekazywanie zdobytych wiadomości i umiejętności związanych z segregacją odpadów dla swoich najbliższych.Na zajęciach... [więcej]

Celem zajęć było uświadomienie faktu, że wszystkie opakowania foliowe zwiększają stopień degradacji środowiska naturalnego, zachęcanie klientów sklepu do korzystania z opakowań papierowych i wielorazowych.pomoce; woreczki foliowe, ... [więcej]

TEMAT: KŁOPOT WIELKI SŁOIKA I BUTELKI Poziom: dzieci 5 - 6 letnieCel ogólny: kształtowanie świadomości proekologicznej - ochrona środowiska poprzez recykling szkłaCele operacyjne:Dziecko:zna zasady selektywnej zbiórki szkła zna ... [więcej]

... [więcej]

1. Połącz urządzenie z czynnością, którą wykonuje a następnie połącz urządzenie z elementem wykorzystywanym podczas wykonywania danej czynności.  Wymyśl i wpisz swoje przykłady w wolnych okienkach tabeli. ... [więcej]

... [więcej]

... [więcej]

Karta pracy Ile słów ułożysz z tych wyrazów?   Przykład: EKOLOGIA- eko, logika, logia, kolega, gola, …………..   RECYKLING-  ............................................................................................................... [więcej]

Eko - piątek                          Dzisiaj, tj. 18.12.2009 r na 6 lekcji, odbędzie się apel szkolny, na którym zostaną wręczone nagrody w konkurs pt.Zbiórka Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego  Z... [więcej]

Karta pracy Materiały papiernicze 1.                  Wymień materiały papiernicze: Ø     ……………………. Ø     ……………………. Ø     ……………………. Ø     …………………... [więcej]

TEMAT: Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint- Jak ja i moja rodzina dbamy o środowisko naturalne? Cele: Í    zespołowe przygotowanie prezentacji multimedialnej w Power Point Í    umiejętności tworzenia slajdów, dodawanie ... [więcej]

Przykładowe scenariusze zadań związanych z ekologią, ochroną środowiska do przeprowadzenia w każdej szkole, świetlicy.   Zadanie 1 Rodziny krzepkich i cherlawych Potrzebne do tego będą  farby, pędzle, wodoodporne flamastry. Pod ha... [więcej]

Scenariusze zadań związanych z ekologią, ochroną środowiska do przeprowadzenia w każdej szkole, świetlicy.   Zadanie 1 Akrostych - opowiadanie o ekologii, przyrodzie itp. Wybierz  jedno z poniższych zdań: Ochrona środowiska. Nauka... [więcej]

KONKURS Wyniki w zbiórce puszek aluminiowych  za rok szkolny 2009/2010. klasa Kilogramy Miejsce I A 166,25 I I B 114,5 II III A 71,5 III IV A 61 IV II B 41 V II A 39,75 VI III B 36,25 VII VI A 34,6 VIII V A 11,5 IX VI B 4,5 X IV B 1 XI V B 0 X... [więcej]

Zajęcia dla klasy IV z przyrody dotyczące segregacji odpadów .Celem zajęć jest : - zapoznanie uczniów ze znaczeniem skrótu ZSEE ,- rozpoznawanie zsee w domu, w szkole, stwierdzanie kiedy taki sprzęt staje się odpadem,- poznanie sk... [więcej]

  ·         W ramach treści programowych: - Wpływ człowieka na środowisko. ·         W ramach realizacji ścieżki ekologicznej (kl. IV-VI): - Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole i pracy na stan środow... [więcej]

 Zajęcia dla klasy I - kształcenie zintegrowaneCele:- ochrona przyrody przed zaśmiecaniem środowiska przez człowieka -uświadamianie dzieciom potrzeby zmniejszania ilości odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku- zapoz... [więcej]

TEMAT: Czy śmieci to problem? Recykling, to się nam opłaca! CELE LEKCJI: W wyniku udziału w zajęciach uczniowie: · rozumieją pojęcia: wysypisko i odpady, surowce wtórne, recykling, · umieją określić, na czym polega... [więcej]

Copyright © 2009 PTH Technika