Scenariusz: Wyprawa w Tatry

Głos został oddany.

Autor: E. Oldachowska

Temat : Tatry - przeszłość i teraźniejszość.

Cele ogólne :

- zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu zakopiańskiego

- uczenie szacunku dla przeszłości narodowej

- motywowanie do uprawiania turystyki po Polsce

- rozwijanie dociekliwości poznawczej ucznia oraz umiejętności współpracy w grupie

- dostrzeganie piękna polskich gór

Cele szczegółowe :

- uczniowie wymieniają najciekawsze kulturowo miejsca w Tatrach

- opisują atrakcje przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego

- znają floręi faunę  parku oraz zasady zachowania się na terenie parku narodowego

Forma : indywidualna i w grupie

Metoda :obserwacja w terenie,opowiadanie, rozmowa kierowana, pogadanka

Uczniowie wyjeżdżają na 4 dniową wycieczkę w góry.

Odwiedzają Zakopane, Tatrzański Park Narodowy, Sanktuarium Maryjne

- Wyprawa nad Morskie Oko, Gubałówka, Kasprowy, Dolina Białego, Jaskinia mroźna, Muzeum K. Makuszyńskiego, Krupówki , w drodze powrotnej zwiedzanie Krakowa i jego zabytków.

Pod opieką wychowawców i przy pomocy przewodnika uczniowie poznają  znane tatrzańskie legendy,ciekawe miejsca pod względem turystycznym, przyrodniczym, historycznym. Odbtwają wędrówki szlakami górskimi podziwiając piękno polskich gór.

Po każdym dniu zwiedzania uczniowie wypełniają przygotowane wcześnie przez nauczyciela karty pracy ( 1podsumuwująca  karta na jeden dzień) i podczas wieczornych wspólnych spotkań dyskutują na temat zwiedzanych miejsc i atrakcji.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika