Projekt: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Głos został oddany.
Projekt realizowany przez: ZS w Jangrocie
Nazwa ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
   Województwo: małopolskie
   Powiat: olkuski
   Gmina: Trzyciąż
   Miasto: Jangrot
Opis

Uczennice z gimnazjum w okresie styczeń - czerwiec 2006 roku pod kierunkiem nauczyciela: techniki i informatyki, uczestniczyły w konkursie, którego celem było zachęcenie uczniów do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi zmian klimatycznych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a w szczególności z praktycznymi aspektami realizacji przedsięwzięć opartych na wykorzystaniu biomasy.

Konkurs składał się z trzech etapów obejmujących:
a) przeprowadzenie w szkole zajęć lekcyjnych poświęconych tematyce zmian klimatycznych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym lekcji z wykorzystaniem zasobów serwisu edukacyjnego www.biomasa.org
b) odbycie wizyty terenowej służącej zapoznaniu się z praktycznymi aspektami produkcji, przetwarzania lub wykorzystania biomasy,
c) przygotowanie prezentacji Power Point dotyczącej przedsięwzięcia opisanego w drugim etapie.

Konkurs prowadzony był w całości za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem poczty e-mail.

Prace konkursowe stanowiły:

a) w pierwszym etapie – opis zajęć sporządzony przez nauczyciela oraz opis lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu przygotowany przez uczniów,
b) w drugim etapie konspekt z wizyty terenowej,
c) w etapie trzecim prezentacja Power Point.Konspekty i prezentacje zgłaszane do konkursu zostały ocenione wg. następujących kryteriów:

 a) poprawność merytoryczna,
 b) szczegółowość informacji,
 c) wykorzystanie elementów graficznych,
 d) przejrzystość przedstawiania informacji oraz atrakcyjność szaty graficznej.

Konspekty i prezentacje zostały ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
Adres strony internetowej, na której zamieszcano prace konkursowe to: www.biomasa.org
Projekt realizowany był przez przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, a współfinansowanego przez NFOŚiGW.

 

Wiersz napisany w ramach projektu:

 

Slajd 1

Ach biomasa, ach biomasa!
To pożytków cała masa!
Tu trociny, tam pelety,
Niosą same nam zalety.
Tu pelety, tam trociny,
Skorzystają też rodziny.
A trociny to jest to!
Energii dają dużo!

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Czyżby nikt nie popierał odnawialnych źródeł energii ?

Ja popieram

Zdjęcia

IDZdjęcieOpis
1Zdjęcie pochodzi z prezentacji przygotowanej w ramach projektu. Trociny stanowią około 10% drewna przerabianego w tartakach. Są także produktem ubocznym skrawania, frezowania itp. w zakładach bardziej zaawansowanej obróbki drewna. Oczyszczone z dre
2Zdjęcie wykonane w ramach projektu wykorzystane w prezentacji POWERPOINT pt. "Biomasa jako alternatywne źródłó energii". Kora to wartościowy pod względem energetycznym odpad przemysłu drzewnego, stanowiący od 10 do 15% masy pozyskiwanego drewna.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 01-04-2010, liczba wyświetleń: 2317

Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika