Scenariusz: Nie przyjaźnię się z pzasożytami - cxhoroby zakaźne

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

ZAJĘCIA Z UDZIAŁEM PIELĘGNIARKI

PANI BARBARY BULSKIEJ

 

 

 

         23 kwietnia 2004 roku przeprowadziłam zajęcia na temat  „Nie przyjaźnię się z pasożytami” i „Choroby zakaźne – różyczka” z udziałem p. Barbary Bulskiej.

 

Cele:

Uczeń:

-         zna choroby pasożytnicze;

-         wie co wywołuje choroby pasożytnicze;

-         potrafi zapobiegać chorobom pasożytniczym;

-         zna przyczyny zachorowań na choroby wirusowe;

-         wie jak należy bronić się przed nimi.

 

Pani pielęgniarka dużo mówiła o higienie : myciu rąk po powrocie z dworu, myciu rąk przed posiłkiem, myciu rąk po skorzystaniu z toalety, wycieraniu się własnym ręcznikiem, używaniu tylko własnej szczoteczki do zębów, właściwym odżywianiu się, itd.

Uczniowie uświadomili sobie, iż ich zdrowie zależy często od nich samych.

Poznali niektóre choroby i wskazano im sposoby zapobiegania tym chorobom.

Uważam, iż cel zajęć został zrealizowany , a dzieci zrozumiały, że mogą zapobiec niektórym swoim chorobom.

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika