Projekt: Segregacja i co dalej?
Głos został oddany.
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa Segregacja i co dalej?
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

                                REGULAMIN                                                                                                                        

Konkursu Ekologicznego „Segregacja i co dalej” 

w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2009”

 

Z dniem 07.09.2009 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Złotym Potoku we współpracy ze Szkołą Podstawową

w Janowie ogłasza międzyszkolny konkurs

„Segregacja i co dalej”

 

Cel  Konkursu

    Działania  edukacyjne  i  wychowawcze  zmierzają do  przygotowania  młodego  pokolenia  do życia  na  Ziemi w pełnej ekologicznej świadomości nastawionej na rozwój indywidualny i rozwój  ekologiczny.

Głównym celem konkursu jest edukacja i rozpowszechnianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, co pozwoli im podejmować właściwe decyzje dotyczące środowiska  przyrodniczego poprzez:

 • wzbudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi
 • uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody
 • wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia
 • poznanie zagrożeń w najbliższym środowisku i rozbudzenie odpowiedzialności za jego stan
 • kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego
 •  kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych
 • podnoszenie poziomu świadomości w zakresie szeroko rozumianego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych na poziomie lokalnym (aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży szkolnej)
 • podnoszenie poziomu świadomości społecznej w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska
 • rozpowszechnianie idei życia w zgodzie z naturą
 • uświadamianie zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym postępowaniem wobec środowiska
 • podejmowanie  grupowych działań na rzecz ochrony przyrody
 • recykling, wskazywanie  sposobów powtórnego wykorzystania surowców wtórnych
 • zachęcanie do reagowania na przypadki niszczenia środowiska
 • propagowanie idei ochrony środowiska w domu rodzinnym
 • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego
 • promowanie wszystkich działań  dzieci  i młodzieży na rzecz ochrony środowiska.

 

Temat Konkursu: „Segregacja i co dalej”

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Kategorie:

 

1)  klasy I - III

2)  klasy IV - VI

 

Prace należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką.

 

Do oceny będą brane pod uwagę :

 • Zgodność z tematem - „ Segregacja i co dalej”
 • Estetyka pracy.
 • Wkład pracy ucznia.

 

 

 

KONKURS POETYCKI

 

1. Wiersz o tematyce ekologicznej

Kategorie:

1)  klasy I - III

2)  klasy IV - VI

 

 1. 2.    Wypracowanie na temat    

„Jak przekonać sąsiada,by nie śmiecił i segregował odpady?”

 

Do oceny będą brane pod uwagę :

 • Zgodność z tematem .
 • Poprawność stylistyczna i estetyczna.
 • Ilość zagadnień ekologicznych przedstawionych przez autora.
 • Możliwość zastosowania poczynań w realnej sytuacji.

 

 

 

Prace proszę opisać imieniem, nazwiskiem i  klasą.

 

Nagrodzeni zostaną autorzy prac, które uzyskają I miejsce.

Proszę o składanie prac do 21 września 2009 roku u organizatorów: Pań K. Borowicz, T. Marszałek i M. Turowskiej-Moskalik

 

 

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 

Konkurs odbędzie się 21 września 2009 r. Mogą  wziąć w nim udział uczniowie klas IV-VI. Będzie obejmował podstawowe zagadnienia ekologiczne wynikające z programu nauczania  klas IV-VI szkoły podstawowej.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 11 i 18 września 2009 r. na 7 godzinie lekcyjnej w sali nr 44.

Wszelkie pytania dotyczące konkursów proszę kierować

do p. M. Turowskiej-Moskalik.

 

 

 

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 19-04-2010, liczba wyświetleń: 1611

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika