Scenariusz: Kłopot wielki słoika i butelki.

Autor: PP11

TEMAT: KŁOPOT WIELKI SŁOIKA I BUTELKI

 

Poziom: dzieci 5 - 6 letnie
Cel ogólny: kształtowanie świadomości proekologicznej - ochrona środowiska poprzez recykling szkła
Cele operacyjne:
Dziecko:

 • zna zasady selektywnej zbiórki szkła
 • zna sposób wtórnego zagospodarowania szkła
 • wskazuje znaczenie odzyskiwania stłuczki szklanej
 • słucha ze zrozumieniem, wnioskuje
 • klasyfikuje przedmioty wg określonych cech
 • rozpoznaje przedmioty zmysłem dotyku i słuchu, określa ich cechy fizyczne

  Metody pracy (wg klasyfikacji W. Okonia):
 • podające - pogadanka, objaśnienia
 • problemowe - dochodzenie do samodzielnych rozwiązań
 • eksponujące - udział dzieci w teatrzyku
 • praktyczne - eksperymenty, zadania do wykonania

  Formy pracy (wg podziału M. Nagajowej):
 • jednostkowa
 • zbiorowa

  Środki dydaktyczne:
 • teatrzyk; pacynki: dziewczynka i chłopiec
 • słoik z dżemem, butelka z sokiem
 • kartki z labiryntem
 • kule: szklana, drewniana, papierowa, plastikowa, metalowa, z gąbki
 • karton z bocznymi otworami na ręce
 • pałeczka plastikowa

  Przebieg zajęć:

  1.Nauczycielka przedstawia teatrzyk kukiełkowy (opracowanie autorek Programu FRANEK...)

  Dziecko I:
  Mam słoiczek, w środku dżem,
  jestem głodny, więc go zjem!

  Słoik:
  Życzę smacznego! ...Lecz czy już wiesz,
  co zrobisz ze mną, kiedy dżem zjesz?

  Dziecko I:
  Wiem! Wiem! To wiedzą wszystkie dzieci,
  że pusty słoik trafia do śmieci!

  Słoik:
  Dokąd? Do śmieci? A stamtąd gdzie?
  A jeśli będzie mi tam źle?


Dziecko I:
Powiedzcie sami... cóż za pytanie?
Kogo obchodzi co się z nim stanie?!

Dziecko II:
Ja mam w butelce pyszny sok.
Gdy będzie pusta, do kosza krok.
Nie będę śmiecić, wrzucę ją tam,
Bo ja zasady dobre znam!!

Butelka:
Ty znasz zasady? To pewnie wiesz
gdzie później trafię - czy tego chcesz?
By na wysypiskach wzrastały zwały
butelek dużych, średnich i małych?

Dziecko II:
Nie chcę, lecz nie wiem co zrobić mam
abyś już nigdy nie trafiała tam.

Butelka:
Ja ci podpowiem, co zrobić masz
a ty już sobie radę dasz!
Słuchaj uważnie, zapamiętaj to,
według moich wskazań posegreguj szkło.
Osobno białe, osobno kolorowe.
Czyż nie jest to łatwe? I już gotowe!

Dziecko II:
Posegreguję to szkło całe,
butelki duże i te całkiem małe,
lecz co zrobić z tą butelką zieloną,
tutaj wyszczerbioną a tam nadtłuczoną?

Butelka:
Wrzucisz mnie do pojemnika,
i będę zachwycona.

Dziecko II:
A jak się skończy przygoda twa?

Butelka:
Ja wtedy trafię do huty szkła,
która ci nową butelkę da!

Słoik i butelka:
Więc zacznij zbierać słoiki, butelki.
To nie jest żaden kłopot wielki.
Bo odtąd tak powinno być,
aby z przyrodą w zgodzie żyć!

2. Omówienie teatrzyku, zwrócenie uwagi na:

 • występujących bohaterów (próba klasyfikacji na osoby i przedmioty)

·  zrozumienie treści
Przykładowe pytania: co twoi rodzice robią z niepotrzebnymi butelkami, o co prosi butelka, dokąd chciałaby trafić nieprzydatna nam butelka??? (itd.)

3. Zabawa "Zgadnij, co to?", pozwalająca dziecku poznać właściwości szkła.
Dzieci rozpoznają zmysłem dotyku kule znajdujące się w kartonie. Określają właściwości fizyczne (ciężar, twardość, itp.). Następnie rozpoznają źródło dźwięku powstającego przez uderzenie kuli plastikową pałeczką (za parawanem).

4. Wyszukiwanie w sali wszystkich przedmiotów szklanych.

5. Zabawa "Labirynt".
Każde dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym labiryntem.

Zadanie 1: Podpowiedz chłopcu, gdzie wrzucić ma wszystkie butelki z kolorowego szkła.
Dzieci wytyczają drogę chłopca, (wodząc palcem, następnie zaznaczając kredką), poznają w ten sposób barwę pojemnika do zbiórki kolorowej stłuczki szklanej.

Zadanie 2: Teraz zaprowadź dziewczynkę małą tam, gdzie ma wrzucić butelkę białą.
Po wykonaniu zadań dzieci utrwalają kolor pojemników do selektywnej zbiórki szkła białego i kolorowego.

6. Nauczycielka, odwołując się to treści teatrzyku, mówi dzieciom, jakie opakowania szklane należy wrzucać do pojemników.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika