Projekt: Projekt - Szkoła z klasą
Projekt realizowany przez: Gimnazjum 10
Nazwa Projekt - Szkoła z klasą
   Województwo: śląskie
   Powiat: Gliwice
   Gmina: Gliwice
   Miasto: Gliwice
Opis

Projekt ogólnopolski - SZKOŁA  Z  KLASĄ

Zasada I

Szkoła z klasą dobrze uczy każdego.

Zadanie I D

Lepiej przygotować do egzaminów

Czynności wstępne

         Dyrekcja i nauczyciele biologii, chemii, geografii i fizyki po analizie wyników egzaminu gimnazjalnego, zastanawiali się, jak lepiej pomagać uczniom przygotować się do sprawdzianów wewnątrzszkolnych i egzaminów zewnętrznych. Ustalono, że szczególne trudności sprawiało uczniom udzielanie odpowiedzi na te pytania, które dotyczyły  zagadnień przyrodniczych,  utrwalanych w pierwszych latach nauki w gimnazjum.

Działania służące poprawie umiejętności przygotowania się do egzaminu

I Etap

 Wprowadzenie

Klasa I i II

  1. W marcu każdy uczeń otrzyma zestaw pytań do samodzielnego opracowania w domu.

       Treści pytań będą dotyczyły przerobionego materiału

Klasa III

  1. Każdy uczeń otrzymuje, raz w miesiącu, zadanie domowe długoterminowe. Znajduje się w nim zestaw zagadnień, z konkretnego działu, do samodzielnego, pisemnego opracowania. Pytania uwzględniają zadania rachunkowe.

II Etap

Ćwiczenie umiejętności przygotowania się do egzaminu
  1. Nauczyciele większość lekcji kończą wspólnym rozwiązywaniem problemu o tematyce innej niż aktualny dział (powrót do kl. I lub II).
  2. Realizacja projektów uczniowskich w klasach I i II:

a)        Układ pokarmowy

b)        Układ oddechowy

c)        Układ ruchu

d)        Zużycie energii elektrycznej w Gliwicach

e)        Fizyka dla wszystkich – demonstracja doświadczeń

f)         Wyżyna Śląska z uwzględnieniem edukacji regionalnej

3. Realizacja projektów uczniowskich w klasach III:

a)      Substancje chemiczne w żywieniu

b)      Alkohol i alkoholizm

c)      Metale

d)      Czasy Newtona w literaturze, muzyce, sztuce

e)      Afryka

f)       Ameryka

g)      Azja

h)      Europa

4. Nauczyciele organizują dodatkowe  zajęcia (konsultacje, zespoły egzaminacyjne, kółka przedmiotowe), podczas których udzielana jest pomoc przy rozwiązywaniu zadań długoterminowych.

III Etap

Sprawdzenie efektów kształcenia umiejętności przygotowania się do egzaminu
  1. Przeprowadzenie egzaminu próbnego w kl. I i II - kwiecień
  2. Nauczyciele w klasach III raz w miesiącu przeprowadzają sprawdzian z pracy domowej długoterminowej. Uzyskane oceny nauczyciel wpisuje do tabeli:

 

1.   Biologia kl. III

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Komórka, tkanka, narząd, układ rozrodczy

 

Układ pokarmowy

Układ krążenia, limfatyczny

Układ oddechowy

Uk. wydalniczy, uk. ruchu

Uk. nerwowy i narządy zmysłów, uk. dokrewny

ocena

  1.

  2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Chemia kl. III

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Substancje chemiczne i ich przemiany

Atom i cząsteczka

Roztwory wodne

Kwasy i zasady

Sole

Węglowodory

ocena

  1.

  2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Fizyka kl. III

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Optyka

Budowa materii

Elektrostatyka

Prąd elektryczny

Magnetyzm

ocena

 1.

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Geografia kl. III

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Mapa, wszechświat i Ziemia

Atmosfera i hydrosfera

Litosfera i biosfera

Środowisko przyrodnicze Polski

Ludność i gospodarka Polski

Ochrona środowiska i krainy geograficzne Polski

ocena

 1.

 2.

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

IV Etap

Podsumowanie

           Każdy sprawdzian i egzamin kończy się  wspólną analizą, po której wyciągane są wnioski do dalszej pracy. Może się zdarzyć, że niektóre tematy należy jeszcze raz powtórzyć, utrwalić i ponownie sprawdzić efekty

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 25-04-2010, liczba wyświetleń: 1717

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika