Projekt: Promujemy się w mediach!!!
Projekt realizowany przez: Szkoła Podstawowa nr 18
Nazwa Promujemy się w mediach!!!
   Województwo: warmińsko-mazurskie
   Powiat: Elbląg
   Gmina: Elbląg
   Miasto: Elbląg
Opis

W drodze do Ekolandii

- Jestem dumna, że na osiedlu, gdzie mieszkam, działa Klub Naszej Ziemi, jedyny w Elblągu. Proszę opowiedzieć, jak doszło do powstania w Osiemnastce na Zawadzie takiego klubu,
- To było we wrześniu 2007. Na początku było nas 28, czyli dzieciaki z mojej klasy - obecnie IIIc. Zaraziłam maluchy i ich rodziców działaniem dla Ziemi. Bardzo im się to spodobało i razem z pierwszakami postanowiliśmy, że nasze eko-działania chcemy rozszerzyć na całą szkołę, na cały Elbląg i nie tylko, że będziemy mówić o tym, co robimy, jak działamy dla Ziemi. Chcieliśmy i nadal chcemy świecić przykładem. Klub na dobre rozgościł się w murach naszej szkoły i jakby wirusem ogarniał coraz to większą liczbę uczniów i nauczycieli. Teraz jest nas ponad 200 w samej Osiemnastce. Nadaliśmy mu nazwę Agencja Środowiska "Przyjaciele Ziemi".

- Jakie cele przyświecają szkolnym agentom?
- Zadaniem Agencji Środowiskowej "Przyjaciele Ziemi" jest wypełnianie misji, które mają zbadać przyczyny złego stanu naszej planety i znaleźć odpowiedź na pytanie: co lub kto ma tak negatywny wpływ na jej złe samopoczucie i na środowisko, w jakim przyszło nam żyć. Dlatego staramy się pogłębić wiedzę, by w rozsądny sposób móc ratować Ziemię

- Jak te cele realizujecie?
- Realizacja to wypełnianie kolejnych misji. Ważne było np. zorganizowanie i przeprowadzenie ekologicznego pierwszego dnia wiosny "Przygoda z klimatem" dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych regionu Warmii i Mazur. "Przygoda" to swoiste targi ekologiczno - turystyczne oraz festiwal kultur w wykonaniu dzieci i młodzieży. W trakcie "Przygody" uczniowie prezentują, podkreślając szczególnie walory turystyczne i ekologiczne, swoją miejscowość, gminę lub wybrany kraj. Przygodowy charakter imprezy, przepełnionej muzyką, tańcem i niepowtarzalną, żywą scenografią to skuteczna nauka podstaw marketingu, wyzwalania twórczej przedsiębiorczości i umiejętności materializowania najbardziej nawet oryginalnych pomysłów. Uczniowie, przygotowując się do kolejnych prezentacji, poznają kulturę, folklor, pieśni, stroje, zwyczaje, kuchnie, język danego regionu czy kraju. Nie mówiąc już o jego specyfice, ukształtowaniu geograficznym i cywilizacyjnym, zawiłościach historii, atrakcjach przyrodniczych, działaniach ekologicznych... Czyli w krótkim czasie osiągają to, co często nie jest możliwe do osiągnięcia w ciągu kilka miesięcy tradycyjnej nauki szkolnej. A towarzysząca tej imprezie edukacyjnej radość tworzenia, poznawania i działania sprzyja nawiązywaniu kontaktu między uczniami, szkołami i regionami, sprzyja wymianie doświadczeń i wspólnemu tworzeniu świata "Przygody".

"Przygoda" to powitanie wiosny w Elblągu. Na przykład w tym roku charakter wygnania zimy nadali rozrabiający mimowie, kolorowe gaiki, wystrzałowy tort urodzinowy, średniowieczne tańce oraz - co powinnam powiedzieć na początku - zaszczycił nas gość specjalny!!! Do Elbląga przybyła prezes Fundacji Nasza Ziemia, pani Mira Stanisławska-Meysztowicz.

Kolejną, drugą ważną misją jest szkolenie zielonych detektywów. Praca w agencji polega na działaniach w małych grupach, które badają, obserwują, uczą się, reklamują -jednym słowem działają, na terenie szkoły i poza nią, w kampaniach OSZCZĘDZAJ, WYŁĄCZAJ, ODZYSKUJ, ŚWIEĆ PRZYKŁADEM, UCZ SIĘ, WĘDRUJ Z NAMI.

-Propagujecie także ekologiczny styl życia.
- Działania szkoły propagujące ekologiczne zachowania trwają od wielu lat. Pozwalają one na poszerzanie wiedzy o tematyce ekologicznej i ochrony środowiska, budzą w uczniach poczucie odpowiedzialności za stan środowiska oraz wypracowują nawyki ograniczania ilości śmieci, świadomy wybór opakowań w czasie zakupów, noszenie własnych siatek na zakupy, segregowanie odpadów.

Kolejną misję realizujemy poprzez wyjazdy do zielonych szkół i poprzez ekowycieczki. Zielone szkoły i wycieczki (wg harmonogramu w planie działań), preferują naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo, w sposób naturalny i zrozumiały, przybliżają treści z zakresu wiadomości przyrodniczych, ekologii i ochrony środowiska, zaciekawiają i inspirują uczniów do szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą i ludźmi. Odkrywają i uporządkowują wiadomości dotyczące ochrony środowiska w naszym najbliższym otoczeniu: domu, szkole, podwórku, mieście i regionie. Uświadamiają agentom ogromne znaczenie sposobu życia każdego z nas dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, ekologiczne zakupy, transport, odpady). Podejmują tematykę o podstawowym znaczeniu "życia w zgodzie z przyrodą".

Monitorowanie najbliższego środowiska to również misja. Robią to patrole agentów. W tym roku bardzo poważnie badamy hałas! O wynikach monitoringu informujemy i chwalimy się swoimi osiągnięciami, a są niemałe. Jak wypełniamy swoje ekomisje, kim jesteśmy i co osiągamy, zapisujemy w aktach agencji i na stronie internetowej http://www.sp18elblag.pl/eko/index.htm

Mam nadzieję, że nasi agenci będą dla wszystkich wzorem, jak chronić to, co dla ludzi jest najcenniejsze, naszą Ziemię.

- Podoba mi się taka szkoła, w której działają zieloni agenci.
- W szkole podejmujemy działania również w innych programach. Lista jest bardzo długa! Od wielu lat działamy w programie Ekozespołów - w tym roku "Zacieramy swój ślad ekologiczny" i walczymy o miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) oraz o międzynarodowe certyfikaty "Zielonej Flagi", uczestnicząc w programie "Szkoły dla ekorozwoju". Nasi najmłodsi uczniowie realizowali program "Przyjaciele Natury", współpracujemy z Fundacją "Nasza Ziemia", Fundacją "Arka", Nadleśnictwem Elbląg, PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Elblągu, Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej przy WMODN, Forum Turystyki Regionów w Szczecinie... Organizujemy uroczystości szkolne, m.in. Dzień Ziemi, Dzień Zdrowia, Dzień Ochrony Środowiska, Dzień Praw Dziecka, Dzień Patrona Ekologów, Dzień Ptaków, Tydzień Ochrony Wód.

- Ważnym elementem działalności Klubu jest Zielona Nić Porozumienia...
- Realizację tego projektu rozpoczęliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego "Henkel-zielone granty" 2008/2009, organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Grant ufundowała spółka Henkel Polska. Nasza "Nić" została wybrana z prawie 300 projektów z całej Polski i obejmuje działania w obszarach, które dają szansę na rozwój eko-świadomości uczniów Osiemnastki i mieszkańców osiedla Zawada, na którym znajduje się szkoła. Realizuje on cele skupione w trzech sferach aktywności człowieka: edukacja, twórczość i przedsiębiorczość. Chcemy uświadomić obu społecznościom, że małe lokalne działania na rzecz poszanowania zasobów naturalnych Ziemi mogą wpływać na globalne zjawiska, zachęcić uczniów do podnoszenia i poszerzania wiedzy, ukształtować obywatela aktywnego, świadomego swoich korzeni i odpowiedzialności za naszą planetę, otwartego na nowe rozwiązania i wyzwania w przyszłym życiu.
Zależy nam na tym, gdyż z badań przeprowadzonych w szkole wynika, iż uczniowie próbują wdrażać eko-zachowania nabywane w szkole w swoich rodzinnych domach, jednak potrzebują szerszego, głośniejszego wsparcia ze strony szkoły i bezpośredniego włączania do zadań społeczności lokalnej.

Chcemy tego dokonać poprzez zaproponowanie zadań do wspólnych realizacji, tj: MIKOŁAJKI DLA ZIEMI, ENERGIA ZAKLĘTA JEST W KOLORACH, W KRÓLESTWIE ŻUŁAWSKIEJ WIERZBY, W POSZUKIWANIU EKOLANDII, ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI, FESTIWAL NAUKI "PRZYGODA Z KLIMATEM". Ważnym aspektem jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczniów realizujących zadanie, aby oni, przystępując do działania wspólnie z sąsiadami, rodzicami, dalszą i bliższą rodziną, byli małymi specjalistami, umiejącymi odpowiedzieć na pytania np. jak segregować śmieci, dlaczego należy to robić, co robić z kłopotliwymi śmieciami, jak bezpiecznie pozbyć się zepsutych urządzeń RTV, AGD czy sprzętu komputerowego, co to jest efekt cieplarniany i czy my możemy mu przeciwdziałać...

Projekt przeznaczony jest dla uczniów, ich rodzin i mieszkańców Zawady. Dodatkowo udział biorą goście, uczniowie z innych szkół, instytucje elbląskie. Projekt realizowany jest przez nauczycieli, eko-instrukotrów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje (kursy ekologiczne i inne prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu) i pracowników Osiedlowego Domu Kultury "Zakrzewo", głównie na terenie szkoły i osiedla. Lista "oplecionych" jest coraz dłuższa!!!! http://sp18elblag.pl/eko/porozumienie.htm
- Do działań ekologicznych zachęcacie lokalną społeczność. Jakie są tego skutki? Z tego co wiem, na wasze apele odpowiadają głównie najmłodsi mieszkańcy... Zmienić nawyki dorosłych jest chyba znacznie trudniej. Większość nie chce słyszeć o sortowaniu śmieci, okazjonalne wyłączanie światła uważa za fanaberię, plastikowe nakrętki i zużyte baterie są zbierane tylko w domach, w których mieszkają uczniowie i przedszkolaki, a tereny zielone, jak zwykle na wiosnę zaczęły spowijać dymy. Ludzie wciąż wypalają trawy, a na Modrzewinie palą śmieci.
- Potrzebna jest cierpliwość i dawanie przykładu "doroslym". Nawet sobie Pani nie wyobraża, ile może zdziałać "małe, 7- czy 8-letnie dziecko. Moje córeczki bardzo pilnują ekoporządku w domu. To prawda, że "MAŁY MOŻE DUŻO"! O to najlepiej spytać rodziców naszych agentów.

- 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. O co, w imieniu elbląskiego Klubu Naszej Ziemi, chciałaby Pani zaapelować do mieszkańców Elbląga?
- Wiele osób, instytucji i organizacji podejmuje wyzwania, by świadomość ekologiczna kierunkowała działania człowieka na co dzień. Ogromne znaczenie ma zachowanie każdego z nas. Dbałość o najbliższe środowisko powinno stać się nawykiem, choćby poprzez tak proste czynności jak segregacja śmieci, oszczędność energii elektrycznej (wyłączanie zbędnego oświetlenia, zakup energooszczędnych żarówek i sprzętu AGD, niepozostawianie odbiorników radiowych i telewizyjnych w stanie czuwania).
Proszę wraz z dziećmi O CZYSTĄ WODĘ, O CZYSTE POWIETRZE i TRAWNIKI, O NOWE DRZEWA i O CISZĘ!!!!!
- Dziękuję za rozmowę, a Klubowi Naszej Ziemi życzę wielu dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego.


foto 1. Zieloni agenci
foto 2. Iwona Mikulska, dyrektorka SP18 i Anna Tomczak, kierowniczka DK "Zakrzewo" podpisały "Zieloną Nić Porozumienia"autor: Rozmawiała Barbara Brumer
wyświetl do wydruku   
Tanie wydruki

Komentarze i opinie

Już można czytać wszystkie inicjatywy! http://www.mipe.oswiata.org.pl/memberlist.php?u=98

[quote="lukasz.sosna":3vovil4y]Wyraź Swoją opinię na temat szkolnej inicjatywy ekologicznej[/quote:3vovil4y] To kosztuje wiele zabiegów.

Coś za coś.

Zdjęcia

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych zdjęć.

Filmy

Do projektu nie dodano jeszcze żadnych filmów.

Projekt został dodany: 16-04-2010, liczba wyświetleń: 2184

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika