Projekt: Bractwo Wędrownych Ptaków
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Nazwa Bractwo Wędrownych Ptaków
   Województwo: pomorskie
   Powiat: kartuski
   Gmina: Sierakowice
   Miasto: Sierakowice
Opis

Przez ponad 10 lat funkcjonowało w naszej szkole "Bractwo Wędrownych Ptaków" realizowane przez mgr Izabelę Radomską na podstawie autorskiego programu wychowawczego.

Podstawowe cele programu:

wychowanie dobrego człowieka (bez ideologicznych i politycznych naleciałości).

Źródła programu:

1) Podbudowa (definicja, kryteria i zasady wychowania) i jej konsekwencje dla praktyki pedagogicznej.

2) Turystyka i krajoznawstwo jako profil klasy oraz atrakcyjna i wartościowa forma wychowawczo – dydaktyczna ( wędrówki po Kaszubach, biwaki wakacyjne, wielodniowe obozy wędrowne po Polsce).

3) Metodyka harcerska, dostosowana do zainteresowań, potrzeb i psychiki dzieci:

a) system stopni jako instrument wychowawczy, motywujący i aktywizujący uczniów określający ich dojrzałość społeczną (wanoga, włóczykij, turysta, przewodnik);

b)system sprawności jako potwierdzenie wiadomości i umiejętności fachowych z różnych dziedzin (nauka, technika, kultura, przyroda, sport i zdrowie, regionalizm, hobby itp.);

c) obrzędowość jako źródło korzystnego klimatu wychowawczego w zespole (nazwa klasy i kluczy, hymn, umundurowanie, odznaki, zawołania itp.);

d) prakseologiczne zasady „dobrej roboty” jako sposób wykonywania każdego zadania,

e) samorządne formy podejmowania decyzji;

f) techniki turystyczne: terenoznawstwo, pionierka, samarytanka, łączność i turystyka.

4) Własny kodeks moralny, czyli „Prawo Ucznia Bractwa Wędrownych Ptaków” jako pożądany i realizowany ideał wychowawczy (model dobrego człowieka).

5) Regionalizm – więź z mała ojczyzną – Kaszubami. Program zakłada bardzo ścisłą i wszechstronną współpracę z rodzicami.

"Bractwo Wędrownych Ptaków" to także nazwa klasy o profilu turystycznym, realizującej w/w program wychowawczy. 

Formy realizacji programu przez klasę:

1) Turystyka i krajoznawstwo:

a)ponad 30 jednodniowych wypraw turystycznych po Kaszubach;

b)11 dwudniowych biwaków na terenie szkoły (merytoryczne przygotowanie obozów wędrownych),

c)6 tygodniowych biwaków pod namiotami (szkolenie w zakresie technik turystycznych);

d)6 wielodniowych obozów wędrownych po Polsce 

2) Praca nad doskonaleniem własnej osobowości (Prawo Ucznia BWP, własny system nagród i kar, walka z wadami).

3) Ekologia (dokarmianie zwierzyny leśnej i ptaków, sprzątanie lasu, udział w ogólnopolskim programie „Bocian”, budowa budek lęgowych dla ptaków, inicjatywa założenia przy szkole ptasiego miasteczka).

4) Regionalizm (poznawanie literatury i pieśni kaszubskich; zespół wokalno – taneczny; klasa organizuje Dni Patrona Szkoły 

5) Edytorstwo (do 1999: 5 przewodników krajoznawczych - historia, architektura, przyroda, kultura, religie, i in., słowniczek architektury ogrodowej, liczne publikacje w prasie szkolnej i lokalnej, kilka tomów kroniki klasowej; po 1999: ABC architektury cz. 1, przewodnik po Warmii, Powiślu i Mazurach pt. „A to Polska właśnie” cz.1).

6) Działalność gospodarza – prace zarobkowe (prowadzenie sklepiku i kawiarni szkolnej, sprzątanie wydzielonego fragmentu wsi, zbiórki surowców wtórnych, organizacja zabaw dochodowych).

7) Działalność charytatywna (pięcioletnia opieka nad jedną z najuboższych rodzin wielodzietnych w gminie, dwuletnia pomoc starszej staruszce, fundowanie zupy kilku biednym uczniom naszej szkoły, pełnienie roli wolontariuszy w zajęciach rehabilitacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi. 

We wszystkich wymienionych dziedzinach działalności bardzo aktywny udział brali rodzice oraz przyjaciele klasy.

W 2000 roku Bractwo otrzymało zaproszenie na spotkanie mikołajkowe od Pary Prezydenckiej jako jedna z 12 grup w Polsce, gdzie mieli okazję do zaprezentowania swoich dokonań na polu ekologii, turystyki, kultury.

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 26-05-2010, liczba wyświetleń: 1726

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika