Projekt: Jak prowadzić lekcje o lesie
Projekt realizowany przez: SP w Mostowie
Nazwa Jak prowadzić lekcje o lesie
   Województwo: mazowieckie
   Powiat: łosicki
   Gmina: Huszlew
   Miasto: Mostów
Opis

                         POZNAJ  SWÓJ  LAS              

 Opisowy konspekt zajęć z  edukacji   przyrodniczej dla klasy  III

Uwaga :

- Zajęcia odbywają się w przeddzień całodniowego wyjazdu do lasu.

- Strój i  osobę odgrywającą rolę leśnej wróżki i cały scenariusz zajęć ustalono i  zaplanowano   

    kilka dni wcześniej.

- Uczniowie są bardzo zainteresowani i zachwyceni taką formą zajęć, wiem bo sama je  

    przygotowałam i zrealizowałam w swojej klasie !

    Powstałe prace plastyczne też są piękne !

 

Czas trwania zajęć 3- 4 jednostki lekcyjne

Cele główne :

  -  poznanie gatunków drzew, najczęściej występujących w polskich lasach

- zapoznanie uczniów z roślinami i zwierzętami dla których środowiskiem życia jest las ,

- rozpoznawanie odgłosów zwierząt i śpiewu ptaków leśnych,

- nazywanie drzew liściastych i iglastych

       - wyróżnianie i nazywanie warstw leśnych

- różnorodne znaczenie  lasów

- znaczenie wody dla człowieka i środowiska leśnego, rola lasów w zapobieganiu 

  powodziom. 

 

 

Cele operacyjne:
Uczeń:

- bierze aktywny udział w zajęciach edukacyjnych

- wyróżnia i nazywa części  drzewa

- zna zasady prawidłowego  zachowania  się w lesie

 - wie, jakie drzewostany występują w naszych lasach

- nazywa ptaki i zwierzęta występujące w polskich lasach

- zna nazwy owoców leśnych drzew i krzewów oraz sposoby rozmnażania się tych roślin,

- rozumie konieczność ochrony drzew i lasów

- zna warstwową strukturę lasu oraz organizmy żyjące w  poszczególnych warstwach

cele wychowawcze :

- dostrzega piękno i uroki polskich drzew i  lasów

- rozumie potrzebę ochrony drzew i lasów przed negatywnym wpływem człowieka

- potrafi współpracować w zespole

Metody :

Podająca :informacje, instruktaż

praktyczna : działanie, wykonanie prac plastycznych

oglądowa : pokaz sylwet drzew, postać leśnej wróżki, naturalne okazy liści, nasion,      

                    owoców, grzybów leśnych, ilustracje

poszukująca : gra TAK, NIE, NIE WIEM

 

Formy : (zbiorowa, indywidualna, grupowa )

 

Środki  dydaktyczne i materiały :

List, zagadki, ilustracje drzew i warstw leśnych, kolorowe flamastry, okazy naturalne różnorodnych darów leśnych, kartoniki do giełdy pomysłów, nagrania odgłosów lasu, ptaków leśnych, karty pracy, materiały plastyczne.

 

Scenariusz zajęć :

1. Wprowadzenie :

Nauczyciel wita wszystkie dzieci i informuje  o tym, że na dzisiejszej lekcji porozmawiamy sobie o …,

W tym miejscu zadaje dzieciom zagadkę recytując  :

 

- Lubię chodzić właśnie tam : gdzie powietrze czyste mam, drzewa dają zdrowy cień, gdy upalny bywa dzień. Ludzie grzyby tam zbierają, jagód dzban za darmo mają, a wiewiórki, jeże, mrówki mają właśnie w nim kryjówki !

  W momencie gdy uczniowie odgadują rozwiązanie zagadki, rozlega się głośne pukanie do drzwi.

 Nauczyciel otwiera drzwi do klasy i wszystkim dzieciom ukazuje się  dziwna postać :

Kobieta w wielkim kapeluszu ozdobionym sylwetą  dzięcioła czarnego, mchem, jarzębiną, poziomkami, okryta narzutą z przypiętymi do niej liśćmi drzew leśnych, szyszkami,  mrówkami wyciętymi z czarnej tkaniny, grzybami z kolorowego kartonu.. Kobieta wnosi ciężki  kosz, przykryty płótnem, dzieci nie widzą co jest w koszyku. Nauczycielka zaprasza kobietę do środka , prosi aby usiadła i odpoczęła. W tym samym momencie rozlegają się cichutkie świergoty ptaków, szum drzew leśnych, odgłosy leśnych zwierząt ( nagranie z płyty CD). Kobieta siada i tajemniczym głosem przemawia :

– Witajcie dzieci, jestem leśna wróżka, co spaceruje po leśnych dróżkach. Chodzę sobie po lesie, czy to wiosna, czy to jesień, zbieram leśnych skarbów moc, segreguję je co noc.

W tym koszyku mam coś dla was, zaraz wszystko zobaczycie, tylko każdy niech obieca, że mnie w lesie odwiedzicie !”

Dzieci obiecują odwiedzić wróżkę w lesie, kobieta macha na pożegnanie zieloną dłonią  i wychodzi z klasy .

Wszyscy z zaciekawieniem zbierają się  wokół koszyka, a pani odkrywa płótno.

W koszu znajdują się orzechy laskowe, żołędzie, szyszki, jagody, poziomki, marynowane borowiki w słoiku, liście z drzew leśnych, mech, sylwety leśnych zwierząt, ptaków,  grzybów, drzew i krzewów oraz  koperty z imionami – po jednej dla każdego dziecka i dla pani.

Uczniowie wyjmują leśne dary z kosza, ustawiają na stoliku, degustują leśne owoce, marynowane grzybki i orzechy. Starają się nazwać wszystkie rzeczy znalezione w koszyku, określić z jakich drzew  lub krzewów pochodzą . Określają do czego i dla kogo potrzebne są szyszki czy żołędzie ?  Z pomocą pani nazywają liście drzew rosnących w polskich lasach  np. liść dębu, liść brzozy, grabu.    Pani w międzyczasie otwiera swoją kopertę i czyta głośno dzieciom list , który się w niej znajduje.  W liście wróżka prosi o spróbowanie leśnych smakołyków i przyjście do lasu dzieci pod opieką pani, ale zanim się wybiorą, wszyscy muszą wykonać polecenia zawarte w kopertach z imionami.

 

2. Uczniowie siadają w ławkach i każdy na głos odczytuje zawartość swojego listu. Zawartość niektórych listów się pokrywa, są w nich jednakowe zadania do wykonania.

Listy  są przeróżne, zawierają cenne informacje związane z leśnymi drzewami i krzewami, zachęcają dzieci do sprzątania lasu, sadzenia drzew, uczą miłości do roślin i zwierząt mieszkających w lesie oraz szanowaniu zasobów  wody. Dzieci muszą opracować regulamin, którego będą przestrzegać podczas pobytu  w lesie oraz metody ochrony lasów przed niszczycielskim działaniem człowieka  np. :

-         Nie zrywaj  kwiatów i nie wykopuj młodych drzewek.

-         Nie łam gałęzi i nie zrywaj liści z drzew

-         Nie zbieraj ptasich jaj, żywych owadów, ani innych żywych zwierząt.

-         Kiedy szukasz zwierząt pod zwalonymi konarami, pamiętaj, by położyć

     konar  tak, jak leżał. Dzięki temu nie zniszczysz zwierzęcych domów.

-         Nie zostawiaj żadnych śmieci. Plastikowe torebki, puszki i butelki

szkodzą lasom. Nigdy nie rozpalaj ognia itp.

 

3.  Zabawa ruchowa „Odgłosy lasu”

Wyznaczone przez Panią dziecko wymienia odgłos, który można usłyszeć w lesie, dziecko, pozostałe dzieci muszą je pokazać np. : szum leśnych drzew – dzieci wyciągają ręce w górę, wspinają się na palce i kołyszą całym ciałem świszcząc,

dzika świnia -  dzieci biegają na czworakach chrząkając itp.

 

4.  Dzieci mające jednakowe polecenia zbierają się w grupki (są to 4 osobowe zespoły),

Wspólnie pracują w grupach, szukając najodpowiedniejszych sposobów na rozwiązanie problemów zawartych w ich listach.

Wszyscy zapisują swoje wspólne pomysły na przygotowanym dużym kartonie, używając kolorowych flamastrów..

Następnie uczniowie oglądają przyniesione przez panią kartonowe ilustracje drzew rosnących w lasach, starają się nazwać te drzewa, które znają, resztę odczytują z ilustracji, porównują liście z koszyka wróżki z liśćmi drzew  na ilustracjach, poznają owoce i nasiona poszczególnych drzew, przy okazji odkrywają, że większość z nich to pożywienie leśnych zwierząt i ptaków.

 

5. Pani wiesza przy tablicy wielki arkusz papieru na którym zaznaczyła główne warstwy lasu i kilku przedstawicieli w poszczególnych warstwach . Zadaniem dzieci jest umieszczenie sylwet oraz pozostałych leśnych skarbów z koszyka leśnej wróżki  w odpowiednich warstwach, przed umieszczeniem dzieci wspólnie zastanawiają się, gdzie będzie dla nich najodpowiedniejsze miejsce, wspólnie podejmują decyzję.

 Następnym zadaniem jest dorysowanie przez każdy zespół uczniów kolorowymi flamastrami  na powstałym plakacie innych przedstawicieli poszczególnych warstw lasu.

 

6. Zabawa ruchowa  „Wyprawa do lasu”

Dzieci wybierają,  który sposób wymieniony przez Panią będzie najlepszy i dlaczego ?

 

               SAMOCHÓD, ROWER, PIESZO, AUTOBUS, MOTOR

Po dokonanym wyborze i odpowiednim uzasadnieniu, uczniowie naśladują ruchem wybrane środki lokomocji.

 

7. Uczniowie otrzymują w zespołach karty do gry  przygotowane wcześniej przez nauczyciela, segregują i układają przeczytane zdania  w 3 grupach, następnie do każdej z grup przykładają kartkę z dużym napisem : TAK,  NIE,  NIE WIEM.

 

 

 

 

Przykładowe zdania w kartach do gry : 

Sosna i świerk to są drzewa iglaste.

Dąb i brzoza  to drzewa, które można spotkać w lesie.

W lesie nie powinno się krzyczeć, gdyż można przestraszyć zwierzęta.

Jeżeli spotkamy w lesie żabę lub jaszczurkę, należy natychmiast ją schwytać.

W lesie nie można biegać i krzyczeć, bo można przestraszyć leśniczego.

Po wypiciu napoju w lesie butelkę należy  wyrzucić w krzaki lub ukryć za drzewem.

Orzechy laskowe rosną na leszczynie.

W polskich lasach rośnie najwięcej pieczarek i i chabrów.

Dzik jest  zwierzęciem wszystkożernym.

 Dzięcioły, sójki i sikorki to przedstawiciele runa leśnego.

Borowiki  to grzyby trujące, dlatego można je deptać.

Las jest wielką „fabryką tlenu”, warto przebywać w nim jak najdłużej.

Lipa, modrzew, grab – to rośliny trujące.

W lesie najbardziej nasłonecznioną warstwą są korony drzew.

 

 

 

 

TAK

 

 

 

 

NIE

 

 

 

 

NIE WIEM

 

 

 

8. Po zakończeniu gry, uczniowie sprzątają kartoniki, odkładają w wyznaczone miejsce i  jednocześnie odbierają od Pani przygotowane materiały plastyczne do wykonania sylwety wybranego drzewa liściastego lub iglastego.

Nadal pracują w zespołach, oglądają otrzymane materiały, zastanawiają się jaką część drzewa można wykonać z poszczególnych materiałów. Przypominają jakie podstawowe części można wyróżnić u drzew ( pień, konary, cienkie gałęzie, liście, owoce, nasiona ).

 Mają do dyspozycji :  karton, kolorowy papier samoprzylepny, plastelinę, grubą, kolorową  włóczkę, karbowaną tekturę, różnobarwną  bibułę, zasuszone liście drzew, farby plakatowe, klej.

9.Podsumowanie dnia i samoocena .

10. Na zakończenie przeglądamy wykonane prace. Uczniowie wybierają  najciekawsze i uzasadniają swój wybór .

Wszystkie prace przypinają na przenośną tablicę, z wykonanych prac powstaje wystawa drzew, dla społeczności szkolnej i rodziców.

11.W domu: Pani proponuje napisanie  podziękowania  dla lasu za wszystkie dary, które z  niego czerpiemy w formie wiersza.

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 30-06-2010, liczba wyświetleń: 8650

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika