Projekt: Przykładowy test konkursowy - Konkurs meteorologiczny
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Nazwa Przykładowy test konkursowy - Konkurs meteorologiczny
   Województwo: pomorskie
   Powiat: kartuski
   Gmina: Sierakowice
   Miasto: Sierakowice
Opis

Konkurs „Mały meteorolog”

Imię i nazwisko ……………………………………..         Klasa ……………………

 

Przeczytaj uważnie tekst. Odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia. Zaznacz prawidłową odpowiedź X w kwadraciku.

Istotą współczesnego prognozowania pogody jest zbieranie i opracowywanie wyników milionów obserwacji i pomiarów stanu atmosfery, jakich dokonuje się na całym świecie. Jeden system obserwacyjny nie dałby kompletnego obrazu, dane zbiera się więc z wielu źródeł. Najważniejsza jest sieć stacji meteorologicznych zlokalizowana na lądach, od centrów miejskich po odległe wyspy. Statki i dryfujące boje meteorologiczne dostarczają szczegółów o sytuacji na morzach. Balony i specjalne samoloty dokonują pomiarów w wyższych warstwach atmosfery […] W tym samym czasie satelity okrążające Ziemię przesyłają zdjęcia chmur i rozkład temperatury.

Podstawą obserwacji pogody jest sieć około 10 000 stale działających stacji pomiarowych, z których przesyłane są co 3 godziny raporty do 13 stacji centralnych na całym globie od Waszyngtonu po Melbourne. Dane te przekazywane są następnie do wszystkich krajów, gdzie opracowywane są prognozy pogody.

Tekst opracowany na podstawie książki Briana Cosgrova „Pogoda”

z serii Patrzę – Podziwiam – Poznaję

 

1.Satelity okrążające Ziemię:

□ dokonują pomiarów w wyższych warstwach atmosfery

□ przesyłają zdjęcia chmur i raporty do stacji meteorologicznych

□ przesyłają zdjęcia chmur i rozkłady temperatury

□ dostarczają informacji o sytuacji na morzu i rozkładach temperatury

2. Największe znaczenie dla naukowców mają stacje meteorologiczne rozmieszczone:

□ na lądzie stałym i wyspach

□ na morzu i lądzie

□ w powietrzu i na lądzie

□ na wyspach i morzu

3. Raporty o pogodzie przesyłane są:

□ z Waszyngtonu i Melbourne

□ tylko z Waszyngtonu

□ tylko z Melbourne

□ z różnych miejsc na świecie

 

 

4. Na jakich kontynentach leżą miasta Waszyngton i Melbourne

□ pierwsze w Ameryce Płn., drugie w Australii

□ drugie w Ameryce Płn., pierwsze w Australii,

□ obydwa w Ameryce Płd.

□ pierwsze w Ameryce Płd., drugie w Ameryce Płn.

5. Ile razy w ciągu doby przesyłane są raporty do 13 stacji centralnych na całym globie?

□ trzy              □ sześć

□ osiem           □ dziewięć

6. DRYFOWAĆ znaczy:

□ być znoszonym przez wiatr

□ płynąć zgodnie z kierunkiem wiatru

□ unosić się nieruchomo na wodzie

□ wysyłać cenne informacje

Po wieczornych „Wiadomościach” obejrzałeś prognozę pogody dla Polski na następną dobę. Przyjrzyj się mapie pogody, a następnie wykonaj zadania i odpowiedz na pytania.

 7. Napisz, co oznaczają symbole użyte na mapie.

(Rysunek mapy Polski z oznaczeniem temperatury, opadów, kierunku wiatru itp.)

8. Z jakiego kierunku będzie wiał wiatr?

□ ze wschodu

□ z zachodu

□ z północy

□ z południa

9. Jaka będzie różnica temperatur nocą między Gdańskim a Wrocławiem?

………………………………

 

10. W którym mieście różnica między temperaturą w dzień i w nocy będzie największa?

□ w Poznaniu

□ w Krakowie

□ we Wrocławiu

□ w Przemyślu

 

11. Oblicz średnią arytmetyczną temperatur w nocy.

□ – 0,570C

□ – 0,50C

□  60C

□  20C

12. Najzimniejszą noc będą mieli mieszkańcy:

□ Mazowsza

□ Wielkopolski

□ Małopolski

□ Dolnego Śląska

13. Mieszkańcy którego regionu będą mieli najbardziej słoneczną pogodę?

□ Pomorza Gdańskiego

□ Mazur

□  Dolnego Śląska     

□ Górnego Śląska

14. Taką prognozę pogody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mógł sformułować:

□ tylko w upalne lato

□ w mroźną zimę i późną jesień

□ wczesną wiosną lub późną jesienią

□ tylko późną jesienią

15. Jesteś spikerem telewizyjnym. Zapowiedz telewidzom pogodę na jutro, posługując się mapą zamieszczoną wcześniej.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 .............................................................................................................................

 16. Wymienionym składnikom pogody przyporządkuj przyrządy, które służą do ich pomiaru.

Deszczomierz                                                  kierunek i siła wiatru

Termometr                                                      opady

Barometr                                                        temperatura

Wiatromierz                                                    ciśnienie

17. Głównymi składnikami powietrza są: (podkreśl poprawną odpowiedź)

 • tlen i azot
 • dwutlenek węgla
 • woda (głównie w postaci pary wodnej)
 • hel

18. Które z podanych zdań są prawdziwe(napisz P), a które fałszywe (napisz F).

 • Szron, rosę i mżawkę nazywamy osadami atmosferycznymi     …………….
 • Szadź, szron, rosa i gołoledź są osadami atmosferycznymi       ……………..
 • Mżawka to bardzo drobny deszcz ..........                            
 • Skraplanie się pary wodnej, która utworzy chmurę, następuje w czasie zetknięcia się jej z warstwą zimnego powietrza ..........                                            
 • Wiatr jest pionowym ruchem powietrza ……………
 • W górach wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura powietrza ………
 • W troposferze, czyli w tej warstwie atmosfery, w której żyjemy, wraz z wysokością temperatura wzrasta ……..

 19. Oblicz średnią dobową temperaturę  powietrza na podstawie następujących danych z obserwacji: godz. 7: 60C, godz. 13: 130C, godz. 19: 90C

 Zanotuj obliczenia ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 20. Na podstawie powyższych danych wykonaj wykres przebiegu temperatury w ciągu doby.

  

21. Wymienionym składnikom pogody przyporządkuj jednostki, w których podaje się wyniki pomiarów.

 hPa                                                     temperatura

mm                                                     prędkość wiatru

km/godz                                               ciśnienie powietrza

m/s                                                      opady

22. W wolne komórki tabeli wpisz odpowiednie nazwy rodzajów opadów

deszcz, rosa , grad, mżawka, szadź, mgła, śnieg,szron

 

 

gęsty, dość jednorodny opad, składający się z bardzo drobnych kropelek wody o średnicy mniejszej od 0,5 mm, padający na Ziemię z niskiej chmury z małą prędkością

 

rodzaj opadu atmosferycznego złożonego z kryształków lodowych o różnorodnych kształtach

 

Opad kropel wody o średnicy powyżej 0.5 mm powstały wskutek łączenia się w chmurze małych kropelek w większe, które z powodu zbyt dużej masy nie mogą unosić się w powietrzu i wypadają z chmur

 

Opad atmosferyczny w postaci bryłek lodowych o średnicy powyżej 0,5 cm, nierzadko osiągających 5 cm

 

Zawiesina bardzo małych kropel wody lub kryształków lodu w przyziemnej warstwie powietrza

 

Drobne kropelki wody, tworzące się na powierzchni Ziemi (zwłaszcza na trawie i na poziomych powierzchniach przedmiotów) wieczorem i w nocy, w ciepłej porze roku ze skroplonej na skutek gwałtownego ochłodzenia się podłoża pary wodnej

 

Osad kryształków lodu, powstających w temperaturze poniżej 00C przeważnie na powierzchni Ziemi lub na powierzchniach przedmiotów, przybierający różne kształty (np. łusek, igiełek)

 

Puszysty biały osad atmosferyczny w postaci szczotek lodowych igiełek, ozdobionych niekiedy rozgałęzionymi kryształkami; powstaje przy nagłym zamarznięciu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmur) na wyziębionych powierzchniach (np. n gałęziach drzew, siatkach ogrodzeniowych) i narasta niekiedy do znacznej grubości po stronie, skład nadchodzą wilgotne masy powietrza; często i bardzo obficie występuje w górach

 

23. Rozpoznaj na podstawie opisu jaki to stopień skali Beauforta.

 

Olbrzymie fale. Powietrze pełne piany i bryzgów. Morze całkowicie białe pokryte bryzgami. Widzialność bardzo znacznie ograniczona Masywne i powszechne zniszczenia konstrukcji.………………………………..

Bardzo słaby powiew, zmarszczki na wodzie, ruch powietrza lekko oddziaływuje na dym…………………

24.Dokończ przysłowie

 

Boże Narodzenie po wodzie, …………....................................................…………………

Jedna jaskółka  ………………………….................................................………………….

Jaki dzień na Świętego Marcina, taka będzie ..................................................……………..

Deszcze listopadowe budzą....................................…………………………………………

Bój się w styczniu wiosny, bo ............………………………………………………………

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 21-05-2010, liczba wyświetleń: 2815

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika