Projekt: Przykładowy test konkursowy - Konkurs hydrologiczny
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Nazwa Przykładowy test konkursowy - Konkurs hydrologiczny
   Województwo: pomorskie
   Powiat: kartuski
   Gmina: Sierakowice
   Miasto: Sierakowice
Opis

KONKURS HYDROLOGICZNY

Imię i nazwisko………………………………………………...

Klasa: …………

 

1. Hydrologia to:

a) nauka o wodach występujących w przyrodzie

b) nauka przygotowująca do wykonywania zawodu hydraulika

c) nasycenie jakiegoś ciała wodą

d) wszystkie odpowiedzi są błędne

 

2. Połącz w pary klasy czystości wód z ich przydatnością:

I klasa               (……………………..)

II klasa             (……………………..)

III klasa            (……………………..)

a) wody nie nadające się do wykorzystania przez człowieka

b) wody nadające się do hodowli ryb łososiowatych i do picia

c) wody wykorzystywane do celów rekreacyjnych i uprawiania sportów wodnych

d) wody nadające się po uzdatnieniu do nawadniania gleb i celów przemysłowych

3. Uzupełnij zdania:

Woda znajdująca się na powierzchni Ziemi w stanie ciekłym paruje i zmienia się w ……………………………Następnie unosi się, a na pewnej wysokości  …………………………..i tworzy …………………………

Zawarta  w nich woda opada na powierzchnię Ziemi jako …………………….. lub …………………… Woda z powierzchni Ziemi zaczyna ponownie ……………………         i cykl się powtarza.

4. Najwięcej na Ziemi jest wody:

a) słodkiej

b) jest tyle samo wody słodkiej, ile słonej

c) słonej

d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 5. Zwierzęta żyjące w wodzie oddychają:

a) płucami

b) nie oddychają

c) skrzelami lub całą powierzchnią ciała

d) całą powierzchnią ciała

6.Rośliny przystosowały się do życia w wodzie w ten sposób, że:

a) mają sztywne liście, zabezpiecza je to przed łamaniem przez prąd wody

b) liście są kruche i łamliwe, bowiem delikatność wody nie zagraża ich zniszczeniu

c) rośliny wodne nie różnią się w sposób zasadniczy od roślin lądowych

d) liście roślin podwodnych są cienkie, wiotkie, wstęgowate – chroni je to przed połamaniem lub zniszczeniem przez falującą wodę

7. Jak myślisz, w której strefie jeziora występuje największa różnorodność organizmów?

a) strefa przybrzeżna

b) strefa toni jeziora

c) dno jeziora

d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

8. Wybierz prawidłową odpowiedź:

a) woda morska jest słodka, świadczy o tym jej smak

b) woda słodka jest gęstsza od wody słonej

c) woda morska jest słodka i gęstsza od wody słonej

d) woda morska jest słona i gęstsza od wody słodkiej

9. Co zanieczyszcza zbiorniki wodne?

a) ścieki komunalne

b) fabryki

c) mycie samochodów w rzece

d) wszystkie powyższe odpowiedzi obrazują sposoby zanieczyszczenia zbiorników wodnych

10. Wybierz prawidłową odpowiedź:

a) w wodzie nie ma tlenu, dlatego nie żyją w niej żadne organizmy żywe

b) oddychanie w wodzie jest niemożliwe, dlatego zwierzęta, które w niej żyją, nie oddychają

c) w wodzie jest rozpuszczony tlen, może on być używany do oddychania tylko przez organizmy odpowiednio do tego przystosowane

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

11. Ciało zwierząt przystosowane jest do życia w wodzie w ten sposób, że:

a) zwierzęta żyjące w wodzie wytworzyły na powierzchni ciała specjalne wyrostki  zwiększające opór wody

b) skóra zwierząt żyjących w wodzie jest szorstka, kształt ciała kanciasty, co sprawia, że zwierzęta te z łatwością pokonują opór wody

c) budowa zwierząt żyjących w wodzie nie różni się w sposób zasadniczy od  budowy zwierząt lądowych

d) powierzchnia ciała wielu zwierząt wodnych jest gładka, bez wyrostków, zwykle  pokryta śluzem lub innymi wydzielinami, co ułatwia poruszanie się

12. Wybierz prawidłową odpowiedź:

a) strefa przybrzeżna jest głębsza i chłodniejsza od reszty jeziora, dlatego występuje tu bardzo wiele organizmów roślinnych i zwierzęcych

b) strefa przybrzeżna jest płytka i ciepła, dlatego nie rozwijają się w niej żadne organi­zmy żywe

c) strefa przybrzeżna jest płytka i cieplejsza od reszty jeziora; światło słoneczne może  docierać tu do dna zbiornika wodnego; w tej strefie panują bardzo dobre warunki dla rozwoju żywych organizmów

d) strefa przybrzeżna jest płytka i ciepła, dlatego rozwój organizmów żywych jest tu nie­możliwy

13. Wybierz prawidłową odpowiedź:

a) organizmy żywe zasiedlają w jeziorze tylko strefę toni i dno jeziora

b) toń wodna i dno jeziora nie są zasiedlone przez żadne organizmy żywe z powodu nie sprzyjających warunków dla rozwoju życia

c) wyróżniamy dwie strefy w jeziorze: strefę przybrzeżną i toń wodną, które są miejscem rozwoju wielu organizmów żywych, także miejscem życia wielu organizmów jest dno jeziora

d) organizmy żywe zasiedlają tylko strefę otwartej toni wodnej jeziora

14. W jaki  sposób nie należy zachowywać się, przebywając nad wodą:

a)  myć samochodu nad rzeką

b) pozbywać się śmieci z gospodarstwa domowego poprzez wrzucanie ich do natural­nych zbiorników wodnych

c) wrzucać śmieci, butelki do wody

d) wszystkie przedstawione wyżej wypowiedzi obrazują nieprawidłowe zachowanie się nad wodą

15. Które czynności sprzyjają oszczędzaniu wody? Podkreśl właściwe odpowiedzi.

a) uszczelnianie przeciekających kranów

b) mycie naczyń kuchennych pod bieżąca wodą

c) mycie zębów  zużyciem kubeczka

d) kąpiel w wannie

e) kąpiel pod prysznicem

 16. Podkreśl zdania prawdziwe.

a) woda mineralna jest roztworem

b) woda występuje w trzech stanach skupienia

c) woda jest ożywionym składnikiem przyrody

d) woda stawia mniejszy opór niż powietrze

e) woda jest bezbarwna

f) woda ma barwę niebieską

17. Narysuj, jakim znakiem topograficznym oznacza się na mapie:

a) jeziora

  

b) kanał

  

c) bagna

  

d) rzekę

18. Uzupełnij tekst.

Wody śródlądowe dzielimy na wody ………………………….. i podziemne. Wody powierzchniowe można podzielić na słone i …………………………… oraz płynące i …………………………. Przykładem wód słonych są …………

i ………………………Stawy, ………………….. to przykład wód…………………….i ……………………………… Wody płynące reprezentowane są przez ………………………..i  ……………………………...

 19. Płynnym elementem naszego organizmu zawierającym dużo wody, płynącym w naczyniach, rozprowadzającym wchłonięte składniki pokarmowe jest……………… Najmniej wody zawierają ……………….. ………………i ………………………

20. Woda jest niezbędna do życia, ponieważ:

a) służy wyłącznie do rozpuszczania pokarmu w jamie ustnej

b) jest potrzebna do właściwego przebiegu reakcji chemicznych wewnątrz organizmu

c) potrzebujemy jej wyłącznie do celów higienicznych

d) nie jest prawdą, że woda jest niezbędna do życia

21. Zaznacz znakiem X organizmy żyjące w wodzie należą:

a) morszczyn                      g) perz

b) śledź                               h) wieloryb

c) grążel żółty                     i) topola

d) karp                                j) ropucha

e) małże                             k) okrzemka

f) zatoczek                         l) dżdżownica

22. Z niżej podanych przykładów ułóż proste łańcuchy pokarmowe.

a) szczupak , glony, wydra, płoć

 b) kaczka, zatoczek, rzęsa wodna, lis

  

 

 

 


 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 18-05-2010, liczba wyświetleń: 2164

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika