Projekt: Kółko eko-chem
Projekt realizowany przez: Gimnazjum 10
Nazwa Kółko eko-chem
   Województwo: śląskie
   Powiat: Gliwice
   Gmina: Gliwice
   Miasto: Gliwice
Opis
 W dzisiejszej rzeczywistości szkolnej trudno mówić o pracy pozalekcyjnej – brak na nią środków. Wydaje mi się jednak, że praca taka – prowadzona społecznie – jest niezbędna, zarówno dla lepszych wyników nauczania, jak i dla zawodowego rozwoju nauczyciela.

          Ograniczony, w planach nauczania, czas realizacji programu chemii i ekologii powoduje, że chcąc osiągnąć dobre wyniki w pracy z uczniami zainteresowanymi tymi przedmiotami, trzeba regularnie prowadzić zajęcia kółka eko-chem. Zajęcia takie będąc, swego rodzaju „poligonem” metod nauczania, pozwalają przygotować uczniów do udziału w turniejach przedmiotowych, konkursach chemicznych i ekologicznych.

       Dla lepszego wykorzystania czasu na zajęciach kółka, zaplanowałam pracę na okres dwóch lat – dla uczniów klas II i III.

 1. Treści nauczania

Treści nauczania obejmują następujące działy:

Nr

działu

Tytuł działu

Liczba godzin

I

 

Substancje chemiczne i ich przemiany. Ekologia

 

4

II

 

Atom i cząsteczka

8

III

 

Roztwory wodne

8

IV

 

Kwasy, zasady i sole

8

V

 

Związki węgla z wodorem

4

VI

 

Pochodne węglowodorów

4

VII

Związki chemiczne w żywieniu

 

4

 

Charakterystyka działu

Dział I. Substancje chemiczne i ich przemiany
 • Typy reakcji chemicznych
 • Mol. Masa molowa
 • Zagrożenia ekologiczne

Dział II. Atom i cząsteczka

 • Prawo stałości składu związku chemicznego
 • Prawo zachowania masy
 • Budowa atomu:  jądro, elektrony
 • Zależność między budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym

Dział III. Roztwory wodne

 • Woda jako rozpuszczalnik - roztwory
 • Rozpuszczalność
 • Stężenie procentowe roztworu
Dział IV. Kwasy, zasady i sole
 • Kwasy, zasady i sole według Arrheniusa
 • Dysocjacja soli

Dział V. Związki węgla z wodorem

 • Szereg homologiczny alkanów, alkinów i alkenów
 • Porównanie budowy cząsteczek i właściwości alkanów, alkinów i alkenów

Dział VI. Pochodne węglowodorów

 • Szereg homologiczny kwasów karboksylowych
 • Aminy i aminokwasy

Dział VII. Związki chemiczne w żywieniu

 • Cukry
 • Tłuszcze
 • Białka

III.   Cele edukacyjne

 • wykształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji i opisu zjawisk zachodzących w otoczeniu za pomocą języka chemicznego
 • poznanie substancji chemicznych oraz procesów, którym one ulegają
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości
 • przygotowanie do korzystania z nowych technologii informacji
 • nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny i precyzyjny
 • wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania popełnianych błędów
 • przygotowanie uczniów do pokonywania stresu w sytuacjach konkursowych.

Założone osiągnięcia uczniów

 • uczeń potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych
 • uczeń umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk
 • uczeń potrafi proponować rozwiązania nietypowe
 • uczeń posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
 • uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych i ekologicznych.

Procedury osiągania celów

 • rozwiązywanie zadań konkursowych
 • rozwiązywanie testów konkursowych, które odbywały się w poprzednich latach
 • zajęcia laboratoryjne
 • zajęcia w pracowni komputerowej

 

 

 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 25-04-2010, liczba wyświetleń: 1828

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika