Projekt: Projekt badawczy dla klasy III z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Nazwa Projekt badawczy dla klasy III z wykorzystaniem technologii informacyjnej
   Województwo: pomorskie
   Powiat: kartuski
   Gmina: Sierakowice
   Miasto: Sierakowice
Opis

Projekt :

Folder „Nasza miejscowość”

 Prowadzący zajęcia: nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 Przygotowanie uczniów:

 • potrafią wyszukiwać informacje w różnorodnych źródłach wiedzy
 • posiadają podstawowe umiejętności pracy na komputerze - szczególnie w edytorze tekstu
 • potrafią korzystać z Internetu 
 • skanują z pomocą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 Celem głównym projektu jest poznanie naszej miejscowości, rozwijanie zainteresowania tym tematem, wykonanie folderu oraz:

 • kształcenie samodzielności w działaniu i zaangażowaniu w projekt,
 • kształcenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania potrzebnych informacji oraz umiejętności operowania nimi,
 • kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł            w pozyskiwaniu informacji,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności, samodzielności w zdobywaniu wiedzy,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich,
 • kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów,
 • kształcenie umiejętności dokonywania samooceny i oceny pracy innych.

 Metody pracy:  Projekt badawczy

Projekt realizowany będzie w grupach, z których każda wybierze i wykona jeden z rozdziałów folderu:

 • Historia miejscowości: kiedy powstała, czy pochodzą z niej sławni ludzie, czy są zabytki, jakie?
 • Atrakcje turystyczne: co może zainteresować turystę, muzea, szlaki turystyczne, miejsca widokowe;
 • Oświata, kultura i ochrona zdrowia: jakie są szkoły, placówki kulturalne, kluby?
 • Gospodarka: zakłady przemysłowe, fabryki;
 • Środowisko naturalne: pomniki przyrody, rezerwaty, jaki jest stan środowiska naturalnego;
 • Ciekawe opowieści i legendy związane z naszą miejscowością.

 Każdy z rozdziałów przygotowanych przez grupy musi zawierać:

 • tytuł,
 • treść,
 • oraz rysunki, zdjęcia, diagramy, mapy itp.

Całość nie może przekroczyć 3 stron formatu A4 opracowanego w edytorze tekstu  Microsoft Word. 

Przygotowując prace należy korzystać z różnych dostępnych źródeł informacji:

 • czasopism,
 • artykułów z prasy lokalnej;
 • albumów, encyklopedii,
 • Internetu,
 • informacji uzyskanych w czasie wywiadów /z mieszkańcami, władzami gminy/,
 • fotografii, rysunków.

W ustalonym terminie odbędzie się prezentacja przygotowanych przez grupy rozdziałów folderu. Będzie miała ona charakter wystawy oraz przedstawienia przez poszczególne grupy swoich dokonań. Na zakończenie prezentacji rozdziały zostaną połączone w folder.

 Ocena pracy grup:

 • zgodność treści rozdziału z tematem,
 • poprawność merytoryczna i brak błędów,
 • właściwa selekcja i dobór informacji,
 • oryginalność formy rozdziału,
 • estetyka wykonania,
 • terminowość wykonania pracy.

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 09-05-2010, liczba wyświetleń: 1670

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika