Scenariusz: Akcja - segregacja

Autor: Joanna Roszkiewicz

Lekcja

Temat: Akcja – segregacja

 CZĘŚĆ PIERWSZA1. Cele lekcji:I Poziom wiadomościA. Zapamiętanie wiadomościUczeń potrafi- zdefiniować termin recykling, cel recyklingu, surowiec wtórny, selektywna zbiórka- wymienić korzyści wynikające z recyklinguB. Zrozumienia wiadomościUczeń potrafi- wyjaśnić w jaki sposób prawidłowo segregować odpady-sklasyfikować odpady-rozróżnić pojemniki na dany typ odpadówII Poziom umiejętnościC. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowychUczeń potrafi-sklasyfikować odpady w zależności od pojemnika w jakim mają być składowaneD. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowychUczeń potrafi- ocenić wpływ śmieci na krajobraz, ocenić rolę recyklingu dla człowieka i przyrody 2. Metody prowadzenia lekcjia) słowne: pogadanka i opisb) oparte na obserwacji: zamierzona, zbiorowa i kierowanac) praca w grupach3. Środki dydaktyczne: plakat, kreda, tablica, foliogram z symbolami jakie umieszcza się na opakowaniach, ulotka dla ucznia: „Segregacja odpadów”, arkusze szarego papieru. flamastry CZĘŚĆ DRUGA1.Wejście do klasy, zajęcie miejsc, przywitanie i sprawdzenie obecności – odczytanie listy nazwisk z dziennika.2.Kontrola wiadomości przez odpytanie dwóch uczniów 3.Omówienie aktualnego tematu. Zapisanie go na tablicy.

Wstęp

N.- W dniach 21- 26 odbywają się III Poznańskie Dni Recyklingu, organizowane przez: Agencje Informacji i Ochrony Środowiska, Rade Miasta Poznania, Urząd Miasta Poznania oraz firmę REMONDIS-Sanitech- program edukacyjny, mający na celu promocję racjonalnych metod gospodarowania odpadami.„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego,ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”Florian PlitN. Niech powyższy cytat stanie się mottem dzisiejszej lekcji i nie tylko. W Polsce każdego z nas obowiązuje Ustawa o odpadach- Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628, która mówi:

-          odpady powinny być zbierane w sposób selektywny {Art. 10}

Przebieg lekcji

N.- Odpowiedzmy sobie dzisiaj najpierw na pytanie: co to jest recykling?

U.

-          Recykling to pochodzące z języka angielskiego określenie oznaczające przetworzenie, odtworzenie. N. Tak, a zastanówcie się, co jest celem recyklingu?U.-          W gospodarce odpadami celem recyklingu jest odzyskanie z odpadów surowców nadających się do ponownego wykorzystania. N. Doskonale, jakiego typu odpady mogą być poddawane recyklingowi?U.-          Recyklingowi poddane mogą być: ·         odpady wielkogabarytowe, jak np. wraki samochodowe ·         jednorodne jak np. szklane butelki. N. Tak, proces recyklingu rozpoczyna się od selektywnej zbiórki, czyli zbierania odpadów według rodzaju materiału. -          "Podstawowymi" odpadami, które mogą być przez nas segregowane w domach są: szkło (np. butelki, słoiki, szklanki), papier (np. stare gazety, zeszyty, książki), aluminium (np. puszki po napojach orzeźwiających, piwie), plastiki (np. butelki typu PET, plastikowe zabawki, opakowania) i metale. -          Każdy z tych tak zwanych "surowców wtórnych" nadaje się jako produkt do wytwarzania nowych produktów i tak: szklane butelki kierowane są do hut i traktowane są jako produkt do wytwarzania innych wyrobów szklanych. Papier makulaturowy jest coraz powszechniej stosowany z zeszytach, blokach rysunkowych. Plastikowe odpady coraz powszechniej stosuje się jako wyrób do produkcji np. ławek parkowych (odpowiednio sprasowane i zgranulowane są bardzo trwałym tworzywem) -          Recykling ma wiele zalet:. Zastanówcie się przez chwile jakie można by wymienić?Dziele klasę na grupy i proszę o wypisanie zalet recyklingu na arkuszach szarego papieruU.·         opóźnia on zapełnianie się gminnych wysypisk odpadów, ·         ogranicza ilość szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów, wprowadzanych do środowiska ·         ogranicza emisję zanieczyszczeń do powietrza, ·         ogranicza wydobycie surowców naturalnych potrzebnych do produkcji i oszczędza zużycie energii do tego potrzebnej. ·         Argumenty etyczne- postepowanie zgodne z prawem, pozostawienie przyszłym pokoleniom czystego środowiska·         Odzysk surowcówN. Tak, recyklingowi poddawane mogą najróżniejsze produkty, np. wraki samochodowe, czy telefony komórkowe, których części, a raczej materiały z których były wykonane, mogą być wykorzystane jako surowiec do produkcji innych produktów. -          Ciekawy jest system recyklingu telefonów komórkowych. Zbiera się te aparaty i oddziela od nich baterie oraz sortuje według rodzajów. Przy zastosowaniu odpowiednich procedur, z telefonów odzyskuje się metale szlachetne (złoto, srebro, platynę i inne). Dane japońskie z 2002 r. stwierdzają, że ze 120 tys. aparatów telefonicznych można uzyskać kilogramową sztabę czystego złota wartą ok. 10 tysięcy dolarów. Części plastikowe aparatów są rozdrabnianie i mielone na miazgę.-          Recyklingowi poddawane są właściwie wszystkie - lub zdecydowana większość - odpadów, nawet uznawane za niebezpieczne (np. świetlówki, baterie, akumulatory). Proces recyklingu każdego z nich jest oczywiście odmienny.-          Każdy z nas może być uczestnikiem procesu recyklingu prowadząc selektywną zbiórkę w domach. W niektórych gminach, na osiedlach w miastach postawione są odpowiednio oznakowane pojemniki. Czy wiecie, jakie odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników?- FoliogramU.·         Niebieskie na papier - składamy gazety, papier, zeszyty, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, opakowania papierowe. Nie możemy tam składować opakowań papierowych z domieszką innych tworzyw (np. kartony po sokach, mleku itp.), kalki, celofanu. ·         Białe i zielone pojemniki na szkło (białe i kolorowe) służą do składowania butelek, słoików, butelek, innych pojemników bez domieszek innych produktów. Nie wrzucamy tam porcelany, szyb samochodowych, szkła zbrojeniowego, świetlówek i żarówek, luster. ·         Pomarańczowe pojemniki służą do składowania odpadów plastikowych (tworzyw sztucznych): butelek typu PET, woreczki foliowe, torby plastikowe, umyte woreczki po mleku. Nie wrzucamy butelek po szamponach, olejach, po środkach chemicznych, styropianu. ·         Czasami stoją specjalne pojemniki do metali / aluminium - tam wrzucamy puszki po napojach, piwie, folię aluminiową, puszki po jarzynach, kapsle z butelek, puszki po konserwach. Nie wrzucamy opakowań do dezodorantach, piance do golenia, po środkach chemicznych, ochrony roślin, baterii.·         Wyznaczone pojemniki na składowanie bateriiN. Tak, przygotowałam dla was ulotkę, która zbiera informacje na temat segregacji odpadów, przeanalizujemy ją teraz wspólnie.Jak widzicie na ulotce jest kilka symboli, które postaram się Wam przybliżyć.PET- Poli(tereftalan etylenu)HDPE- Polietylen- wysokiej gęstościPVC-Polichlorek winyluLDPE- polietylen- niskiej gęstościPP- PolipropylenPS- Polistyren                                    FoliogramSymbole na opakowaniach  

 

Poli(tereftalan etylenu) Polietylen (wysokiej gęstości) Polichlorek winylu Polietylen (niskiej gęstości) 
Polipropylen Polistyren  

Kolor pojemnika- odpowiedni typ odpadów

 Zalety recyklingu: ·         opóźnia on zapełnianie się gminnych wysypisk odpadów, ·         ogranicza ilość szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów, wprowadzanych do środowiska ·         ogranicza emisję zanieczyszczeń do powietrza, ·         ogranicza wydobycie surowców naturalnych potrzebnych do produkcji i oszczędza zużycie energii do tego potrzebnej. ·         Argumenty etyczne- postępowanie zgodne z prawem, pozostawienie przyszłym pokoleniom czystego środowiska·         Odzysk surowców  

Kolor pojemnika- odpowiedni typ odpadów

 

           

  
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika