Scenariusz: Odrzywianie się roślin

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ

 

 

Hasło  programowe :   Rola roślin i zwierząt w procesach uwalniania tlenu i syntezy dwutlenku węgla.

Temat  lekcji : Jak odżywiają się rośliny.

Metody  pracy : Pogadanka ,doświadczenia, obserwacja bezpośrednia, opis. Typ  lekcji : Wprowadzająca.

Formy  pracy : Praca  indywidualna i zespołowa .

Środki  dydaktyczne : Ziarna zbóż, dwie doniczki, pudełko tekturowe, 4-statywy, probówki, woda sodowa, moczarka kanadyjska, lampka , plansza – „Proces fotosyntezy”.

Miejsce  zajęć : Sala lekcyjna.

Czas  trwania zajęć : 1 godz.

Przeznaczenie: Kl. VI a.

Data : 09.12.2002 r.

       

CELE :

·        uczeń wie, że tylko rośliny zielne mają zdolność uwalniania tlenu,

·        uczeń wie, że konsumentami tlenu są organizmy tlenowe i wie, że istnieją organizmy beztlenowe.

 

UMIEJĘTNOŚCI  OPERACYJNE

Uczeń  potrafi :

·        na podstawie doświadczenia wykazać ze rośliny zielne produkują tlen,

·        jakie czynniki wpływają na proces fotosyntezy,

·        uzasadnić potrzebę trzymania roślin w domu.

 

PREBIEG  ZAJĘĆ

 

Przygotowanie:

 

Uczniowie z nauczycielem sadzą w dwóch doniczkach –dwa tygodnie przed lekcją – nasiona owsa , jedną doniczkę przykrywają tektura.

Nauczyciel przygotowuje przyrządy laboratoryjne i moczarkę kanadyjską .

 

Przeprowadzenie:

 

-         Rośliny jako organizmy samożywne – uczniowie pod kierunkiem nauczyciela analizują planszę „ Proces fotosyntezy”- odpowiadają na pytanie : Jakie substancje są potrzebne roślinom do życia i skąd je pobierają?

-         Warunki w jakich roślina się odżywia. Omawiamy doświadczenie nr 1.

Doświadczenie 1

Wspólnie z nauczycielem zasiejcie w dwóch doniczkach (2 tygodnie wcześniej) nasiona owsa. Jedną doniczkę przykryjcie pudełkiem tekturowym. Przeprowadźcie obserwacje.

 

Wniosek : Powstanie chlorofilu w roślinach uwarunkowane jest działaniem światła.

 

Wykonują doświadczenie nr 2.

Doświadczenie 2  

Moczarkę kanadyjską wkładamy do trzech probówek, które po odwróceniu   i zamocowaniu w statywach, zanurzamy w zlewkach wypełnionych :1-woda nasycona CO2 , 2- woda wodociągowa, 3- ostudzona woda przegotowana.

 

Wniosek: Ilość wydzielanego gazu zależy od ilości dwutlenku węgla w wodzie . Gaz wydzielany przez rośliny to tlen.

 

-         tlen jako produkt fotosyntezy, rośliny jako producenci tlenu:

Doświadczenie nr 3

   Pędy moczarki kanadyjskiej wkładamy do trzech probówek, które po odwróceniu i zamocowaniu w statywach, zanurzamy w zlewkach wypełnionych wodą Probówki ustawiamy w różnej odległości od światła (40,70 i 100 cm).

 

Nauczyciel wyjaśnia , że gazem podtrzymującym palenie jest tlen.

 

Wniosek: Intensywność fotosyntezy mierzona liczbą banieczek wydzielającego się tleny zależy od natężenia światła.

 

-         zależności organizmów tlenowych od roślin zielonych – pogadanka.

Notatka :

Rośliny zielne- samożywne- odżywiają się związkami organicznymi i solami mineralnymi. Związki organiczne wytwarzają w procesie fotosyntezy, przyswajając dwutlenek węgla z powietrza lub wody przy udziale energii świetlnej.

    

 

 

M. Turowska-Moskalik

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika