Projekt: Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się”
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Nazwa Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się”
   Województwo: pomorskie
   Powiat: kartuski
   Gmina: Sierakowice
   Miasto: Sierakowice
Opis

Nasza szkoła przystapiła do Programu P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się.

Poprzez edukację ekologiczną program ma na celu pomoc dzieciom w potrzebie, w rozwijaniu ich talentów i wiedzy, co jednocześnie przyczyni się do realnych korzyści dla środowiska naturalnego.

Program realizowany jest w ramach partnerstwa firmy Procter & Gamble i Fundacji Nasza Ziemia.

Docelowo ma objąć 200 klubów, w których znajdować się będzie około 12 000 dzieci – klubowiczów. Ilość Klubów przyjętych do Programu jest ograniczona, a ostatecznej kwalifikacji dokonuje Fundacja Nasza Ziemia.

Program jest częścią międzynarodowej kampanii firmy Procter & Gamble o nazwie "P&G Live. Learn & Thrive." Jest ona poświęcona dzieciom, zwłaszcza tym w najtrudniejszej sytuacji materialnej i społecznej, wspieraniu ich edukacji, a także umożliwianiu zdrowego życia i rozwoju. Na tegoroczną polską edycję P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się. składa się podstawowy, złożony z zajęć ekologicznych, program edukacyjny, oraz Konkurs Grantowy.

Program skierowany jest do istniejących już na terenie całej Polski, Klubów Naszej Ziemi, a także do tych, które powstaną w ramach zgłoszenia. Kluby funkcjonują przy instytucjach oświatowych i społecznych, takich jak szkoły, świetlice środowiskowe, domy dziecka, drużyny harcerskie, itp.

Udział w Programie daje klubom wiele korzyści: możliwość uczestniczenia w zajęciach ekologicznych przy merytorycznej współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, możliwość realizacji autorskiego proekologicznego projektu w najbliższej okolicy, a także udział w zajęciach, uczących jak nieść pomoc potrzebującym dzieciom.

A wszystko to w ramach jednego wybranego bloku tematycznego opisującego najbardziej aktualne zagadnienia ochrony środowiska:
•    Ptasie Ogrody – chrońmy bioróżnorodność. Celem cyklu jest zaprojektowanie i założenie w okolicach klubu siedliska, w którym będą mogły schronić się ptaki.
•    Woda – podstawa życia. Program obejmuje informacje z zakresu ochrony zasobów wodnych Ziemi.
•    Człowiek jako część ekosystemu. Celem tematu jest przedstawienie, w jaki sposób człowiek oddziałuje na środowisko.
•    Jestem „eko” - jestem trendy. Prezentuje możliwość łączenia zdrowego rozwoju człowieka z dbaniem o środowisko.

Wszystkie zgłoszone i zakwalifikowane do Programu kluby otrzymują: materiały dydaktyczne dla opiekuna klubu, sugerowany plan pracy, materiały ćwiczeniowe dla każdego klubowicza, plakaty oraz ulotki informacyjne.

Działania w ramach P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się. łączą edukację ekologiczną i obywatelską; w szczególności pomagają podnieść jakość życia dzieci w potrzebie. Mają one na celu stworzenie możliwości do lepszego i wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, a jednocześnie osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego.

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 08-05-2010, liczba wyświetleń: 1662

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika