Scenariusz: Test o zdrowiu i higienie

Autor: L. G.

Test wiadomości o zdrowiu i higienie dla ucznia klasy pierwszej gimnazjum

Płeć- podkreśl właściwe: Chłopiec     Dziewczyna

 

1. Dlaczego brud na skórze może być groźny dla zdrowia?

…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….

2. Napisz czym zanieczyszczane i zatruwane są:

a)       Powietrze …………………………..…………………………………….

b)       Wody  …………………………..…………………………………….

c)      Lasy     …………………………..…………………………………….

Skąd o tym wiesz?       …………………………..…………………………………….

3. Najlepszym naturalnym źródłem witamin są:

a)       Mięso i inne przetwory zwierzęce

b)       Gotowane warzywa i owoce

c)       Świeże owoce i warzywa

d)      Żadne z powyższych

Skąd o tym wiesz? …………………………..

4. Jaki jest wpływ narkotyków na młody organizm?

………………………………………………………………………………………………

5. Wymień przyczyny wypadków w ruchu drogowym z winy dzieci?

Ø       Posiadam Kartę Rowerową- podkreśl prawdziwą odpowiedź TAK NIE

…………………………..…………………………..…………………………..………………

6. Jakie znasz choroby zakaźne?

…………………………..…………………………..…………………………..………………

7.W jaki sposób można skontrolować czy Twój organizm rozwija się prawidłowo?

a)       Od nauczyciela

b)       Od rodziców

c)       Z radia i TV

d)      Z czasopism

Inne                 …………………………................

8. Co powinno cechować człowieka, o którym mówi się, że jest dojrzały do założenia rodziny?

…………………………..…………………………..…………………………..

9. W jaki sposób należy chronić swój słuch?

…………………………..…………………………..…………………………..

10. Wymień znane Ci rośliny lecznicze?

…………………………..…………………………..…………………………..……………

11. Wymień sposoby przechowywania żywności? …………………………..…………………………..…………………………..……………

Ø        Skąd o tym wiesz?

a)       Od nauczyciela

b)       Od rodziców

c)       Z radia i TV

d)      Z czasopism

Inne: ………………………….............

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika