Scenariusz: PROSTE RADY NA ODPADY

Autor: Dorota Zyczkowska

 

·         W ramach treści programowych:

- Wpływ człowieka na środowisko.

·         W ramach realizacji ścieżki ekologicznej (kl. IV-VI):

- Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole i pracy na stan środowiska naturalnego.

·         W ramach ścieżki prozdrowotnej:

- Higiena przenoszenia i przechowywania produktów żywnościowych.

Na lekcję należy wcześniej przygotować:

- puste opakowania wykonane z różnych materiałów (z papieru i tektury; szklane; z tworzyw sztucznych; metalowe)

- zebrać wszystkie opakowania, które uczniom zostały po drugim śniadaniu.

Tok lekcji:

I.                    Faza wprowadzająca

1.       Sprawy porządkowo-organizacyjne

2.       Wprowadzenie do tematu; nawiązanie do roli, jaką odgrywają opakowania w naszym życiu

3.       N-l poleca uczniom ułożenie na ławkach zużytych opakowań. Na oddzielnej ławce n-l układa opakowania przyniesione przez siebie:

- butelki szklane z zakrętkami

- butelki plastikowe

- kartony po mleku

- gazety

- pudełka tekturowe

- torebki foliowe.

N-l zadaje pytanie: Co dalej z tymi opakowaniami zrobić?

Uczniowie zapisują na kartkach swoje pomysły dotyczące opakowań, które zgromadziły po drugim śniadaniu oraz tych przyniesionych przez n-la.

 

II.                  Faza realizacji

1.       N-l na tablicy szkolnej rysuje tabelę z rubrykami.

Uczniowie przedstawiają swoje pomysły. Wspólnie ustalają, do której rubryki tabeli należy wpisać każdą propozycję.

 

 

Wzór tabeli na tablicy szkolnej:

Zbiórka surowców wtórnych – kolorowe pojemniki, punkty skupu

Kosz na śmieci - wysypisko

 

Kompostowanie

PAPIER

 

SZKŁO

 

TWORZYWA SZTUCZNE

PUSZKI

NP. papier tłusty

 

Kapsle metalowe

zakrętki

Np. ogryzki

Skórki bananów

Łupiny orzechów

Resztki pokarmu

2.       Po zapisaniu wszystkich pomysłów n-l zadaje kolejne pytanie: Co się dalej stanie z posegregowanymi w ten sposób zużytymi opakowaniami?

Uczniowie zapisują swoje pomysły w Karcie pracy ucznia – ćwiczenie 1.

3.       N-l poleca zastanowienie się nad rolą segregacji odpadów i zadaje pytanie: Dlaczego tak ważne jest ponowne odzyskanie surowców wtórnych?

Uczniowie podają propozycje:

- oszczędność energii

- oszczędność surowców

- mniejsza objętość śmieci na wysypiskach i itp.

N-l poleca wykonanie ćwiczenia 2 w Karcie pracy ucznia.

III.                Podsumowanie:

1.       Jako podsumowanie n-l zadaje pytanie do krótkiej analizy przez uczniów: Co Ty możesz zrobić, by śmieci nas nie zasypały? I poleca uczniom wpisanie swoich pomysłów do Karty pracy ucznia w ćwiczeniu 3.

Należy spodziewać się następujących odpowiedzi:

- kupować opakowania wielokrotnego użytku lub nadających się do przetworzenia

- zwracać uwagę na wielkość  opakowania – kupować jak najmniejsze

- segregować w domu śmieci

- uczestniczyć w akcjach „Sprzątanie świata”

- zbierać makulaturę i oddawać do punktów skupu

2.       N-l zadaje pracę domową:

·         dla wszystkich: Napisz propozycje 3 haseł promujących selektywną  zbiórkę odpadów.

·         Dla chętnych: Skorzystaj z różnych źródeł informacyjnych i naukowych i wyjaśnij pojęcia:

- recykling

- utylizacja

3.       N-l ocenia uczniów za pracę na lekcji.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika