Scenariusz: Rymowanki o segregacji ?mieci.

Autor: E.O

Zaj?cia dla klasy II i III kszta?cenia zintegrowanego , wdra?aj?ce dzieci do prowadzenia segregacji ?mieci.

Uczniowie indywidualnie uk?adaj? rymowanki zach?caj?ce innych do segregowania ?mieci, bior?c w ten sposb udzia? w oglnopolskim konkursie o najlepsz? rymowank? o segregacji ?mieci.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika