21 MarzecŚwiatowy Dzień Leśnika

Święto to, w zależności od regionu, posiada różne daty. Oprócz 21 marca, obchodzone jest również 5 kwietnia, 5 maja, w pierwszą środę czerwca oraz we wrześniu. Z tego względu Dzień leśnika w Polsce jest świętem praktycznie nieznanym. Nie zmienia to jednak faktu, że w świadomości Polaków zawód leśnika pozostaje odpowiedzialną i ciężką pracą.
Leśniczy znajduje zatrudnienie u prywatnych właścicieli lasów jednak najczęściej zostaje pracownikiem instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe, która sprawuje nadzór nad wszystkimi lasami należącymi do Skarbu Państwa na terenie Polski (z pominięciem Parków Narodowych). Lasy Państwowe podzielone są na nadleśnictwa (zazwyczaj ok. 15-20 tys. ha), które z kolei dzielą się na leśnictwa, którymi kieruje leśniczy. Leśniczy jest pracownikiem nadleśnictwa zaliczanym do Służby Leśnej. Tworzą ją pracownicy Lasów Państwowych, którzy zajmują się: zarządzaniem lasami, prowadzeniem w nich gospodarki leśnej i ochroną tych lasów oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.
Osoba, pracująca na stanowisku leśnika większość swoich zadań musi planować z wyprzedzeniem poza tym jest zmuszona do długotrwałych, często samotnych wędrówek po lesie. Musi więc wykazywać wytrzymałość na wysiłek i mieć dobrą orientację w terenie. Konieczność obserwowania lasu wymaga dobrego wzroku i słuchu. Leśniczy musi cechować się skrajnie różnymi umiejętnościami. Z jednej strony musi umieć współpracować i współdziałać w grupie, z drugiej - radzić sobie samodzielnie. Organizując pracę innych powinien łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi.
Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że leśnicy to sól ziemi. Po studiach idą pracować na wsiach i w małych miasteczkach, w środowiskach, w których wyższe wykształcenie jest rzadkością. Często zatem są w tych miejscach organizatorami nie tylko życia gospodarczego, ale również kulturalnego. Zatrudnionych w leśnictwie na potężnym obszarze kraju (lasy stanowią 28,2 proc. powierzchni) jest niewielu. Ale są to ludzie bardzo dobrze przygotowani do swoich obowiązków. Poza tym, że prowadzą przedsiębiorstwa mające na celu realizację wszystkich funkcji, które winien spełniać las, muszą być także przygotowani na niespodziewane zdarzenia jak chociażby burze czy wypadki drogowe z udziałem zwierząt.

Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: