Projekt: Poznaj , pokochaj i chroń
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa Poznaj , pokochaj i chroń
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

POZNAJ

POKOCHAJ

CHROŃ

 

 

Projekt edukacyjno – wychowawczy

dotyczący ochrony środowiska naturalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy projektu:

 

                                                                                           Małgorzata Ceglarek

                                                                            Dorota Gal

             Mariola Turowska- Moskalik

                                                                                             Małgorzata Klimczak

                                                                                              Ryszard Sidorkiewicz

 

 1. 1.    Tytuł projektu: „POZNAJ, POKOCHAJ, CHROŃ”.

 

 1. Autorzy projektu: Małgorzata Ceglarek, Dorota Gal, Mariola Turowska Moskalik, Małgorzata Klimczak, Ryszard Sidorkiewicz.

 

 1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Janowie.

 

 1. Czas realizacji:

 

Realizacja programu przewidziana jest na kwiecień 2004 roku. Termin został wybrany ze względu na obchodzony 22 kwietnia „Dzień Ziemi”.

 

 1. 5.     Osoby realizujące projekt:

 

- nauczyciele przyrody – M. Turowska – Moskalik, W. Wójcik

- nauczyciel plastyki – J. Madej

- nauczyciele języka polskiego – J. Radosz, R. Sidorkiewicz

- nauczyciel techniki – M. Ujma

- nauczyciele kształcenia zintegrowanego – D. Gal, M. Klimczak,                   T. Marszałek, J. Drożdż.

- nauczyciel historii – M. Ceglarek.

 

 1. 6.     Cele projektu:

 

- uświadomienie dzieciom jak wiele w sferze ochrony środowiska przyrodniczego zależy  od naszej postawy i aktywności,

- rozbudzenie dziecięcej wrażliwości na problemy ekologiczne najbliższej okolicy,

- dostrzeganie zagrożeń ekologicznych wynikających z działalności człowieka,

- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

- kształtowanie pozytywnych, zgodnych z prawami natury postaw, umożliwiających dzieciom poznanie i pokochanie otaczającego je świata,

- utrwalanie pożądanych nawyków poprzez konkursy i wycieczki,

- zapewnienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą

 

 1. 7.     Tematyka projektu:

 

 • Problemy ekologiczne w Gminie Janów.
 • Ochrona środowiska w naszym regionie.
 • Realizacja ekologicznej ścieżki edukacyjnej.
 • Promocja Gminy Janów.
 • Okazy roślin chronionych występujące w naszej okolicy.
 • Praca leśniczego.

 

 1. 8.     Sposoby realizacji:

 

- konkursy: plastyczny, literacki, wiedzy i piosenki ekologicznej,

- wycieczki i zwiady terenowe,

- zajęcia edukacyjne,

- akcja „Sprzątanie Świata”,

- apel z odezwą do mieszkańców Gminy Janów.

 

 1. 9.     Przewidywane efekty

 

Po zrealizowaniu zadań zawartych w projekcie:

 

 • Uczniowie będą:

- reagować na problemy ekologiczne najbliższej okolicy,

- dostrzegać zagrożenia ekologiczne i w miarę możliwości zapobiegać im,

- podejmować działania na rzecz ochrony przyrody,

- dostrzegać piękno przyrody.

 

 • Mieszkańcy gminy będą:

- znać działania szkoły na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

- uczestniczyć w działaniach na rzecz środowiska podczas codziennych czynności.

 

 1. 10.                       Sojusznicy:

 

- Dyrekcja Szkoły

- Urząd Gminy

- Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

- Biblioteka Gminna

- Rodzice

 

 1. 11.                       Konieczny sprzęt i materiały:

 

- dyplomy

- nagrody

- plakaty

- aparat fotograficzny

 

 

 

Harmonogram działań

 

 

 1. Zwiad terenowy – sporządzenie mapki gminy Janów z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Dołączenie zdjęć wykonanych przez uczniów.
 • Odpowiedzialny – LOP – M. Turowska – Moskalik
  • Termin – 05-22.04.04 r

 

 1. Zwiad przyrodniczy – „Po leśnych tropach” – fotografowanie okazów roślin chronionych, pomników przyrody itp. Spotkanie z leśniczym.
 • Uczniowie klas I – III z wychowawcami
 • Odpowiedzialna – D.
 • Termin – 05 -22.04.04 r

 

 1. Opracowanie „Katalogu Domowego Ekologa” – zawierającego rady z ekologicznymi czynnościami domowymi.
 • Uczniowie klas VI
 • Odpowiedzialna – M. Ceglarek
 • Termin – 05-22.04.04 r

 

 1. Opracowanie „Ścieżki dydaktycznej po rezerwacie Parkowe dla klas I – III” i przedstawienie jej na zespole samokształceniowym.
 • Odpowiedzialny – T. Marszałek
 • Termin – do 22.04.04 r

 

 1. Projektowanie i wykonanie toreb ekologicznych z odpadów.
 • Odpowiedzialny – nauczyciel techniki – M. Ujma
 • Uczniowie klas IV –VI
 • Termin – do 22.04.04 r

 

 1. Opracowanie albumów „7 cudów najbliższej okolicy”
 • Uczniowie klas V
 • Odpowiedzialna – M. Ceglarek
 • Termin – do 22. 04.04 r

 

 1. Opracowanie i wystosowanie petycji do mieszkańców gminy Janów, dotyczącej ochrony środowiska.
 • Odpowiedzialna M. Ceglarek
 • Termin – do 22.04.04 r

 

 1. Wywiad z mieszkańcami Janowa.

Pytania:

- Jak odnoszą się państwo do ochrony środowiska?

- Co państwo robią na rzecz ochrony środowiska w codziennym  życiu?

- Czy uważają państwo takie jak ta w naszej szkole za słuszne?

 • Odpowiedzialny – M. Turowska – Moskalik

 

 1. Przeprowadzenie wśród uczniów szkoły zbiórki zużytych baterii.

 

10.  Międzyszkolne konkursy ekologiczne pod hasłem:

„POZNAJ  POKOCHAJ  CHROŃ”

 • PLASTYCZNY – odpowiedzialna – J. Madej – termin – 19.04.04r
 • POETYCKI – odpowiedzialni – J. Radosz, R. Sidorkiewicz – termin- 19.04.04 r
 • PIOSENKI EKOLOGICZNEJ – odpowiedzialne – D. Gal,                M. Klimczak – termin – 21.04.04 r

 

11.  Konkurs wiedzy ekologicznej:

 • dla klas I- III – odpowiedzialne – D. Gal, J. Drożdż, W. Wójcik – termin – 19.04.04 r
 • dla klas IV- VI – odpowiedzialne – T. Marszałek, M. Turowska – Moskalik – termin 19.04.04 r .

 

12. Specjalne wydanie szkolnej gazetki ekologicznej „Eko – szkoła”. Zamieszczenie sprawozdań dotyczących wykonanych zadań, nagrodzonych prac literackich oraz nazwisk laureatów konkursów.

 • Odpowiedzialna – M. Turowska – Moskalik, J. Radosz
 • Termin – 22.04.04 r

 

 1. 13.                       Podsumowanie projektu – „Dzień Ziemi” – 22 kwietnia 2004 r :
 • „Sprzątanie świata” – uczniowie szkoły wraz z wychowawcami.
 • Apel pod hasłem – „POZNAJ  POKOCHAJ  CHROŃ”.
 • Odczytanie petycji do mieszkańców gminy Janów.
 • Wystawa nagrodzonych prac.
 • Odczytanie nagrodzonych prac literackich.
 • Pokaz wykonanych toreb ekologicznych.
 • Wręczenie dyplomów laureatom konkursów.
 • Wystawa albumów „7 cudów najbliższej okolicy”.
 • Spotkanie z przedstawicielami „Parków Krajobrazowych”.
 • Wręczenie władzom gminy mapki nielegalnych wysypisk śmieci.

 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 25-04-2010, liczba wyświetleń: 1979

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika