Projekt: Program KE 2007-2008
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy
Nazwa Program KE 2007-2008
   Województwo: zachodniopomorskie
   Powiat: kamieński
   Gmina: Międzyzdroje
   Miasto: Wapnica
Opis

Program pracy KOŁA EKOLOGICZNEGO

w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy w roku szkolnym 2007/2008

 

 

Cele edukacyjne

 1. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia.
 1. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego.
 2. Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy przyrodniczej.
 3. Kształtowanie postawy badawczej - prowadzenie obserwacji środowiska najbliższej okolicy.
 4. Dostrzeganie wpływu człowieka na środowisko.

Treści

 1. Krajobraz najbliższej okolicy i regionu.
 1. Przyroda wokół nas.
 2. Zagrożenia i degradacja środowiska przyrodniczego.
 3. Wpływ człowieka na środowisko.
 4. Program Ekozespołów.
 5. Mapa źródłem informacji.
 6. Formy ochrony przyrody.
 7. Kalendarz ochrony środowiska.

Formy realizacji

 1. Obserwacje terenowe, pogodowe, mikroskopowe.
 1. Praca z mapą, atlasem, globusem.
 2. Wycieczki i zajęcia terenowe.
 3. Gry i zabawy dydaktyczne.
 4. Pogadanki ilustrowane slajdami i filmami.
 5. Organizacja i udział w konkursach.
 6. Organizacja imprez o tematyce przyrodniczej.
 7. Prowadzenie gazetki ściennej.
 8. Zbiórka i segregowanie surowców wtórnych.

10.  Udział w programach i  akcjach związanych z ochroną środowiska.

 

 

Treści

Zakres tematyczny

Uwagi

KRAJOBRAZ NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

 1. Warunki życia ludności we własnej miejscowości.
  1. Walory przyrodnicze najbliższego otoczenia.
 • Krajobraz Doliny Trzciągowskiej.
 • Krajobraz Wstecznej Delty Świny.
 • Wybrzeże Bałtyku.

 

 

 

 

 

PRZYRODA WOKÓŁ NAS

 1. Pomoc zwierzętom w okresie zimy.
  1. Ekosystem leśny.
  2. Życie w Zalewie Szczecińskim.
  3. Morze Bałtyckie.

 

 

 

 

ZAGROŻENIA I DEGRADACJA NAJBLIŻSZEGO ŚRODOWISKA

 

 1. Źródła zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
  1. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.
  2. Korzystne zmiany zachodzące w środowisku.
  3. Niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku.
  4. Przyczyny i skutki degradacji środowiska.

 

 

 

 

 

WPŁYW CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO

(Program Ekozespołów)

 

 1. Zużycie wody w gospodarstwie domowym.
  1. Odpady.
  2. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
  3. Zakupy, zdrowe żywienie.
  4. Transport.
  5. Wspieranie innych w działalności na rzecz Ziemi.
  6. Jak aktywnie chronić przyrodę?

 

MAPA ŹRÓDŁEM INFORMACJI

 

 1. Mapa administracyjna Polski.
  1. Mapa polityczna świata – ciekawe miejsca.
  2. Mapy najbliższej okolicy
  3. Różnorodność map – jakie informacje można z nich wyczytać?

 

FORMY OCHRONY PRZYRODY

 

 1. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
  1. Formy ochrony przyrody w Polsce (park narodowy, rezerwat, pomniki przyrody, rośliny i zwierzęta chronione).
  2. Miejsca podlegające ochronie w naszym rejonie.

 

KALENDARZ IMPREZ EKOLOGICZNYCH

 

1.      Sprzątanie Świata (14-16 września)

2.      Dzień Patrona (16 listopada)

3.      Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej (11 lutego)

4.      Światowy Dzień Bałtyku (22 marca)

5.      Dzień Ziemi (22 kwietnia)

6.      Światowy Dzień Bez Papierosa (31 maja)

 

 

 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 27-05-2010, liczba wyświetleń: 1766

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika