Projekt: Eco - zespoły
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa Eco - zespoły
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

Plan realizacji „Programu eko-zespołów”

Opracowany przez

Mariolę Turowską-Moskalik

dla Szkoły Podstawowej w Janowie

 

„Jesteś cząstką przyrody,

więc dbaj o siebie”

 

Poziom nauczania: szkoła podstawowa.

 

Zajęcia edukacyjne : szkolne koło ekologiczne, lekcje przyrody.

 

Cel ogólny:

 • Budzenie szacunku do przyrody.
 • Kształtowanie trwałych nawyków ekologicznego stylu życia.
 • Stworzenie możliwości zdobycia wiedzy , przyswojenia sobie systemu

wartości, a także przyjęcia postawy zaangażowania, koniecznej w działalności związanej z ochroną i poprawą stanu środowiska,

 

Cele szczegółowe

uczeń:

-         Ukazuje elementy i cechy środowiska naturalnego.

-         Dostrzeganie wpływu człowieka na krajobraz, wodę, powietrze –

- elementy przyrody.

-         Ujawnia źródła zanieczyszczenia – niszczenia przyrody.

-         Wdraża sposoby zapobiegania niszczeniu przyrody.

-         Rozumie skutki interwencji człowieka w środowisko.

-         Analizuje przyczyny degradacji środowiska.

-         Dostrzega zależności pomiędzy składnikami przyrody.

-         Wdraża metody niwelowania i zapobiegania zanieczyszczeniu zasobów przyrody.

-         Chroni rośliny i zwierzęta.

-         Akcentuje wpływu środowiska na organizm ludzki.

-         Ukazuje skutki wyczerpywania się zasobów naturalnych.

-         Ocenia stan środowiska.

-         Wyjaśnia konieczność ochrony przyrody.

-         Wypracowuje sposoby ochrony przyrody.

 

 

 

 

 

 

Blok tematyczny

 

I  Moje miejsce zamieszkania.

 

Tematyka

Sposób realizacji

Termin

 

Co mnie cieszy w najbliższym otoczeniu?

 

 1. Zajęcia w terenie- Krajobraz najbliższej okolicy.
 2. Petycja – Co chcesz zmienić w swoim otoczeniu i dlaczego?
 3. Ukwiecanie szkoły – zbieranie nasion, wysadzanie ich wiosną.
 4. Sprzątanie terenów gminy.
 5. Wygrabianie liści wokół szkoły.
 6. Wykonanie karmników i dokarmianie ptaków zimą.
 7. Wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze po najbliższej okolicy.
 8. Wydawanie szkolnej gazetki ekologicznej „Eko-szkoła”.
 9. Przygotowywanie ściennej gazetki ekologicznej.

10.  Przeprowadzenie ankiety ekologicznej w domu.

 

 

Rok szkolny

 2003/2004

 

 

II  Tworzenie EKOZESPOŁÓW

 

Tematyka

Sposób realizacji

Termin

 

Ekozespół w szkole

 

 1. Przedstawienie i zainteresowanie programem ekozespołów dyrekcji i grona pedagogicznego.
 2. Ustalenie planu działań.
 3. Przedstawienie programu młodzieży.
 4. Utworzenie ekozespołu.
 5. Zaproszenie do współpracy rodziców.
 6. Przedsięwzięcia i poczynania w ramach programu.

 

 

Rok szkolny

 2003/2004

 grudzień

 styczeń

 luty

 

 

 

 

 

 

III  Odpady

 

Tematyka

Sposób realizacji

Termin

 

Czy odpady muszą być uciążliwymi śmieciami?

 

1.Rozpropagowanie akcji segregacji odpadów:

 • Omówienie możliwości segregacji odpadów dla dobra zasobów przyrodniczych i uzyskania korzyści finansowych.
 • Segregacja puszek aluminiowych.
 • Segregacja baterii.
 • Zachęcanie do segregacji odpadów w domu.
 • Segregacja odpadów w szkole.

2. Prowadzenie pomiaru wytwarzania odpadów.

3. Lokalizacja i prowadzenie spisu dzikich wysypisk śmieci.

4. Informowanie o ich istnieniu władz gminnych.

5. Uporządkowywanie ich.

 

 

Rok szkolny

 2003/2004

 

 

IV Woda

 

Tematyka

Sposób realizacji

Termin

 

Czy złoża wody pitnej są nie  wyczerpywalne ?

 

1. Rozpropagowanie akcji szanowania wody:

 • Omówienie zagadnienia na lekcjach i apelu.
 • Rozwieszenie ulotek, plakatów.
 • Przeprowadzenie doświadczenia ile wody potrafi nakapać z nie dokręconych kranów.
 • Sprawdzanie szczelności i dokręcania kranów .
 • Hodowla- wpływ jakości wody na wzrost roślin.
 • Badanie wody w rzece.
 • Tworzenie haseł propagujących oszczędzanie wody.
 • „Burza mózgów”- jak możemy oszczędzać wodę?
 1. Obserwacja i analiza zużycia wody w domu.

 

 

Rok szkolny

 2003/2004

 

 

V Energia

 

Tematyka

Sposób realizacji

Termin

 

Czy organizmy żywe mogą żyć bez energii?

 

1.Rozpropagowanie akcji oszczędzania energii:

 • Omówienie zagadnienia na lekcjach i apelu.
 • Rozwieszenie ulotek, plakatów.
 • Sprawdzanie i wyłączanie  zbędnie świecących żarówek.
 • Proponowanie sposobów oszczędzania energii.

2. Sprawdzanie zużycia energii elektrycznej w domach.

 

 

Rok szkolny

 2003/2004

 

VI Podróżowanie

 

Tematyka

Sposób realizacji

Termin

 

Plusy i minusy istnienia środków transportu.

 

 1. Poznanie w czasie lekcji rodzajów środków transportu i wpływu ich na stan środowiska.
 2. Pogadanka – Alternatywne źródła napędu i paliwa w środkach transportu.
 3. Analiza za i przeciw stosowania samochodu jako środka transportu.
 4. Wycieczka rowerowa.

 

Rok szkolny

 2003/2004

 

VII Żywność ekologiczna i zakupy

 

Tematyka

Sposób realizacji

Termin

 

Warto wiedzieć co jemy.

 1. Wycieczka do gospodarstwa rolnego.
 2. Możliwość prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego- wywiad.
 3. Zasilanie ogródka przyszkolnego naturalnym nawozem .
 4. Projektowanie budowy kompostownika.
 5. Poznawanie znaczenia oznakowań towarów w sklepach spożywczych- zajęcia praktyczne.
 6.  Wykonanie z naturalnych materiałów toreb wielokrotnego użytku na zakupy.

Prelekcja : używki a zdrowie człowieka – inscenizacja „ Sąd nad papierosem, sad nad narkotykiem”. 

 

Rok szkolny

 2003/2004

 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 19-04-2010, liczba wyświetleń: 1842

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika