Scenariusz: Ochrona środowiska

Autor: Joanna Roszkiewicz

Temat: Mam wpływ na klimat 

Materiały: laptop, rzutnik multimedialny, ekran, 3 filmy z programu edukacyjnego dla szkół Ekologia, TESCO, REBA, Tetra Pak:

                  - „Zagrożenia Ziemi” (6 min.)

                  - „Ty i środowisko” (5 min.)

                  - „Jak działają?” (5 min.)

Eko – poradniki, Eko - zakładki do książek z rebusem o tematyce ekologicznej „Co to znaczy stand by? ”, testy sprawdzające koncentrację uczniów podczas oglądania filmów

 

Cele:

Uczeń potrafi:

- wymienić obecne zagrożenia dla środowiska naturalnego

- omówić proste sposoby zmniejszania wpływu na środowisko, możliwych do zastosowania przez każdego człowieka

- wyjaśnić pojęcia: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, recykling, segregacja

 Metody:

- oglądowa- pokaz filmu

- pogadanka z elementami dyskusji

 

Forma:

- indywidualna- praca z testem

- zbiorowa- dyskusja

                                       

Przebieg zajęć:Wstęp

- Pogadanka wstępna na temat ocieplania się klimatu.

- rozdanie testów do filmów i zapoznanie się z pytaniami

Realizacja

- obejrzenie filmików

- wypełnienie testów

- wspólne sprawdzenie odpowiedzi

Podsumowanie

- rozdanie Eko- poradników, przeczytanie ich i przedyskutowanie treści

- rozdanie Eko- zakładek do książek

Zad.dom.

Zapoznaj domowników z treściami Eko- poradnika

 
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika