Scenariusze: Biologia

Zajęcia dla klasy III.                                                                                   Uczniowie podczas zajęć oglądają różnej wielkości dyn... [więcej]

Scenariusz zajęć dla klasy trzeciej  Temat: Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery, hydrosfery i litosfery. Cel ogólny: Poznanie przyczyn i następstw zanieczyszczeń atmosfery hydrosfery i litosfery oraz sposobów zapobiegania im.... [więcej]

Dzieci śpiewają piosenkę pt Uliczne sygnały, następnie oglądają duże plansze przedstawiające różne sytuacje na drodze, uczniowie wybierają te , które ich zdaniem pokazują prawidłowe poruszanie się po drogach, uzasadniają sw... [więcej]

Zadanie Do jednoczesnego ścinania i zbierania zboża służy – podkreśl właściwą odpowiedź: a)      żniwiarka                                 c) siewnik b)      kombajn             ... [więcej]

Scenariusz montażu słowno – muzycznego wystawionego na zakończenie projektu o tym samym tytule. Scenariusz można wykorzystać z okazji Dni Lasu i Zadrzewień przypadających w dniach 1 – 7 czerwca.Edyta Nowak „Nie było nas, był l... [więcej]

Konspekt zajęć biologii (lub zajęć koła biologicznego, ekologicznego) prowadzonych metodą projektu uczniowskiego. Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy o drzewach pochodzącej z różnych dziedzin, nie tylko z kręgu nauk przyrodn... [więcej]

W tej pracy zajmę się chemicznymi zanieczyszczeniami  odprowadzanymi  do  naszych   wód.                                                                        Woda  w... [więcej]

  POTWIERDZENIE   Przeprowadzenia szkolenia dla zespołu matematyczno-przyrodniczego „Dysleksja rozwojowa u dzieci w świetle reformy szkolnictwa”                   W dydaktyce często stosuje się zwrot „uczniowie ze ... [więcej]

ZAJĘCIA Z UDZIAŁEM PIELĘGNIARKI PANI BARBARY BULSKIEJ                23 kwietnia 2004 roku przeprowadziłam zajęcia na temat  „Nie przyjaźnię się z pasożytami” i „Choroby zakaźne – różyczka” z udziałem p. Barbary ... [więcej]

ZAJĘCIA UTRWALAJĄCE Z UDZIAŁEM PIELĘGNIARKI PANI BARBARY BULSKIEJ            Obserwując uczniów klasy IV b w ciągu całego roku szkolnego wywnioskowałam , iż zachowanie wymaga szczególnego uświadomienia potrzeb higienicznych... [więcej]

ZAJĘCIA W TERENIE PRZYRODA Z JĘZYKIEM  POLSKIM             Znając stosunek uczniów do nauki w terenie i mając możliwość odbycia zajęć na temat życia i twórczości Zygmunta Krasińskiego w Muzeum w Złotym Potoku, gdzie po... [więcej]

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ     Hasło  programowe :   Rola roślin i zwierząt w procesach uwalniania tlenu i syntezy dwutlenku węgla. Temat  lekcji : Jak odżywiają się rośliny. Metody  pracy : Pogadanka ,doświadczenia, obserwacja bezpo... [więcej]

  Celem było  nabycie  umiejętności  : -  towarzyszenia  dziecku  w  rozwoju , -  poznawania  jego  potrzeb , -  komunikowania  się  i  radzenia  sobie  w  sytuacjach  trudnych . Należy uświadomić rodziców , iż  „D... [więcej]

Eksperymentowanie z własnym mózgiem jest niebezpieczne. Żyjemy w świecie , w którym panuje współzawodnictwo.  Upośledzenie mechanizmów przetwarzania i zapamiętywania  informacji stawia nas w gorszej sytuacji od innych .!!!!!! To ... [więcej]

Karta pracy dla zespołu SPOTR TO ZDROWIE   Napisz opowiadanie na temat: aktywności ruchowej, ekologii, spędzania wolnego czasu i profilaktyki wykorzystując poniższe słowa.   SPOTR TO ZDROWIE Pamiętaj, że kolejne zdanie ma rozpoczyna... [więcej]

 Test wiadomości o zdrowiu i higienie dla ucznia klasy pierwszej gimnazjum Płeć- podkreśl właściwe: Chłopiec     Dziewczyna 1.                  W jaki sposób szerzą się choroby zakaźne? .......................... [więcej]

Test wiadomości o zdrowiu i higienie dla ucznia klasy pierwszej gimnazjum Płeć- podkreśl właściwe: Chłopiec     Dziewczyna 1. Dlaczego brud na skórze może być groźny dla zdrowia? …………………………………….……... [więcej]

Karta pracy Wyrazy z lukami: drzewa, owoce, warzywa i las   I. Wpisz w luki brakujace literki. Przeczytaj i zapisz poniżej wyrazy, które powstały po połączeniu kolejnych liter.   Zadanie 1   _rzewa, _kologia, ś_ierk, ściółk_, pia_ek,... [więcej]

LekcjaTemat: Akcja – segregacja  CZĘŚĆ PIERWSZA1. Cele lekcji:I Poziom wiadomościA. Zapamiętanie wiadomościUczeń potrafi- zdefiniować termin recykling, cel recyklingu, surowiec wtórny, selektywna zbiórka- wymienić korzyści wynikają... [więcej]

Na poprzedniej lekcji dzieci dostały zadanie domowe:  w grupach od 2 do 4 osób miały wykonać plakaty o każdej planecie i o Słońcu. Na plakatach mają być podstawowe informacje o planecie (odległość od Słońca, okres obiegu wokół S... [więcej]

KONSPEKT   Dział programu : ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE Temat : Czy wiesz co jesz ? Skażenie żywności a zdrowie.   ZAKRES TREŚCI :   1.        Chemiczne dodatki w żywności  i ich wpływ na zdrowie konsumentów 2.        Chemiz... [więcej]

KONSPEKT   Dział programu : Rozmnażanie się i rozwój organizmów Temat : Rozmnażanie wegetatywne roślin     ZAKRES TREŚCI :   Rozmnażanie bezpłciowe roślin: podział, fragmentacja, kłącza, rozłogi, bulwy, cebule, sadzonki, rozmnaz... [więcej]

Nieustannie w naszej diecie wynajdowane są przez uczonych nowe trucizny… Wraz z wiarą w zioła umiera coś więcej. Mit całej herbogeneracji – pokolenia wyrosłego na zdrowej żywności. To koniec filozofii opartej na przekonani... [więcej]

  WSTĘP Program ma na celu rozbudzenie zainteresowań otaczającą przyrodą. Ma rozwijać chęć aktywnego poznania najbliższego środowiska, jego walorów przyrodniczych, zagrożeń i chęć podjęcia działań na rzecz ochrony przyrody. Pro... [więcej]

... [więcej]

   ... [więcej]

Copyright © 2009 PTH Technika