Scenariusz: Moje podwórko

Autor: Iwona Samołyk

Zadanie

Do jednoczesnego ścinania i zbierania zboża służy – podkreśl właściwą odpowiedź:

a)      żniwiarka                                 c) siewnik

b)      kombajn                                  d) pług

 

Zadanie

Podkreśl wady mieszkania w dużym mieście:

zwarta zabudowa,        wiele miejsc pracy,                  korki uliczne,               kurz i spaliny,

dużo szkół różnych typów,                   liczne teatry i kina

 

Zadanie

W mieście należy przechodzić przez ulicę – podkreśl właściwą odpowiedź:

a) w każdym miejscu

b) w wyznaczonym miejscu, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej

c) w wyznaczonym miejscu przy zielonym świetle

d) odpowiedzi b i c są prawidłowe

 

Zadanie

Wyjaśnij pojęcia:

MŁÓCENIE ZBOŻA …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

WYKOPKI ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIEWYBUCHY ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

SAVOIR-VIVRE ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 

Zadanie

Napisz jakie są zalety twojego miejsca zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie

Wymień 3 zasady bezpiecznego zachowania się pieszego na drodze:

1.      …………………………………………………………………………………………

2.      …………………………………………………………………………………………

3.      …………………………………………………………………………………………

Zadanie

Smog to …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……

Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika