Projekt: Poznaj , pokochaj, chroń.
Głos został oddany.
Projekt realizowany przez: SP Janów
Nazwa Poznaj , pokochaj, chroń.
   Województwo: śląskie
   Powiat: częstochowski
   Gmina: Janów
   Miasto: Janów
Opis

Tytuł projektu:

 

1.  „Poznaj, pokochaj, chroń”

 

               Projekt edukacyjno – wychowawczy dotyczący ochrony

        środowiska naturalnego.

 

 1. Autorzy projektu: M. Ceglarek, D. Gal. M. Turowska – Moskalik,

                                  M. Klimczak, R. Sidorkiewicz.

 

 1. Miejsce realizacji – SP w Janowie ( Gmina ekologiczna )

 

 1. Czas realizacji:

 

         Realizacja programu przewidziana jest na kwiecień 2004 r.

     Termin ten został wybrany ze względu na obchodzony 22.04.

    „Dzień Ziemi”.

 

 1. Osoby realizujące projekt:

-         nauczyciele przyrody – M. Turowska – Moskalik, W. Wójcik

-         nauczyciele plastyki – J. Madej

-         nauczyciele j. polskiego – J. Radosz, R. Sidorkiewicz .

-         nauczyciele techniki – M. Ujma

-         nauczyciele kształcenia zintegrowanego – D. Gal, M. Klimczak,

                                                                         T. Marszałek, J. Dróżdż

-         nauczyciele historii – M. Ceglarek

 

 1. Cele projektu:

-         uświadomienie dzieciom, jak wiele w sferze ochrony środowiska przyrodniczego zależy od naszej postawy i aktywności,

-         rozbudzenie dziecięcej wrażliwości na problemy ekologiczne najbliższej okolicy,

-         dostrzeganie zagrożeń  ekologicznych wynikających z działalności człowieka,

-         podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

-         kształtowanie pozytywnych, zgodnych z prawami natury postaw, umożliwiających dzieciom poznanie i pokochanie otaczającego je świata,

-         utrwalenie pożądanych nawyków poprzez konkursy i wycieczki,

-         zapewnienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

 

 

 1. Tematyka projektu:

-         Problemy ekologiczne w Gminie Janów.

-         Ochrona środowiska w naszym regionie.

-         Realizacja ścieżki edukacyjnej (ekologicznej).

-         Promocja Gminy Janów.

 

 1. Sposoby realizacji:

-         konkursy: plastyczny, literacki, wiedzy i piosenki ekologicznej,

-         wycieczki, zwiady terenowe,

-         zajęcia edukacyjne,

-         akcja: „Sprzątania Świata”,

-         apel z odezwą do mieszkańców Gminy Janów.

 

 1. Przewidywane efekty:

 

Po zrealizowaniu zadań zawartych w projekcie:

 

a) Uczniowie będą:

-         reagować na problemy ekologiczne najbliższej okolicy.

-         dostrzegać zagrożenia ekologiczne i będą potrafili im zapobiegać.

-         podejmować działania na rzecz ochrony przyrody.

-         dostrzegali piękno przyrody.

 

b) Mieszkańcy Gminy będą:

-         orientować się w sposobie prowadzenia zajęć z zakresu realizacji treści programowych ścieżki ekologicznej,

-         znać działania szkoły na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

-         uczestniczyć w działaniach na rzecz środowiska podczas codziennych czynności.

 

10. Sojusznicy:

-         Dyrekcja Szkoły

-         Urząd Gminy.

-         SOKiS

-         Rodzice.

 

11. Konieczny sprzęt i materiały:

-         dyplomy

-         nagrody

-    plakaty

-    aparat fotograficzny

 

 

Harmonogram działań:

 

 1. Zwiad terenowy – sporządzenie mapki gminy Janów z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Dołączenie zdjęć wykonanych przez uczniów.

-         Odpowiedzialny – LOP -  M. Turowska – Moskalik

-         Termin: 5 -  22. 04. 04

 

 1. Zwiad przyrodniczy – „ Po leśnych tropach” -

Fotografowanie okazów roślin chronionych, pomników przyrody itp. Spotkanie z leśniczym.

- Uczniowie klas I – III z wychowawcami.

- Termin: 5 – 22. 04. 04

 

 1. Opracowanie „ Katalogu Domowego Ekologa” – zawierającego rady

     z ekologicznymi czynnościami domowymi.

- Uczniowie klasy VI

- Odpowiedzialna -  M. Ceglarek

     - Termin: 5 – 22. 04. 04

 

     4. Przedstawienie „Bajki ekologicznej”

-         odpowiedzialna: T. Marszałek

-         Termin: 22. 04.

 

 1. Projektowanie i wykonanie toreb ekologicznych z odpadów.

- Odpowiedzialny – nauczyciel techniki - M. Ujma

- Uczniowie klas IV – VI

- Termin: do 22. 04

 

 1. Opracowanie albumów „ 7 cudów najbliższej okolicy”

- Uczniowie klas V

- Odpowiedzialna – M. Ceglarek

- Termin: do 22. 04

 

 1. Opracowanie i wystosowanie petycji do mieszkańców gminy Janów, dotyczącej ochrony środowiska.

- Odpowiedzialna – M. Ceglarek

- Termin: do 22. 04. 04

 

 1. Wywiad z mieszkańcami Janowa:

-         Jak odnoszą się Państwo do ochrony środowiska ?

-         Co Państwo robią na rzecz ochrony środowiska w codziennym życiu ?

-         Czy uważają Państwo takie akcje jak naszej szkoły za słuszne ?         Odpow. LOP – M. Turowska – Moskalik

 1. Przeprowadzenie wśród uczniów szkoły – zbiórki zużytych baterii.

 

10. Międzyszkolne konkursy ekologiczne pod hasłem:

                „ Poznaj, pokochaj, chroń”

-         plastyczny – odpow. J. Madej – termin: 19. 04

-    poetycki – odpow. R. Sidorkiewicz, J. Radosz

-         termin: 19. 04

-         piosenki ekologicznej – odpow. D. Gal, M. Klimczak – termin: 21.04

 

10. Konkursy wiedzy ekologicznej:

-         dla klas I –III – odpow. W. Wójcik, D. Gal, J. Dróżdż

-         dla klas IV – VI – odpow. T. Marszałek, M. Turowska – Moskalik

 

11. Specjalne wydanie szkolnej gazetki ekologicznej „ Eko – Szkoła”. Zamieszczenie sprawozdań dotyczących wykonanych zadań, nagrodzonych prac literackich oraz nazwisk laureatów konkursów.

 

 1. 12.                       „ Dzieci Ziemi” – podsumowanie projektu:

      - Sprzątanie świata.

      -   Apel pod hasłem „ Poznaj, pokochaj, chroń” – M. Ceglarek.

-         Odczytanie petycji do mieszkańców gminy.

-          

-  Wystawa nagrodzonych prac.

-         Odczytanie nagrodzonych prac.

-         Pokaz toreb ekologicznych.

-         Rozprowadzenie gazetek ekologicznych.

-         Wręczenie dyplomów laureatom konkursów.

-         Wystawa albumów „ 7 cudów najbliższej okolicy”.

-         Spotkanie z przedstawicielem „Parków Krajobrazowych”.

-         Wręczenie władzom gminy mapki nielegalnych wysypisk śmieci.

 

 

 

Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Brak komentarzy i opinii na ten temat. Bądź pierwszy.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 19-04-2010, liczba wyświetleń: 1906

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika