22 MajDzień Praw Zwierząt (org. Klub Gaja)

W dniu 22 maja na całym świecie świętuje się Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Różnorodność biologiczna ma duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom życia ludzi, określa ilość i jakość spożywanego pokarmu, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i przy produkcji leków. Jeśli zostaną zniszczone biologiczne źródła to ustanowione przez organizację Narodów Zjednoczonych Milenijne Cele Rozwoju nie zostaną osiągnięte. O tym jak ważne jest zachowanie różnorodności biologicznej dyskutowano podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. Podczas obrad przywódcy państw zobowiązali się wtedy do roku 2010 znacznie ograniczyć negatywne zjawiska wpływające na stan różnorodności biologicznej. By było to możliwe, kraje powinny podjąć odpowiednie kroki, począwszy od ratyfikowania konwencji o różnorodności biologicznej, opracowania strategii państwowych i przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych. Zachowanie różnorodności biologicznej to zadanie również dla organizacji międzynarodowych i poza-rządowych, sektora prywatnego, władz lokalnych i zwykłych ludzi.

Różnorodność biologiczna to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić. Trzeba zadbać o to by nie naruszać istniejących eko-systemów na ziemi. Należy zwiększyć świadomość o ogromnym znaczeniu różnorodności biologicznej dla świata, o zagrożeniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji i skutkach zachwiania równowagi różnorodności biologicznej. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej służy temu celowi.

Powrót

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz

Nick:
Treść:
Podaj wynik: