Projekt: Program „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę, że by ona pokochała nas"
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Nazwa Program „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę, że by ona pokochała nas"
   Województwo: pomorskie
   Powiat: kartuski
   Gmina: Sierakowice
   Miasto: Sierakowice
Opis

W naszej szkole, w klasie freinetowskiej realizowany jest program "Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę, że by ona pokochała nas"

Program „Czym skorupka …” służy kształtowaniu u dziecka aktywnej postawy przyjaznej dla przyrody. Został opracowany z myślą o wychowaniu pokolenia młodych ludzi, wrażliwych na problemy ekologiczne, którzy w przyszłości będą partnerami w zarządzaniu środowiskiem. 

Treści programu są dostosowane do warunków ogólnopolskich, tak by mógł on być realizowany w całym kraju. Tematyka kolejnych zajęć jest dostosowana do rocznego cyklu życia przyrody. Wiedza oraz ćwiczenia dotyczą rodzimych ekosystemów i gatunków, z którymi uczniowie mogą spotkać się we własnym otoczeniu. Realizacja wszystkich zajęć opiera się na bezpośrednim kontakcie z przyrodą, dlatego najważniejsza część każdego tematu jest przeprowadzona w terenie. Doświadczenia z czteroletniej realizacji programu w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego pokazują, że praca z jedną grupą dzieci przez trzy lata i stały kontakt z przyrodą prowadzą do wytworzenia pozytywnej więzi ze środowiskiem przyrodniczym „małej ojczyzny” i odpowiedzialności za jego stan.           

Cele ogólne programu:

  • Budzenie i rozwijanie wrażliwości na przyrodę
  • Zdobywanie i doskonalenie umiejętności  obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych
  • Kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan
  • Tworzenie więzi z regionem - „małą ojczyzną”
  • Kształtowanie proekologicznych postaw, w szczególności zaangażowania w aktywne formy ochrony przyrody we własnym  otoczeniu.

 Program obejmuje trzyletni cykl zajęć prowadzonych raz w miesiącu według harmonogramu.

Tematy realizowane w klasie I:

Ziemia to nasz dom, poznajemy ją i chronimy
Przyroda jest doskonała, uczymy się ją naśladować
Przygotowujemy się do zimy
Historia regionu to historia mojej rodziny
Pomagamy ptakom przetrwać zimę
Dbamy o czystość powietrza w naszej okolicy, szkole i w domu.
Jak różnorodny jest świat przyrody
Nie wypalamy traw, chronimy zwierzęta naszych łąk i pól
Witamy wiosnę razem z mieszkańcami lasu
Wiosenne koncerty. Uczymy się słuchać i rozumieć głosy ptaków
Zioła i chwasty - leki z zielonej apteki

Tematy realizowane w klasie II:

Przyroda to skarbiec. Szukamy do niego klucza
Mały świat pod naszymi stopami. Pochylamy się by go poznać
Pomagamy naszym skrzydlatym przyjaciołom
Poznajemy tradycje świąteczne naszego regionu
Życie codzienne dawnej wsi
Kumkająca straż naszych łąk, czyli jak polubić żaby
W lesie jesteśmy tylko gośćmi
Po co Pan Bóg swtorzył kwiaty
Na kolorowym dywanie, czyli spotkanie z mieszkańcami łąki

Tematy realizowane w klasie III:

Jesienne podróże. Poznajemy wędrówki zwierząt.
Poznajemy mieszkańców naszych rzek.
Jesienne i zimowe kłopoty zwierząt leśnych i polnych.
Czy zasypią nas śmieci?
Wiosenne wędrówki żab.
W przyrodzie nic nie ginie. Budujemy kompostownik.
Las to nie tylko drzewa.
Rozumiemy świat przyrody. Żyjemy mądrze i zdrowo
Poznajemy park narodowy (krajobrazowy) i cieszymy się z jego sąsiedztwa
Sukces:Rozumiemy i chronimy przyrodę w naszym otoczeniu

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 12-05-2010, liczba wyświetleń: 1940

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika