Projekt: Szkolne Koło Przyrodnicze
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Nazwa Szkolne Koło Przyrodnicze
   Województwo: pomorskie
   Powiat: kartuski
   Gmina: Sierakowice
   Miasto: Sierakowice
Opis

Program Koła Przyrodniczego adresowany jest do uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej. Treści programowe dostosowano do możliwości i poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku 10 – 13 lat.

Celem Koła Przyrodniczego jest rozszerzenie wiadomości przyrodniczych oraz świadomości ekologicznej uczniów zgodnie z podstawą programową.

Program umożliwia uczniom poznanie podstaw ekologii i ochrony środowiska, poznanie sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska w naszej miejscowości, powiecie, województwie. Zajęcia koła mają umożliwić uczniom zdobywanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących organizmów żywych, zakładania i prowadzenia hodowli roślinnych i zwierzęcych, prowadzenie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych. Rozwija on różne zainteresowania uczniów np. przyrodnicze, turystyczne. Porusza również problemy związane z ekologią i ochroną środowiska występując w  naszym regionie.      

Program zawiera 5 działów:

I. HODOWLE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE

II. W ŚWIECIE ROŚLIN I ZWIERZĄT

III. EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

IV. POZNAJEMY NASZE OTOCZENIE

V. DOŚWIADCZENIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZYRODNIKÓW

Treści i zadania przedstawione w programie Koła Przyrodniczego realizowane były w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Treści i zadania realizowano stosując różne metody, techniki i formy pracy. Bardzo często były to metody aktywizujące pracę ucznia, obserwacje i doświadczenia oraz pracę w grupach. Odbywały się również zajęcia w terenie, zajęcia z wykorzystaniem komputera,  spotkania z zaproszonymi gośćmi, wystawy prac plastycznych i konkursy. Oglądaliśmy filmy o  tematyce przyrodniczej. Czasami uczestnicy koła pisali krótkie artykuły do szkolnej gazetki „Halo Puchatek”. Dzielili się ciekawostkami o poznanych owocach tropikalnych, przyprawach, warzywach mało znanych, roślinach doniczkowych itp.

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 08-05-2010, liczba wyświetleń: 3329

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika