Projekt: Projekt edukacyjny „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Nazwa Projekt edukacyjny „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”
   Województwo: pomorskie
   Powiat: kartuski
   Gmina: Sierakowice
   Miasto: Sierakowice
Opis

Projekt edukacyjny„Cudze chwalicie, swego nie znacie...”

Głównym zamierzeniem przeprowadzenia projektu pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” było zwrócenie uwagi na piękno ziemi kaszubskiej, historii regionu, zapoznanie z sylwetkami sławnych osób. W realizacji brali udział uczniowie jednej klasy IV, trzech klas V oraz jednej klasy VI. Niektóre działania były podejmowane przez wszystkie klasy IV lub uczniów z różnych klas ( np. członków LOP-u, koła przyrodniczego). Ścieżka aktywizująca pracę uczniów została utworzona przez grupę nauczycieli w ramach akcji „Szkoła z Klasą”.

Realizacja ścieżki pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” trwała od początku roku szkolnego. Lekcja przyrody w klasie IV została przeprowadzona w lesie. W czasie zajęć uczniowie rozpoznawali rośliny i zwierzęta, posługując się kluczem do oznaczania organizmów oraz albumami przyrodniczymi. Poznawali i nazywali piętra lasu, zbierali naturalne materiały, z których na plastyce wykonali kompozycje i opisywali je na lekcji języka polskiego, a następnie zorganizowali ekspozycję prac. Na lekcjach matematyki posługiwali się osią liczbową, odczytując wysokość pięter lasu. Przez cały rok pod kierunkiem nauczyciela techniki wykonywali zdjęcia tych samych miejsc w lesie, obserwując zachodzące zmiany w przyrodzie. Na lekcji historii poznawali historię regionu, zapoznawali się ze sławnymi sylwetkami naszej ziemi. W czasie godzin wychowawczych uczniowie wszystkich  klas IV przygotowywali się do rambitu „Florian Ceynowa - patron naszej szkoły”. Przez cały rok uczestnicy koła hafciarskiego poznawały tajniki haftu kaszubskiego biorąc udział w licznych konkursach. Członkowie LOP-u „pod okiem” opiekuna zbierali informacje na temat ptaków chronionych w Polsce. Materiały te zostały wykorzystane na zajęciach informatyki w trakcie przygotowania pokazu multimedialnego „Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce”, który został wykorzystany przez autorkę programu dla klas I-III pt. „Wspieranie programu kształcenia multimediami” w czasie realizacji zajęć edukacji środowiskowej. Uczniowie klas V na lekcjach matematyki porównywali ułamki dziesiętne i wyrażenia dwumianowane, korzystając z zebranych materiałów o ptakach (porównywali wielkość ptaków, rozpiętość skrzydeł itp.) utrwalając tym samym znajomość ptaków występujących w Polsce. Członkowie koła żeglarskiego w czasie regat wykonywali zdjęcia krajobrazu, które uzupełnione o zdobyte przez dzieci informacje były publikowane na łamach gazetki szkolnej pod okiem opiekunów sekcji redaktorskiej. W czasie realizacji projektu nie tylko poznawano sylwetki sławnych Kaszubów. Na godzinach wychowawczych uczniowie zapoznawali się z życiorysami ludzi, których imiona noszą ulice naszej miejscowości. Opracowane materiały wyeksponowano na gazetce szkolnej. Dzieci zapoznawały się także z sylwetkami polskich noblistów. Uczniowie klasy VI po wcześniejszym zapoznaniu się na informatyce z programem Power Point, korzystając z Internetu tworzyli w czasie lekcji języka polskiego pokaz multimedialny, który został udostępniony nauczycielom jako pomoc dydaktyczna.

Uczniowie wykonywali albumy ze zdjęciami na temat „Cztery pory roku”, przedstawiającymi piękno Kaszub. Do albumów zostały wykorzystane zdjęcia tych samych miejsc w różnych porach roku. Uczniowie klas V na godzinach wychowawczych planowali trasę wycieczki rowerowej po Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Na matematyce, z wykorzystaniem planu, obliczali długość trasy, wskazywali miejsca postojów oraz czas trwania poszczególnych etapów. Przygotowując się do wycieczki, na przyrodzie omówili zasady zachowania się w lesie oraz w czasie wycieczek. Nauczycielka techniki przeprowadziła z uczniami przegląd techniczny rowerów. Opiekun wycieczki rowerowej, nauczyciel wychowania fizycznego, wraz z uczniami przeprowadził w terenie zabawy rekreacyjne. W czasie wycieczki uczniowie uwieczniali krajobrazy wykonując szkice prac, które zostały wykonane na lekcji plastyki po powrocie z wycieczki. Trasa wycieczki została tak zaplanowana, aby napotykać przydrożne kapliczki i krzyże, które uwiecznione na zdjęciach wraz ze zdobytymi na ich temat informacjami posłużyły do przygotowania materiałów do gazetki szkolnej „pod okiem” katechety. Projekt zakończył się pracą na języku polskim. Uczniowie pisali sprawozdanie z odbytej wycieczki.

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 08-05-2010, liczba wyświetleń: 3069

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika