Scenariusz: SCENARIUSZ zajęć Jem zdrowo, bo kolorowo! dla klas piątych

Głos został oddany.

Autor: I. Samołyk

Temat:  Warzywno – owocowy świat.

 

Cel główny: uświadomienie uczniom roli warzyw i owoców w codziennej diecie

Cele operacyjne:

Uczeń:

- wymienia nazwy warzyw i owoców z danej grupy kolorystycznej

- pracuje według pisemnej instrukcji

- odszukuje w tekście określone informacje

- charakteryzuje się postawa odpowiedzialności za własne zdrowie

Metody:

- pogadanka

- praca z tekstem

- plakat

Formy pracy:

- grupowa

- zbiorowa

Środki dydaktyczne:

Atlas warzyw i owoców (każdy uczeń korzysta ze swojej książki otrzymanej w ramach udziału w Programie)

Karty pracy

Duży arkusz papieru, karteczki samoprzylepne

Przyniesione z domu warzywa i owoce

 

Przebieg zajęć:

I. Nauczyciel przedstawia krótką charakterystykę wybranych warzyw i owoców z każdej grupy kolorystycznej. Zwraca uwagę na ich wygląd, pochodzenie, odmiany, znaczenie dla zdrowia i urody oraz podaje ciekawostki.

 

II. Nauczyciel dzieli klasę na 5 grup. Grupy otrzymują po kilkanaście karteczek samoprzylepnych. Uczniowie maja za zadanie wypisać na karteczkach nazwy warzyw lub owoców (na każdej karteczce jedna nazwa). Potem nauczyciel poleca, aby uczniowie w swoich grupach na tych samych karteczkach kropką oznaczyli barwą grupę kolorystyczna do jakiej warzywo lub owoc należy. Następnie uczniowie przylepiają karteczki na wspólny dla wszystkich grup arkusz papieru, na którym są wydzielone grupy kolorystyczne (zielona, żółto-pomarańczowa, czerwona, niebiesko-purpurowa i biała).

 

III. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi Kartę pracy i prosi o wykonanie zadań.

Ważne by podczas wykonywania Zadania 3. w widocznym miejscu w klasie znajdowała się mapa fizyczna lub polityczna świata. Po wpisaniu kraju pochodzenia danego warzywa lub owocu należy odszukać dany kraj na mapie.

 

IV. Na zakończenie lekcji uczniowie z nauczycielem degustują część przyniesionych do szkoły warzyw i owoców, pamiętając o higienie spożywania posiłku i jego estetyce.

Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika