Scenariusz: POZNAJ PRZYRODĘ WOKÓŁ SIEBIE

Autor: AGATA ZIELONKA

 
  1. WSTĘP

Program ma na celu rozbudzenie zainteresowań otaczającą przyrodą.
Ma rozwijać chęć aktywnego poznania najbliższego środowiska, jego walorów przyrodniczych, zagrożeń i chęć podjęcia działań na rzecz ochrony przyrody.

Program kółka biologiczno – ekologicznego przeznaczony jest dla trzeciego etapu edukacyjnego. Jest zgodny z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla  gimnazjów. Będzie on realizowany w Gimnazjum
w Pilchowicach w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

 

2.CELE OGÓLNE PROGRAMU

 

1.     Zdobywanie przez ucznia wiedzy o otaczającej go przyrodzie oraz konieczności zapobiegania i likwidowania zagrożeń.

2.     Rozwijanie wrażliwości i szacunku do przyrody.

3.     Poznawanie metod badawczych stanu środowiska przyrodniczego.


3.  ZAKRES TREŚCI – CELE SZCZEGÓŁOWE

 

TREŚCI

CELE SZCZEGÓŁOWE

Drzewa i krzewy naszego krajobrazu.

 

 

 

 

-         potrafi posługiwać się kluczem do oznaczania drzew
 i krzewów,

-         rozpoznaje wybrane gatunki drzew i krzewów.

Tworzymy zielnik „Dziko rosnące  drzewa    

 i krzewy naszej gminy”. 

-         zna sposoby sporządzania zielnika,

-         potrafi wykonać zielnik.

Rośliny zielne

-         potrafi posługiwać się kluczem do oznaczania roślin zielnych,

-         rozpoznaje wybrane gatunki roślin zielnych.

Poznajemy miejsca cenne  przyrodniczo

w naszej gminie.

-         zna kryteria wg których ustala się pomniki przyrody,

-         wie, co może stać się pomnikiem przyrody,

-          zna miejsca cenne przyrodniczo

     w gminie Pilchowice.

-         dostrzega potrzebę ustanawiania pomników przyrody,

-         wie, jakie korzyści daje stare drzewo w lesie.

Przewodnik przyrodniczy po gminie Pilchowice

-   wykonuje przewodnik przyrodniczy po gminie Pilchowice.

Formy ochrony przyrody

-         zna formy ochrony przyrody

-         wycieczka do Parku Krajobrazowego w Rudach Wielkich

-         wycieczka do rezerwatu Łężczok

-         wycieczka na ścieżkę dydaktyczną  w Smolnicy.

 

 

Roślinność synantropijna

-         wie, co to jest roślinność synantropijna,

-         rozpoznaje takie gatunki roślin synantropijnych jak: tasznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, łopian, dziewanna pospolita.

Rośliny lecznicze pola

-         potrafi oznaczyć i rozpoznać takie rośliny lecznicze jak: krwawnik pospolity, chaber bławatek, cykoria podróżnik, fiołek trójbarwny, mak polny, perz,

-         określa znaczenie roślin                   w lecznictwie,

-         potrafi wykonać zielnik

Rośliny przyprawowe w kuchni

-         zna pochodzenie niektórych przypraw (ziele angielskie, imbir, cynamon, gałka muszkatołowa, papryka, pieprz czarny, szafran, goździki, liście laurowe itp.

-         Potrafi określić z jakich części roślin uzyskuje się określoną przyprawę

-         Rozpoznaje nazwy niektórych przypraw

-         sporządza wystawę ”Botanika od strony kuchni”

Rośliny doniczkowe

-         zna pochodzenie roślin doniczkowych,

-         potrafi oznaczyć roślinę doniczkową,

-         zna wymagania pielęgnacyjne niektórych roślin doniczkowych,

-         oznacza rośliny znajdujące się         w szkole.

 

Badanie stanu czystości powietrza
w naszej okolicy

-         zna metodę pomiaru czystości  powietrza za pomocą skali porostowej,

-         rozpoznaje porosty naziemne            i nadrzewne,

-         bada kwasowość opadów atmosferycznych,

-         potrafi sporządzić raport
o czystości powietrza w gminie Pilchowice na podstawie skali porostowej.

Opieka nad stawem – miejscem rozrodu płazów, w ramach realizacji programu Ochrona cennych miejsc rozrodu płazów   w województwie śląskim

-         zna budowę stawu,

-         oznacza faunę i florę zbiornika wodnego za pomocą atlasów             i kluczy,

-         zna płazy występujące
w Polsce,

-         zna cykl rozwojowy płazów,

-         wie, jak stworzyć dobre warunki dla rozwoju płazów

Lasy i ich ochrona

-         zna biologiczne i gospodarcze znaczenie lasów,

-         wymienia źródła zanieczyszczeń lasów

-          zna stan zdrowotny lasów w  gminie,

-         zna skład gatunkowy lasów na terenie gminy.

Zanieczyszczenia gleby

-         zna niektóre substancje szkodliwe zawarte w glebie
i ich źródła (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, ścieki, opady)

-         wymienia reakcje roślin na sól kuchenną,

-         wykonuje doświadczenie – kiełkowanie nasion rzeżuchy na podłożu z solą.

Znaczenie wody

-         zna przyczyny i skutki braku wody,

-       

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika