Projekt: Konkurs ekologiczny
Projekt realizowany przez: Gimnazjum 10
Nazwa Konkurs ekologiczny
   Województwo: śląskie
   Powiat: Gliwice
   Gmina: Gliwice
   Miasto: Gliwice
Opis

GIMNAZJALNY  KONKURS EKOLOGICZNY  

                                                             Wodo, nie masz ani smaku,

ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać,

pije się ciebie nie znając ciebie.

Nie jesteś niezbędna do życia:

jesteś samym życiem”.

 

                                                                                                                          A. Saint -Exupery

 

I. Przyczynami zanieczyszczeń wód naturalnych są:

 1. ścieki komunalne;
 2. kwaśne deszcze;
 3. nawozy sztuczne;
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

 

II. Przyporządkuj sposób oczyszczania wód naturalnych metodzie:

 1. przepuszczanie ich przez warstwę piasku;
 2. chlorowanie i ozonowanie ścieków;
 3. przepuszczanie ich przez warstwę osadu zawierającego organizmy żywe;
 4. przepuszczanie ich przez kraty i sita;
 5. opadanie cząstek stałych w odstojnikach;

 

Metoda biologiczna - .....................................................................................................................

 

Metoda chemiczna - ........................................................................................................................

 

Metoda mechaniczna - ....................................................................................................................

 

III. Wymień sferę Ziemi zawierającą najmniejszą ilość wody

...........................................................................................................................................................

 

IV. Wody naturalne nie mogą zawierać w sobie następujących substancji:

A.   O2   ,   CO2

B.   saletra potasowa, chlorek sodu

C.   siarka, olej

D.   CO2  i  chlorek sodu

 

V. Wybierz zapis wskazujący w jakiej kolejności następują po sobie zjawiska podczas degradacji środowiska.

 1. wycinanie lasów, zwiększony spływ wody, przyspieszona erozja, powódź;
 2. powódź, zwiększony spływ wody, wycinanie lasów, przyspieszona erozja;
 3. zwiększony spływ wody, przyspieszona erozja, wycinanie lasów, powódź;
 4. przyspieszona erozja, wycinanie lasów, powódź, zwiększony spływ wody.

 

VI. Najmniej zanieczyszczeń zawartych jest w wodzie:

 1. wodociągowej;
 2. opadowej;
 3. mineralnej;
 4. destylowanej.

 

VII. Na szkiełkach zegarkowych umieszczono próbki wody pobrane z jeziora, rzeki i morza oraz próbkę wody destylowanej. Po odparowaniu wody na szkiełku nie zaobserwowano osadu w przypadku:

 1. wszystkich próbek;
 2. wody z rzeki, jeziora i morza;
 3. wody z morza;
 4. wody destylowanej.

 

VII. Kwaśne deszcze powstają w wyniku rozpuszczenia się w wodzie następujących tlenków:

A.   PbO2   ,   P4O10     ,     SO2

B.   CO2     ,   SO2       ,     NO2

C.   NO      ,   CO2      ,     SiO2

D.   CO     ,    CO2      ,     NO2

 

IX. Fosforany, obecne w środkach piorących, po przedostaniu się do zbiorników wodnych powodują:

 1. wzrost stężenia dwutlenku węgla w wodzie;
 2. obumieranie glonów w wodzie;
 3. obniżenie temperatury wody;
 4. eutrofizację zbiorników wodnych.

 

X. Wody wszechoceanu stanowią około:

 1.  93%
 2.  95%
 3.  97%

 

XI. Podstawą życia na naszej planecie są wody słodkie, które stanowią około:

 1.  2% ogólnych zasobów wód
 2.  3% ogólnych zasobów wód
 3.  5%  ogólnych zasobów wód

 

XII. Cieplice są to:

 1. wody podziemne o podwyższonej temperaturze do kilkudziesięciu °C
 2. gorące źródła na powierzchni Ziemi
 3. jeziora pochodzenia wulkanicznego w kraterach wygasłych wulkanów
 4. wody lecznicze będące również źródłem energii.

 

XIII.  Najwięcej wód słodkich jest:

 1.  w rzekach i jeziorach na powierzchni Ziemi
 2.  uwięzionych w lodowcach i lądolodach
 3.  w wodach podziemnych
 4.  morzach i oceanach

 

XIV.  Największy ocean na Ziemi – Ocean Spokojny ma powierzchnię:

 1. 169 mln km²
 2. 182 mln km²
 3. 179 mln km².

XV.  Przeciętne zasolenie wód wszechoceanu wynosi:

 1.  4,2%
 2.  3,5%
 3.  7,5%.

 

XVI.  Elektrownie pływowe w produkcji energii elektrycznej wykorzystują:

 1.  energię spadku wód
 2.  wodospady
 3.  zjawisko pływów (przypływy i odpływy).

 

XVII.  Bałtyk jest przykładem morza:

 1.  śródziemnego
 2.  otwartego
 3.  szelfowego
 4.  przybrzeżnego
 5.  wewnętrznego.

 XVIII. Podane rodzaje zanieczyszczeń wody połącz ze źródłami ich pochodzenia:

A. związki fosforu                                            1. myjnie samochodowe i pralnie

B. związki cynku i miedzi                                2. rolnictwo

C. azotany wodociągowe                                  3. rury

 

A

B

C

 

 

 

 

XIX. Czy poniższe zdania są prawdziwe?

Zakreśl prawdziwą odpowiedz: P (prawda) lub F (fałsz)

 

A

Istnieją organizmy, które we wszystkich stadiach rozwoju mogą obyć się bez wody. 

 

B

Dezynfekcję wody wodociągowej można przeprowadzić za pomocą chloru lub wodoru

 

C

Ilość wody na ziemi jest w przybliżeniu stała

 

D

Wodę II klasy czystości można stosować do produkcji leków

 

E

W rzekach woda płynie jako czysta chemicznie substancja

 

F

 

Raki występujące w danym zbiorniku wodnym wskazują, że woda w tym zbiorniku jest brudna

 

 

 

XX. Woda jest reagentem wielu reakcji chemicznych i biochemicznych.

Podaj przykład reakcji biochemicznej w której woda jest:

 1. substratem ..............................................................................................................................

 

 1. produktem ..............................................................................................................................

 

 

 (podaj nazwę tej reakcji i jej równanie chemiczne w formie wzorów chemicznych)

 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 25-04-2010, liczba wyświetleń: 2171

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika