Projekt: Oczyszczalnia Ścieków
Projekt realizowany przez: Gimnazjum 10
Nazwa Oczyszczalnia Ścieków
   Województwo: śląskie
   Powiat: Gliwice
   Gmina: Gliwice
   Miasto: Gliwice
Opis

W ramach szkolnych działań ekologicznych odwiedziliśmy Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Gliwicach.

COŚ nie jest tylko jednym znajnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Oczyszczalnia wzbudza także zainteresowanie przyrodnicze, ponieważ funkcjonuje na terenie przepięknie zachowanego starego drzewostanu. Stanowi też atrakcję historyczną. W istniejącym budynku starej pompowni ścieków  z 1911 roku, zostało zlokalizowane Muzeum Techniki Sanitarnej, gdzie eksponuje się dawne urządzenia techniki sanitarnej .

Wytworzone w Gliwicach ścieki wpływają do oczyszczalni kolektorami. W pierwszej kolejności ścieki docierają do rzadkich krat, gdzie zatrzymywane są przedmioty o większych gabarytach. Późnieji kierowane są dalej do głównej przepompowni i kratowni gestej , na której zatrzymywane są tzw. skratki (czyli wleczone zanieczyszczenia). W ten sposób pozbawione skratek ścieki trafiają do piaskowników. Piasek i żwir zostają odwodnione, gromadzone w kontenerze i wywiezione na wysypisko komunalne. Natomiast pozyskane tłuszcze są gromadzone w pojemniku z folii i przekazane do spalenia firmie specjalizującej się w utylizacji odpadów niebezpiecznych. Ścieki pozbawione skratek, piasku, żwiru i tłuszczy przepływają dalej przez osadniki wstępne, gdzie kończy się proces oczyszczania ścieków sposobem mechanicznym i rozpoczyna się proces oczyszczania sposobem biologicznym. W bioreaktorach zachodzą najważniejsze i najtrudniejsze technologicznie procesy - rozkład materii organicznej i usuwanie ze ścieków związków biogennych. Dzieje się tak za sprawą wielu gatunków bakterii zamieniających ścieki w przezroczystą, bezpieczną ciecz, która w końcowym procesie oczyszczania trafia do naszej rzeki Kłodnicy. Podczas procesu oczyszczania powstaje tez biogaz, który wykorzystuje się dla wewnętrznych potrzeb oczyszczalni - do wytwarzania ciepła w kotłowni i energii elektrycznej.

Ta żywa lekcja chemiczno- biologiczno-ekologiczna wszystkim nam sie podobała. 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 19-04-2010, liczba wyświetleń: 1908

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika