Projekt: konkurs chemiczno-ekologiczny
Projekt realizowany przez: Gimnazjum 10
Nazwa konkurs chemiczno-ekologiczny
   Województwo: śląskie
   Powiat: Gliwice
   Gmina: Gliwice
   Miasto: Gliwice
Opis

Autor: JC

SZKOLNY   KONKURS   CHEMICZNO-EKOLOGICZNY

dla klas II gimnazjum

 

CZĘŚĆ  PIERWSZA  - TEST  WYBORU

1. Jeśli masa atomowa  srebra wynosi 107,86 u, to oznacza, że:

 1. wszystkie atomy srebra mają masę 107,86 u
 2. izotopy srebra muszą mieć masy 107 u i 108 u
 3. srebro nie ma izotopów
 4. w przyrodzie występują co najmniej dwa izotopy srebra

2. Które z poniżej zapisanych schematycznie równań może obrazować reakcję syntezy (łączenia): 

I   2A+ B2   →   2AB                                    IV    2AB2 + B2    →   2AB3

II   2AB      →   2A    +     B2                                    V     A + B2     →    AB2

III   AB2+ C2  →   AC2 + B2

A. I, IV, V.              B. II, III                  C. I, V                D. III, IV, V

 

3. Na szkiełkach zegarkowych umieszczono próbki wody pobranej z jeziora, rzeki i morza oraz próbkę wody destylowanej. Po odparowaniu wody na szkiełku nie zaobserwowano osadu w przypadku:

 1. wszystkich próbek;
 2. wody z rzeki, jeziora i morza;
 3. wody z morza;
 4. wody destylowanej.

4. Ścieki komunalne oczyszcza się w oczyszczalniach ścieków. Proces ten podzielony jest na kolejne etapy:

 1. oczyszczanie biologiczne, chemiczne i mechaniczne;
 2. oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne;
 3. oczyszczanie mechaniczne i biologiczne;
 4. oczyszczanie mechaniczne i chemiczne.

5. Pewną substancję opisano następująco:

 • może być stosowana jako paliwo w rakietach kosmicznych
 • w związkach chemicznych jest zawsze jedno-wartościowa
 • z siarką tworzy gaz o zapachu zgniłych jaj

Substancją tą jest:

A. tlen                                 B. azot                              C. wodór                         D. chlor

6. Pod koniec XIX wieku, po raz pierwszy, powietrze udało się skroplić:

 1. Jędrzejowi Śniadeckiemu i Johnowi Daltonowi
 2. Albertowi Einsteinowi i Alfredowi Noblowi
 3. Zygmuntowi Wróblewskiemu i Karolowi Olszewskiemu
 4. Marii Skłodowskiej- Curie i Piotrowi Curie

7. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?

 1. każdy roztwór stężony jest równocześnie nasycony;
 2. roztwór nienasycony może być roztworem stężonym;
 3. roztwór znajdujący się nad osadem substancji jest jej roztworem nasyconym;
 4. ogrzewając nasycony roztwór substancji stałej w wodzie, można otrzymać roztwór nienasycony.

8. Kwaśne deszcze powstają w wyniku rozpuszczenia się w wodzie następujących tlenków:

A.    PbO2, P4 O10, SO2;                                             C.    NO, CO2, SiO2;

B.    CO2, SO2, NO2;                                                  D.    CO, CO2, NO2

9. Dziura ozonowa, powstająca w skutek zmniejszania się zawartości ozonu w górnych warstwach atmosfery Ziemi, przyczynia się do:

 1. podwyższenia średniej temperatury powietrza;
 2. zakłócenia obiegu wody w przyrodzie;
 3. zwiększenia ilości freonów w powietrzu;
 4. nadmiernego przenikania promieni ultrafioletowych do powierzchni Ziemi.

10. Które metale nie ulegają wpływowi substancji zawartych w powietrzu?

 1. nikiel,  ołów,  srebro
 2. miedź,  złoto,  cynk
 3. cyna,  cynk,  platyna
 4. chrom,  platyna,  złoto

 

CZĘŚĆ  DRUGA  -  ZADANIA OTWARTE

Zadanie 1

Ustal wzory substancji oznaczonych w chemografie literami A, B, C, D, E. Ułóż równania reakcji przedstawionych za pomocą schematu:

 

                                            A     →    B   +   Hg

                                                     +

                                     B            C    +   E    →   Cu   +   H2O

                                     +

                                   Mg    +    H2O     →    D    +    C

 

                                    D

 

 

Zadanie 2

Rozpuszczalność azotanu potasu w temperaturze 25o C wynosi 40 g.  Sprawdź, korzystając z obliczeń, czy roztwór o temperaturze 25oC otrzymany przez rozpuszczenie 51 gramów azotanu potasu w 130 gramach wody jest roztworem nasyconym. Oblicz jego stężenie procentowe.

Zadanie 3

Węgiel łączy się z tlenem w stosunku wagowym  3:8. Po spaleniu 2,62 g koksu powstało 4,46 dm3 tlenku węgla(IV) ( dwutlenku węgla). Przedstaw przebieg zachodzącej reakcji za pomocą równania, określ jej typ. Oblicz procentową zawartość czystego węgla w spalonym koksie. Gęstość dwutlenku węgla wynosi

d=1,96 g/dm3.

Zadanie 4

150 cm3 20% roztworu cukru o gęstości d = 1,2 g/cm3 poddano krystalizacji. Kryształy cukru o masie m = 20 g oddzielono od mieszaniny, a do pozostałego roztworu dodano 50 cm3 wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 25-04-2010, liczba wyświetleń: 2120

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika