Projekt: konspekt "Parki narodowe pojezierzy."
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa konspekt "Parki narodowe pojezierzy."
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

Konspekt

 

Temat: Parki narodowe pojezierzy.

Lekcja 1

 

Cele:

- Poznanie walorów krajobrazowych i kulturowych regionu.

- Rozbudzanie zamiłowania do przyrody.

- Dostrzeganie walorów estetycznych w krajobrazie.

- Zainteresowanie uczniów dobrami przyrodniczymi Polski.

 

Metody:

- indywidualna ( analiza tekstu, rozwiązywanie zadań),

- zbiorowa (praca nad tekstem, dyskusja)

 

Przebieg zajęć:

  1. 1.     Wprowadzenie

-      Sprawdzenie obecności.

-      Powtórzenie wiadomości zdobytych na poprzedniej lekcji.

-      Praca z mapą.

 

  1. 2.     Rozwinięcie

-     Zapisanie tematu: Parki narodowe pojezierzy.

-     Praca uczniów z tekstem ( podręcznik str.197-199) i sprawdzenie pracy

      domowej.

-    Wykład nauczyciela na temat parków narodowych pojezierzy : 

      Wigierskiego PN, Drawieńskiego PN, Biebrzańskiego PN.

-     Opracowanie i zapisanie  notatki o w/w parkach narodowych..

-     Rozwiązanie zadania 1 str.109 - ćwiczeniówka.

 

  1. 3.     Zakończenie

-     Oglądanie filmu edukacyjnego „Wigierski Park Narodowy” w celu zdobycia materiału na pracę domową.

-     W domu

      Napisz :

                Co przyczyniło się do powstania krajobrazu Wigierskiego PN?

                Jakie rośliny występują w Wigierskim PN?

 

 

 

 

 

 

 

1.Jakie mamy formy ochrony przyrody?

2.Gdezie znajdziemy spis roślin i zwierząt zagrożonych

   wyginięciem?

3.Ile jest w Polsce parków narodowych?

4.Jakie PN poznaliśmy na polskim pobrzeżu?

5. Jakie formy krajobrazu objęte są ochroną w parkach?

6. W którym roku  powstały PN Woliński (1960) i

    Słowiński (1967)?

7.W jakim kierunku udasz się z PN wolińskiego do Słowińskiego?

 

 

Wigierski    89

Drawieński 90

Biebrzański 93

Bory tucholskie 96

Ujście Warty 2001

 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Najlepiej zrobić wycieczki po Parkach. Szkoda że mamy ograniczenia finansowe i ciężar wypraw spada na barki rodziców.

Łatwiej jest i taniej, gdy ma się w pobliżu jakiś park.

nadal te finanse powodują ograniczenia

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 26-03-2010, liczba wyświetleń: 3344

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika