Projekt: projekt "Otwórz serce na przyrodę"
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa projekt "Otwórz serce na przyrodę"
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

PROJEKT

 

 

OTWÓRZ  SERCE NA PRZYRODĘ

 

 

 

Projekt edukacyjno – wychowawczy

dotyczący ochrony środowiska naturalnego.

 

 

 

Opracowany przez Panie :

Katarzynę Borowicz , Jolantę Brzeszczak,

Teresę Marszałek , Mariolę Turowską – Moskalik

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji od dnia 01.09.2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

„Otwórz serce na przyrodę”

 

               Projekt edukacyjno – wychowawczy dotyczący ochrony

        środowiska naturalnego.

 

 1. Autorzy projektu:  K. Borowicz , J. Brzeszczak, T. Marszałek ,

                                      M. Turowska – Moskalik,                        

 

 1. Miejsce realizacji – SP w Janowie ( Gmina ekologiczna )

 

 1. 3.     Czas realizacji:

         Realizacja programu przewidziana jest na rok szkolny 2008/2009

         od września  do kwietnia (podsumowanie z okazji „Dnia Ziemi”).

 

 1. Osoby realizujące projekt:

-         nauczyciel przyrody – M. Turowska – Moskalik,

-         nauczyciele j. polskiego – J.Brzeszczak,

-         nauczyciele techniki – M. Ujma

-         nauczyciele kształcenia zintegrowanego – K. Borowicz                                                            T. Marszałek,

 

 1. Cele projektu:

-         uświadomienie dzieciom, jak wiele w sferze ochrony środowiska przyrodniczego zależy od naszej postawy i aktywności,

-         rozbudzenie dziecięcej wrażliwości na problemy ekologiczne najbliższej okolicy,

-         dostrzeganie zagrożeń  ekologicznych wynikających z działalności człowieka,

-         podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

-         kształtowanie pozytywnych, zgodnych z prawami natury postaw, umożliwiających dzieciom poznanie i pokochanie otaczającego je świata,

-         utrwalenie pożądanych nawyków poprzez konkursy i wycieczki,

-         zapewnienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

 

 1. Tematyka projektu:

-         Problemy ekologiczne w Gminie Janów.

-         Ochrona środowiska w naszym regionie.

-         Realizacja ścieżki edukacyjnej (ekologicznej).

-         Promocja Gminy Janów.

 

 

 1. Sposoby realizacji:

-         konkursy: plastyczny, literacki, wiedzy i piosenki ekologicznej,

-         wycieczki, zwiady terenowe,

-         zajęcia edukacyjne,

-         akcja: „Sprzątania Świata”,

-         apel z odezwą do mieszkańców Gminy Janów.

 

 1. 8.     Przewidywane efekty:

 

Po zrealizowaniu zadań zawartych w projekcie:

a) Uczniowie będą:

-         reagować na problemy ekologiczne najbliższej okolicy.

-         dostrzegać zagrożenia ekologiczne i będą potrafili im zapobiegać.

-         podejmować działania na rzecz ochrony przyrody.

-         dostrzegali piękno przyrody.

 

b) Mieszkańcy Gminy będą:

-         orientować się w sposobie prowadzenia zajęć z zakresu realizacji treści programowych ścieżki ekologicznej,

-         znać działania szkoły na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

-         uczestniczyć w działaniach na rzecz środowiska podczas codziennych czynności.

 

10. Sojusznicy:

-         Dyrekcja Szkoły,

-         Urząd Gminy,

-         SOKiS,

-         Rodzice,

-         Nadleśnictwo w Złotym Potoku,

-         ZPKWŚ w Złotym Potoku  .

 

11. Konieczny sprzęt i materiały:

-         dyplomy

-         nagrody

-    plakaty

-    aparat fotograficzny

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań:

 

 1. Akcja Sprzątanie Świata 2009 „Segregacja i co dalej?” – konkursy, zajęcia terenowe we współpracy z Nadleśnictwem i ZPKWŚ w Złotym Potoku, sprzątanie terenu Gminy.

-   Odpowiedzialny – LOP -  K. Borowicz, T. Marszałek, M. Turowska –

    Moskalik, J. Brzeszczak.

-   Termin: wrzesień

 

 1. APEL do mieszkańców gminy Janów dotyczący kasztanowców zarażonych szrotówkiem kasztanowiaczkiem.

-         Odpowiedzialny – LOP -  M. Turowska – Moskalik

-         Termin: wrzesień

 

 1. Zwiad przyrodniczy – „ Po leśnych tropach” -

Fotografowanie okazów roślin chronionych, pomników przyrody itp. Spotkanie z leśniczym.

- Odpowiedzialny – LOP -  M. Turowska – Moskalik

- Termin: wrzesień – październik

 

 1. Zwiad terenowy - obserwacja czystości otoczenia i uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci - Opracowanie i wystosowanie petycji do mieszkańców gminy Janów, dotyczącej ochrony środowiska.

- Odpowiedzialny – LOP -  M. Turowska – Moskalik

- Termin: wrzesień 

 

 1. Opracowanie „ Katalogu Domowego Ekologa” – zawierającego rady

     z ekologicznymi czynnościami domowymi ograniczającymi wytwarzanie

     odpadów.

      -  Uczniowie klasy V

 -  Odpowiedzialna -  M. Turowska – Moskalik

 -  Termin: wrzesień – grudzień

 

 1. 6.     Pomagamy uprzątnąć Gminę z odpadków „ Zbiórka puszek aluminiowych”

- Odpowiedzialny – LOP -  M. Turowska – Moskalik

- Termin: wrzesień - grudzień

 

 

 1. Miłość do przyrody w wierszu – najciekawsze prace umieszczone zostaną w szkolnej gazetce „Głos biblioteki z dodatkiem ekologicznym” .

- Odpowiedzialny – J. Brzeszczak

- Termin: październik

 

 1. 8.     Konkursy ekologiczne „Otwórz serce na przyrodę

     -  dla klas I –III i dla klas IV – VI – odpow. T. Marszałek, K. Borowicz ,

         M. Turowska – Moskalik

-         Termin: kwiecień

 

 

 1. 9.      Przedstawienie „Bajki ekologicznej ; Otwórz serce na przyrodę

-         odpowiedzialna: K. Borowicz, T. Marszałek,

-         Termin: kwiecień

 

10. Projektowanie i wykonanie toreb ekologicznych z odpadów.

 - Odpowiedzialny – nauczyciel techniki - M. Ujma

 - Uczniowie klas IV – VI

 - Termin: grudzień – kwiecień.

 

11. Wiosenny zwiad przyrodniczy – „ Po Rezerwacie Parkowe” -

Fotografowanie okazów roślin chronionych, pomników przyrody itp..

Odnajdywanie miejsc wymagających uprzątnięcia (dzikie wysypiska śmieci) i porządkowanie ich.

- Odpowiedzialny – LOP -  M. Turowska – Moskalik

- Termin: kwiecień

 

 

12. Przeprowadzenie wśród uczniów szkoły – zbiórki zużytych baterii.

 

 

 1. 13.                       „ Dzień Ziemi” – podsumowanie projektu:
 • Sprzątanie świata.
 • Apel
 • Odczytanie petycji do mieszkańców gminy.
 • Wystawa nagrodzonych prac.
 • Odczytanie nagrodzonych prac.
 • Pokaz toreb ekologicznych.
 • Wręczenie dyplomów laureatom konkursów.
 • Spotkanie z przedstawicielem „Nadleśnictwa w Złotym Potoku”.

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Pomysłowe zadanie z wykonaniem "torby ekologicznej".

dobrt pomysł na "zwiad w terenie" - uczniowie lubią zajęcia poza szkołą

pODOBA MI SIĘ TUTYŁ

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 26-03-2010, liczba wyświetleń: 2173

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika